FANDOM


Program 1
6.00 — TV Technikum Rolnicze — Fizyka, sem. 2
6.30 — TV Technikum Rolnicze — Mechanizacja rolnictwa — sem. 2
7.00 — TV Technikum Rolnicze — Matematyka, sem. 4 — Elipsa
7.30 — TV Technikum Rolnicze — Mechanizacja rolnicwa, sem. 4 — Mechaniczne przygotowywanie i zadawanie pasz
8.00 — „Tydzień na działce"
8.55 — Program dnia
9.00 — Dla młodych widzów: „Sobótka" — mag.
9.55 — Sprawozdanie z otwarcia I Kongresu Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego
11.10 — Rok ornitologa — ilm przyrodniczy
11.35 — „Jak wychować tatusia” — kom. CSRS
13.10 — Poradnik rolniczy
13.40 — 7 anten — magazyn publicystyczno-rozrywkowy ("Ja ci jeszcze pokażę", "W cieniu świątyni Szaolyn", "Od fonografii fo Hi-Fi —  wychowanie plastyczne młodzieży — rozrywka)
14.45 — O Józefie Chełmońskim — film dok.
15.15 — Dziennik
15.30 — Studio Sport: Historia wielkiego wyścigu: Z różą wiatrów w herbie — czyli wszystko o Wyścigu Pokoju Warszawa — Berlin — Praga
16.15 — Telewizyjna lista przebojów
17.05 — Centralny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego — film dok.
18.00 — Studio kongresowe
18.50 — Dla Ddzieci: Dobranoc
19.00 — Kamery na sport
19.30 — Dziennik
20.45 — Teheran 43 cz. 1 — film wojenno - sensacyjny prod. ZSRR
22.10 — Dziennik
22.50 — Studio sport
23.00 — Lekcja natchnienia — recital Haliny Frąckowiak

Program 2
9.10 — "Dwójka" dla drugiej zmiany: „Nic nie stoi na przeszkodzie" — film fab. prod. polskiej
10.30 — NURT — Nauczyciel — Wychowanie — Społeczeństwo
11.00 — NURT — Najnowsza historia Polski
11.30 — NURT — Psychologiczne problemy aspektu nauczyciela
Studio 2
16.00 — Studio 2 wita w sobotę
16.05 — Spotkanie z wytwórnią filmową „Czołówka"
16.25 — Piosenki dla zakochanych pań — śpiewają panwoie
16.35 — Motosprawy
16.50 — Spotkanie z wytwórnią filmową „Czołówka" — II
17.10 — „Cienie zanikają w południe" (7) — "Zachar Bolszakow" — serial prod. ZSRR
18.15 — Co, gdzie, kiedy? — Informator Kulturalny Studia 2
18.40 — Spotkanie z wytwórnią filmową „Czołówka" — III
19.00 — ERRATA
19.30 — Dziennik
20.00 — Koncert muzyki polskiej w wykonaniu WOSPRiTV pod dyr. Jacka Kasprzyka
20.45 — Studio Sport przedstawia polską ekipę na Wyścig Pokoju
21.15 — Piosenki dla zakochanych panów — śpiewają panie
21.30 — Prawo bez togi — program Ryszarda Bójki
21.55 — Spotkanie z E. C. Petelskimi i W. Gołasem — chwila wspomnień nt. realizacji filmu "Ogniomistrz Kaleń"
22.10 — Filmoteka narodowa — filmy Ewy i Czesława Petelskich: „Ogniomistrz Kaleń"
23.55 — Dobranoc dla widzów Studia-2

BBC1
6.25 Open University
8.55 Edgar Kennedy: Home Canning
9.15 Get Set
11.05 Saturday Morning Film: I See Ice
12.27 Weather
12.30 Grandstand
17.10 Mickey and Donald
17.35 News
17.45 Sport/Regional News
17.50 The Dukes of Hazzard: Dukes in Danger
18.35 Pop Quiz
19.05 Date with Danger: Cave In!
20.40 The Val Doonican Music Show
21.25 News and Sport
21.40 Dynasty: Mother and Son
22.30 Fanny by Gaslight: Part 1: 1868
23.25 Saturday Late Film: The Boston Strangler
1.15 Weather
1.20 Closedown

BBC2
6.25 Open University
15.10 Saturday Cinema Double Bill: My Learned Friend
17.50 Grand Slam
18.15 States of Mind
19.05 L for Lester
19.35 News and Sport
19.50 Brahms: A German Requiem
21.10 Roger Doesn't Live Here Any More: 5
21.40 Rugby Special
22.40 News on 2
22.45 Film International: Shin Heike Monogatari