(Dodano nową stronę „Program 1<br />8.10 — Przysposobienie obronne, kl. VIII — I lic.<br />9.00 — Wokół nas, kl. II — III — Chrońmy przyrodę<br />9.30 — „Domator”<br />9...”)
 
 
Linia 1: Linia 1:
Program 1<br />8.10 Przysposobienie obronne, kl. VIII — I lic.<br />9.00 Wokół nas, kl. II — III — Chrońmy przyrodę<br />9.30„Domator”<br />9.35"Domowe przedszkole"<br />10.00 DT — wiadomości<br />10.10Film „Porucznik diabła” (1)<br />11.50„Poradnik domatora”<br />13.30TTR — Mechanizacja rolnictwa, sem. II<br />14.00TTR — Produkcja roślinna, sem. II — Metody agrotechniczne i biologiczne w ochronie roślin<br />15.05„Patrol”<br />15.30„W szkole i w domu”<br />15.50NURT — Elementy informatyki — Grafika nieelementarna<br />16.20Program dnia — DT — wiadomości<br />16.25„Rambit” — teleturniej<br />16.50„Piątek z Pankracym”<br />17.15Teleexpress<br />17.30Transmisja uroczystego koncertu z Święta Ludowego<br />18.30„Dom rodzinny" — wspomnienia Michaliny Wisłockiej<br />18.50„Cudowny talizman"<br />19.00„Monitor rządowy"<br />19.30Dziennik<br />20.00„Porucznik diabła" (1) — film włosko-francusko-angielski<br />20.55Tygodnik gospodarczy<br />21.45Przed trzecią wizytą Jana Pawła II w Polsce — film dok. Jerzego Ambroziewicza i Tadeusza Zakrzewskiego<br />22.15Studio Sport — Memoriał im. B. Malinowskiego w lekkiej atletyce<br />22.40DT — komentarze<br />23.05Studio Sport — ME w boksie
+
Program 1<br />8.10 Przysposobienie obronne, kl. VIII — I lic.<br />9.00 Wokół nas, kl. II — III — Chrońmy przyrodę<br />9.30 „Domator”<br />9.35 "Domowe przedszkole"<br />10.00 DT — wiadomości<br />10.10 Film „Porucznik diabła” (1)<br />11.50 „Poradnik domatora”<br />13.30 TTR — Mechanizacja rolnictwa, sem. II<br />14.00 TTR — Produkcja roślinna, sem. II — Metody agrotechniczne i biologiczne w ochronie roślin<br />15.05 „Patrol”<br />15.30 „W szkole i w domu”<br />15.50 NURT — Elementy informatyki — Grafika nieelementarna<br />16.20 Program dnia — DT — wiadomości<br />16.25 „Rambit” — teleturniej<br />16.50 „Piątek z Pankracym”<br />17.15 Teleexpress<br />17.30 Transmisja uroczystego koncertu z Święta Ludowego<br />18.30 „Dom rodzinny" — wspomnienia Michaliny Wisłockiej<br />18.50 „Cudowny talizman"<br />19.00 „Monitor rządowy"<br />19.30 Dziennik<br />20.00 „Porucznik diabła" (1) — film włosko-francusko-angielski<br />20.55 Tygodnik gospodarczy<br />21.45 Przed trzecią wizytą Jana Pawła II w Polsce — film dok. Jerzego Ambroziewicza i Tadeusza Zakrzewskiego<br />22.15 Studio Sport — Memoriał im. B. Malinowskiego w lekkiej atletyce<br />22.40 DT — komentarze<br />23.05 Studio Sport — ME w boksie
   
Program 2<br />17.25Program dnia<br />17.30"Jak uprawiać sport”<br />18.00 PANORAMA<br />18.30Literatura i ekran — „Świetność Saksonii i chwała Prus” (6)<br />19.15Sztuka witraży<br />19.30"Muzea Czechosłowacji” — „Muzeum Narodowe w Pradze”<br />20.00"Bo życie kabaretem jest” — relacja z "Festiwalu życia”<br />20.30„Uwaga, dokument” — "Portret w kolorze sepii”<br />21.10"...wosk dla pana Boga, a miód dla Kamianny” — reportaż<br />21.30Panorama dnia<br />21.45Film franc. "Alice Guy — jej pasją był film”<br />23.15„Rozmowy intymne”<br />23.45Wieczorne wiadomości
+
Program 2<br />17.25 Program dnia<br />17.30 "Jak uprawiać sport”<br />18.00 Program lokalny<br />18.30 Literatura i ekran — „Świetność Saksonii i chwała Prus” (6)<br />19.15 Sztuka witraży<br />19.30 "Muzea Czechosłowacji” — „Muzeum Narodowe w Pradze”<br />20.00 "Bo życie kabaretem jest” — relacja z "Festiwalu życia”<br />20.30 „Uwaga, dokument” — "Portret w kolorze sepii”<br />21.10 "...wosk dla pana Boga, a miód dla Kamianny” — reportaż<br />21.30 Panorama dnia<br />21.45 Film franc. "Alice Guy — jej pasją był film”<br />23.15 „Rozmowy intymne”<br />23.45 Wieczorne wiadomości

Aktualna wersja na dzień 22:43, 29 mar 2020

Program 1
8.10 Przysposobienie obronne, kl. VIII — I lic.
9.00 Wokół nas, kl. II — III — Chrońmy przyrodę
9.30 „Domator”
9.35 "Domowe przedszkole"
10.00 DT — wiadomości
10.10 Film „Porucznik diabła” (1)
11.50 „Poradnik domatora”
13.30 TTR — Mechanizacja rolnictwa, sem. II
14.00 TTR — Produkcja roślinna, sem. II — Metody agrotechniczne i biologiczne w ochronie roślin
15.05 „Patrol”
15.30 „W szkole i w domu”
15.50 NURT — Elementy informatyki — Grafika nieelementarna
16.20 Program dnia — DT — wiadomości
16.25 „Rambit” — teleturniej
16.50 „Piątek z Pankracym”
17.15 Teleexpress
17.30 Transmisja uroczystego koncertu z Święta Ludowego
18.30 „Dom rodzinny" — wspomnienia Michaliny Wisłockiej
18.50 „Cudowny talizman"
19.00 „Monitor rządowy"
19.30 Dziennik
20.00 „Porucznik diabła" (1) — film włosko-francusko-angielski
20.55 Tygodnik gospodarczy
21.45 Przed trzecią wizytą Jana Pawła II w Polsce — film dok. Jerzego Ambroziewicza i Tadeusza Zakrzewskiego
22.15 Studio Sport — Memoriał im. B. Malinowskiego w lekkiej atletyce
22.40 DT — komentarze
23.05 Studio Sport — ME w boksie

Program 2
17.25 Program dnia
17.30 "Jak uprawiać sport”
18.00 Program lokalny
18.30 Literatura i ekran — „Świetność Saksonii i chwała Prus” (6)
19.15 Sztuka witraży
19.30 "Muzea Czechosłowacji” — „Muzeum Narodowe w Pradze”
20.00 "Bo życie kabaretem jest” — relacja z "Festiwalu życia”
20.30 „Uwaga, dokument” — "Portret w kolorze sepii”
21.10 "...wosk dla pana Boga, a miód dla Kamianny” — reportaż
21.30 Panorama dnia
21.45 Film franc. "Alice Guy — jej pasją był film”
23.15 „Rozmowy intymne”
23.45 Wieczorne wiadomości

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.