Program 1
8.10 Przysposobienie obronne, kl. VIII — I lic.
9.00 Wokół nas, kl. II — III — Chrońmy przyrodę
9.30 „Domator”
9.35 "Domowe przedszkole"
10.00 DT — wiadomości
10.10 Film „Porucznik diabła” (1)
11.50 „Poradnik domatora”
13.30 TTR — Mechanizacja rolnictwa, sem. II
14.00 TTR — Produkcja roślinna, sem. II — Metody agrotechniczne i biologiczne w ochronie roślin
15.05 „Patrol”
15.30 „W szkole i w domu”
15.50 NURT — Elementy informatyki — Grafika nieelementarna
16.20 Program dnia — DT — wiadomości
16.25 „Rambit” — teleturniej
16.50 „Piątek z Pankracym”
17.15 Teleexpress
17.30 Transmisja uroczystego koncertu z Święta Ludowego
18.30 „Dom rodzinny" — wspomnienia Michaliny Wisłockiej
18.50 „Cudowny talizman"
19.00 „Monitor rządowy"
19.30 Dziennik
20.00 „Porucznik diabła" (1) — film włosko-francusko-angielski
20.55 Tygodnik gospodarczy
21.45 Przed trzecią wizytą Jana Pawła II w Polsce — film dok. Jerzego Ambroziewicza i Tadeusza Zakrzewskiego
22.15 Studio Sport — Memoriał im. B. Malinowskiego w lekkiej atletyce
22.40 DT — komentarze
23.05 Studio Sport — ME w boksie

Program 2
17.25 Program dnia
17.30 "Jak uprawiać sport”
18.00 Program lokalny
18.30 Literatura i ekran — „Świetność Saksonii i chwała Prus” (6)
19.15 Sztuka witraży
19.30 "Muzea Czechosłowacji” — „Muzeum Narodowe w Pradze”
20.00 "Bo życie kabaretem jest” — relacja z "Festiwalu życia”
20.30 „Uwaga, dokument” — "Portret w kolorze sepii”
21.10 "...wosk dla pana Boga, a miód dla Kamianny” — reportaż
21.30 Panorama dnia
21.45 Film franc. "Alice Guy — jej pasją był film”
23.15 „Rozmowy intymne”
23.45 Wieczorne wiadomości

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.