(Dodawanie kategorii)
Znacznik: categoryselect
(Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez jednego użytkownika)
Linia 1: Linia 1:
  +
TVP 1<br />06:05 Warto kochać - odc. 46; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12<br />06:50 Smaki polskie; magazyn kulinarny; Bez ograniczeń wiekowych<br />07:00 Dzień dobry w sobotę; program poradnikowy; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />07:30 Rok w ogrodzie; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />08:00 Wiadomości<br />08:10 Pogoda<br />08:15 Pettson i Findus - Kogut   (The rooster); serial animowany kraj prod.Niemcy (2002); STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />08:30 Były sobie odkrycia - Leonardo da Vinci; serial animowany kraj prod.Francja (1992); Bez ograniczeń wiekowych<br />09:00 Ziarno ; magazyn; Bez ograniczeń wiekowych<br />09:30 Siódme niebo, seria VI - Naprawdę chcę odc. 15 kraj prod.USA (2001); STEREO, Dla małoletnich od lat 7<br />10:15 Kadra 2012; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />10:30 89 PLUS - MŁODOŚĆ PASJA SKAUTING - Znaki i symbole; magazyn; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />10:50 Kogutto ; magazyn muzyczny; Dla małoletnich od lat 12<br />11:10 Siedmiu wspaniałych II - Zabójcze damy, odc. 11; serial przygodowy kraj prod.USA (1999); STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />12:00 Kuchnia z Okrasą - Kolacja dla ukochanej; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />12:30 Zwierzęta świata - Rekiny młoty 2 (Hammerhead) - txt str. 777; film dokumentalny kraj prod.Wielka Brytania (2004); STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />13:00 Wiadomości<br />13:10 Szkoła bezpiecznej jazdy Jedynki ; felieton; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />13:20 Od przedszkola do Opola - Majka Jeżowska; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />14:00 Cofnąć czas (Running Against Time); film fabularny kraj prod.USA (1990); reż.:Bruce Seth Green; wyk.:Robert Hays, Catherine Hicks, Sam Wanamaker; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />15:40 Jaka to melodia? - wydanie specjalne ; teleturniej; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />16:35 ZAP - szybki magazyn popkulturalny; magazyn; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />17:00 Teleexpress - txt str. 777<br />17:20 Na celowniku; magazyn; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />17:30 Sąsiedzi - Pamiątka z betonu cz. 1; serial komediowy TVP; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />18:00 Śmiechu warte; program rozrywkowy; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />18:30 Dwie strony medalu - odc. 57 - txt str. 777; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12<br />19:00 Wieczorynka - Przygody Myszki Miki i Kaczora Donalda - Nie bardzo śpiący miś, odc. 9; serial animowany kraj prod.USA (1982); Bez ograniczeń wiekowych<br />19:30 Wiadomości<br />19:50 Sport; STEREO<br />20:05 Pogoda<br />20:20 Hit na sobotę - Wesele - txt str. 777; film obyczajowy kraj prod.Polska (2004); reż.:Wojciech Smarzowski; wyk.:Marian Dziędziel, Tamara Arciuch, Bartłomiej Topa, Maciej Stuhr, Iwona Bielska, Paweł Wilczak, Arkadiusz Jakubik; Dla małoletnich od lat 16<br />22:15 Męska rzecz... - Ślepy tor (THE YARDS); dramat kraj prod.USA (2000); reż.:James Gray; wyk.:Ellen Burstyn, Faye Dunaway, Joaquin Phoenix, Charlize Theron; STEREO, Dla małoletnich od lat 16<br />00:15 Kino nocnych marków - Platinum - świat hip-hopu - odc. 3; serial kraj prod.USA, Kanada (2003); STEREO, Dla małoletnich od lat 16<br />00:55 Kino nocnych marków - Platinum - świat hip-hopu - odc. 4; serial kraj prod.USA, Kanada (2003); STEREO, Dla małoletnich od lat 16<br />01:35 Henryk Mikołaj Górecki - Dzieła Chóralne; koncert; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />02:15 Zakończenie programu
TVP 1
 
06:05 Warto kocha� - odc. 46; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12
 
06:50 Smaki polskie; magazyn kulinarny; Bez ogranicze� wiekowych
 
07:00 Dzie� dobry w sobot�; program poradnikowy; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
07:30 Rok w ogrodzie; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
08:00 Wiadomo�ci
 
08:10 Pogoda
 
08:15 Pettson i Findus - Kogut (The rooster); serial animowany kraj prod.Niemcy (2002); STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
08:30 By�y sobie odkrycia - Leonardo da Vinci; serial animowany kraj prod.Francja (1992); Bez ogranicze� wiekowych
 
09:00 Ziarno ; magazyn; Bez ogranicze� wiekowych
 
09:30 Si�dme niebo, seria VI - Naprawd� chc� odc. 15 kraj prod.USA (2001); STEREO, Dla ma�oletnich od lat 7
 
10:15 Kadra 2012; magazyn; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
10:30 89 PLUS - M�ODO�� PASJA SKAUTING - Znaki i symbole; magazyn; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
 
10:50 Kogutto ; magazyn muzyczny; Dla ma�oletnich od lat 12
 
11:10 Siedmiu wspania�ych II - Zab�jcze damy, odc. 11; serial przygodowy kraj prod.USA (1999); STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
 
12:00 Kuchnia z Okras� - Kolacja dla ukochanej; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
12:30 Zwierz�ta �wiata - Rekiny m�oty 2 (Hammerhead) - txt str. 777; film dokumentalny kraj prod.Wielka Brytania (2004); STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
13:00 Wiadomo�ci
 
13:10 Szko�a bezpiecznej jazdy Jedynki ; felieton; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
 
13:20 Od przedszkola do Opola - Majka Je�owska; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
14:00 Cofn�� czas (Running Against Time); film fabularny kraj prod.USA (1990); re�.:Bruce Seth Green; wyk.:Robert Hays, Catherine Hicks, Sam Wanamaker; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
 
15:40 Jaka to melodia? - wydanie specjalne ; teleturniej; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
16:35 ZAP - szybki magazyn popkulturalny; magazyn; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
 
17:00 Teleexpress - txt str. 777
 
17:20 Na celowniku; magazyn; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
 
17:30 S�siedzi - Pami�tka z betonu cz. 1; serial komediowy TVP; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
 
18:00 �miechu warte; program rozrywkowy; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
 
18:30 Dwie strony medalu - odc. 57 - txt str. 777; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12
 
19:00 Wieczorynka - Przygody Myszki Miki i Kaczora Donalda - Nie bardzo �pi�cy mi�, odc. 9; serial animowany kraj prod.USA (1982); Bez ogranicze� wiekowych
 
19:30 Wiadomo�ci
 
19:50 Sport; STEREO
 
20:05 Pogoda
 
20:20 Hit na sobot� - Wesele - txt str. 777; film obyczajowy kraj prod.Polska (2004); re�.:Wojciech Smarzowski; wyk.:Marian Dzi�dziel, Tamara Arciuch, Bart�omiej Topa, Maciej Stuhr, Iwona Bielska, Pawe� Wilczak, Arkadiusz Jakubik; Dla ma�oletnich od lat 16
 
22:15 M�ska rzecz... - �lepy tor (THE YARDS); dramat kraj prod.USA (2000); re�.:James Gray; wyk.:Ellen Burstyn, Faye Dunaway, Joaquin Phoenix, Charlize Theron; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 16
 
00:15 Kino nocnych mark�w - Platinum - �wiat hip-hopu - odc. 3; serial kraj prod.USA, Kanada (2003); STEREO, Dla ma�oletnich od lat 16
 
00:55 Kino nocnych mark�w - Platinum - �wiat hip-hopu - odc. 4; serial kraj prod.USA, Kanada (2003); STEREO, Dla ma�oletnich od lat 16
 
01:35 Henryk Miko�aj G�recki - Dzie�a Ch�ralne; koncert; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
02:15 Zako�czenie programu
 
TVP 2
 
06:15 Dla nies�ysz�cych - Echa Panoramy; STEREO
 
06:50 Dw�jka Dzieciom - Dziwne przygody Kozio�ka Mato�ka - odc. 16 W�adca pustyni; Bez ogranicze� wiekowych
 
07:00 Spr�bujmy razem; magazyn dla niepe�nosprawnych; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 7
 
07:25 Festiwal �piewaj�cej Duszy (26 Mi�dzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej Hajn�wka 2007 w Bia�ymstoku); reporta�; Bez ogranicze� wiekowych
 
07:55 M jak mi�o�� - odc. 502; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12
 
08:50 �niadanie z Dw�jk� - w tym Panorama: 10:00, 10:35 i Pogoda: 9:20, 10:40
 
10:40 Gwiazdy na zakr�cie - cz. I (Searching for Debra Winger); film dokumentalny kraj prod.Francja (2006); STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12
 
11:35 Na dobre i na z�e - odc. 298 R��ne priorytety; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12
 
12:30 Egzamin z �ycia - odc. 82; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12
 
13:25 Nie ma cud�w - odc. 4 (Weird nature); film dokumentalny kraj prod.Wielka Brytania (2002); STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
 
14:00 Familiada - txt str. 777; teleturniej; Bez ogranicze� wiekowych
 
14:30 Z�otopolscy - odc. 870 Niebezpieczne zwi�zki pos�a Biernackeigo; telenowela TVP; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
 
15:05 Smaczne Go! ; magazyn kulinarny; STEREO, 16:9, Bez ogranicze� wiekowych
 
15:55 �wi�ta wojna - (270) Rower g�rski; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
 
16:25 Codzienna 2 m. 3 - odc. 54; serial komediowy TVP; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12
 
17:00 Wielki Poker ; teleturniej; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12
 
18:00 Program lokalny; STEREO
 
18:25 Starter - Magazyn aktualno�ci ; Dla ma�oletnich od lat 12
 
18:45 Panorama; STEREO
 
19:00 Pogoda; STEREO
 
19:10 Europa da si� lubi�; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
20:05 Szansa na sukces - koncert laureat�w 2007 (1); STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
21:15 Szansa na sukces - koncert laureat�w 2007 (2); STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
22:15 S�owo na niedziel� ; Bez ogranicze� wiekowych
 
22:25 Panorama; STEREO
 
22:45 Pogoda; STEREO
 
22:50 Sport Telegram; STEREO
 
23:00 Kroll; film fabularny kraj prod.Polska (1991); re�.:W�adys�aw Pasikowski; wyk.:Bogus�aw Linda, Olaf Lubaszenko, Dariusz Kordek, Ewa Bukowska, Cezary Pazura, Agnieszka R��a�ska, Maciej Koz�owski, Tadeusz Szymk�w, Al;icja Jachiewicz, Maciej Robakiewicz; 16:9, Dozwolone od lat 18
 
00:45 Miasteczko Twin Peaks - odc. 6/32; serial kryminalny kraj prod.USA (1990); STEREO, Dla ma�oletnich od lat 16
 
01:30 Zako�czenie programu
 
TVP 3 Katowice
 
06:39 Zdrowie na �ywo; magazyn medyczny; Dla ma�oletnich od lat 12
 
07:04 Kowalski i Schmidt; Dla ma�oletnich od lat 12
 
07:30 Kurier; STEREO
 
07:41 Pogoda; STEREO
 
07:45 Aktualności flesz, pogoda
 
   
  +
TVP 2<br />06:15 Dla niesłyszących - Echa Panoramy; STEREO<br />06:50 Dwójka Dzieciom - Dziwne przygody Koziołka Matołka - odc. 16 Władca pustyni; Bez ograniczeń wiekowych<br />07:00 Spróbujmy razem; magazyn dla niepełnosprawnych; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 7<br />07:25 Festiwal Śpiewającej Duszy (26 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej Hajnówka 2007 w Białymstoku); reportaż; Bez ograniczeń wiekowych<br />07:55 M jak miłość - odc. 502; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12<br />08:50 Śniadanie z Dwójką - w tym Panorama: 10:00, 10:35 i Pogoda: 9:20, 10:40<br />10:40 Gwiazdy na zakręcie - cz. I (Searching for Debra Winger); film dokumentalny kraj prod.Francja (2006); STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12<br />11:35 Na dobre i na złe - odc. 298 Różne priorytety; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12<br />12:30 Egzamin z życia - odc. 82; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12<br />13:25 Nie ma cudów - odc. 4 (Weird nature); film dokumentalny kraj prod.Wielka Brytania (2002); STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />14:00 Familiada  - txt str. 777; teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych<br />14:30 Złotopolscy - odc. 870 Niebezpieczne związki posła Biernackeigo; telenowela TVP; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />15:05 Smaczne Go! ; magazyn kulinarny; STEREO, 16:9, Bez ograniczeń wiekowych<br />15:55 Święta wojna - (270) Rower górski; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />16:25 Codzienna 2 m. 3 - odc. 54; serial komediowy TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12<br />17:00 Wielki Poker ; teleturniej; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12<br />18:00 Program lokalny; STEREO<br />18:25 Starter - Magazyn aktualności ; Dla małoletnich od lat 12<br />18:45 Panorama; STEREO<br />19:00 Pogoda; STEREO<br />19:10 Europa da się lubić; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />20:05 Szansa na sukces - koncert laureatów 2007 (1); STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />21:15 Szansa na sukces - koncert laureatów 2007 (2); STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />22:15 Słowo na niedzielę ; Bez ograniczeń wiekowych<br />22:25 Panorama; STEREO<br />22:45 Pogoda; STEREO<br />22:50 Sport Telegram; STEREO<br />23:00 Kroll; film fabularny kraj prod.Polska (1991); reż.:Władysław Pasikowski; wyk.:Bogusław Linda, Olaf Lubaszenko, Dariusz Kordek, Ewa Bukowska, Cezary Pazura, Agnieszka Różańska, Maciej Kozłowski, Tadeusz Szymków, Al;icja Jachiewicz, Maciej Robakiewicz; 16:9, Dozwolone od lat 18<br />00:45 Miasteczko Twin Peaks - odc. 6/32; serial kryminalny kraj prod.USA (1990); STEREO, Dla małoletnich od lat 16<br />01:30 Zakończenie programu
07:50 Z życia bocianów
 
   
  +
TVP 3 Regionalna<br />06:39 Zdrowie na Żywo; magazyn medyczny; Dla małoletnich od lat 12<br />07:04 Kowalski i Schmidt; Dla małoletnich od lat 12<br />07:30 Kurier; STEREO<br />07:41 Pogoda; STEREO<br />07:45 OTV - PASMO LOKALNE<br />08:30 Kurier; STEREO<br />08:42 Pogoda; STEREO<br />08:45 OTV - PASMO LOKALNE<br />09:01 Auto - Skaner; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />09:30 Kurier; STEREO<br />09:48 Pogoda; STEREO<br />09:51 Serwis sportowy; STEREO<br />09:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />10:00 Było, nie minęło; Dla małoletnich od lat 12<br />10:30 Kurier; STEREO<br />10:47 Pogoda; STEREO<br />10:50 Serwis sportowy; STEREO<br />10:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />11:00 Zdrowie na Żywo; magazyn medyczny; Dla małoletnich od lat 12<br />11:30 Kurier; STEREO<br />11:54 Pogoda; STEREO<br />11:55 Serwis sportowy; STEREO<br />12:03 Reportaż Trójki - Rekin 2007; reportaż; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />12:30 Kurier; STEREO<br />12:47 Pogoda; STEREO<br />12:50 Serwis sportowy; STEREO<br />12:54 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />13:01 Uwierz w dokument - odc. 74; film dokumentalny; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />13:30 Kurier; STEREO<br />13:49 Pogoda; STEREO<br />13:51 Serwis sportowy; STEREO<br />14:00 Auto - Skaner; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />14:30 Kurier; STEREO<br />14:48 Pogoda; STEREO<br />14:50 Serwis sportowy; STEREO<br />14:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />15:00 Światowiec; magazyn turystyczny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />15:30 Kurier; STEREO<br />15:49 Pogoda; STEREO<br />15:52 Serwis sportowy; STEREO<br />16:01 Europa; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />16:30 Dla niesłyszących - Kurier; STEREO<br />16:43 Pogoda; STEREO<br />16:45 OTV - PASMO LOKALNE<br />17:17 Studio Wschód; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />17:30 Kurier; STEREO<br />17:34 Studio Wschód; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />17:56 Pogoda; STEREO<br />18:00 OTV - PASMO LOKALNE<br />20:01 30 minut ekstra; magazyn; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />20:30 Kurier; STEREO<br />20:46 Pogoda; STEREO<br />20:52 Studio Świat - .; cykl reportaży; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />21:30 Kurier; STEREO<br />21:42 Pogoda; STEREO<br />21:45 OTV - PASMO LOKALNE<br />22:30 Kurier; STEREO<br />22:55 Pogoda; STEREO<br />23:03 Sportowy Wieczór; STEREO<br />23:30 Żużel - Grand Prix - Danii 2007 (Grand Prix - Danii 2007) kraj prod.Dania (2007); STEREO<br />00:25 Studio Wschód; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />00:39 Studio Wschód; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />00:59 Europa; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />01:26 30 minut ekstra; magazyn; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />01:51 Studio Świat - .; cykl reportaży; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />02:22 Kurier; STEREO<br />02:46 Pogoda; STEREO<br />02:49 Zakończenie programu
07:55 Gramy dla was
 
08:30 Kurier; STEREO
 
08:42 Pogoda; STEREO
 
08:45 Cukierenka dziadka Benka
 
09:01 Auto - Skaner; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
09:30 Kurier; STEREO
 
09:48 Pogoda; STEREO
 
09:51 Serwis sportowy; STEREO
 
09:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
10:00 By�o, nie min��o; Dla ma�oletnich od lat 12
 
10:30 Kurier; STEREO
 
10:47 Pogoda; STEREO
 
10:50 Serwis sportowy; STEREO
 
10:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
11:00 Zdrowie na �ywo; magazyn medyczny; Dla ma�oletnich od lat 12
 
11:30 Kurier; STEREO
 
11:54 Pogoda; STEREO
 
11:55 Serwis sportowy; STEREO
 
12:03 Reporta� Tr�jki - Rekin 2007; reporta�; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
12:30 Kurier; STEREO
 
12:47 Pogoda; STEREO
 
12:50 Serwis sportowy; STEREO
 
12:54 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
13:01 Uwierz w dokument - odc. 74; film dokumentalny; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
 
13:30 Kurier; STEREO
 
13:49 Pogoda; STEREO
 
13:51 Serwis sportowy; STEREO
 
14:00 Auto - Skaner; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
14:30 Kurier; STEREO
 
14:48 Pogoda; STEREO
 
14:50 Serwis sportowy; STEREO
 
14:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
15:00 �wiatowiec; magazyn turystyczny; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
15:30 Kurier; STEREO
 
15:49 Pogoda; STEREO
 
15:52 Serwis sportowy; STEREO
 
16:01 Europa; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
16:30 Dla nies�ysz�cych - Kurier; STEREO
 
16:43 Pogoda; STEREO
 
16:45 Aktualności
 
   
  +
TVP 3 Katowice<br />06:39 Zdrowie na Żywo; magazyn medyczny; Dla małoletnich od lat 12<br />07:04 Kowalski i Schmidt; Dla małoletnich od lat 12<br />07:30 Kurier; STEREO<br />07:41 Pogoda; STEREO<br />07:45 Aktualności flesz, pogoda<br />07:50 Z życia bocianów<br />07:55 Gramy dla was<br />08:30 Kurier; STEREO<br />08:42 Pogoda; STEREO<br />08:45 Cukierenka dziadka Benka<br />09:01 Auto - Skaner; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />09:30 Kurier; STEREO<br />09:48 Pogoda; STEREO<br />09:51 Serwis sportowy; STEREO<br />09:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />10:00 Było, nie minęło; Dla małoletnich od lat 12<br />10:30 Kurier; STEREO<br />10:47 Pogoda; STEREO<br />10:50 Serwis sportowy; STEREO<br />10:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />11:00 Zdrowie na Żywo; magazyn medyczny; Dla małoletnich od lat 12<br />11:30 Kurier; STEREO<br />11:54 Pogoda; STEREO<br />11:55 Serwis sportowy; STEREO<br />12:03 Reportaż Trójki - Rekin 2007; reportaż; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />12:30 Kurier; STEREO<br />12:47 Pogoda; STEREO<br />12:50 Serwis sportowy; STEREO<br />12:54 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />13:01 Uwierz w dokument - odc. 74; film dokumentalny; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />13:30 Kurier; STEREO<br />13:49 Pogoda; STEREO<br />13:51 Serwis sportowy; STEREO<br />14:00 Auto - Skaner; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />14:30 Kurier; STEREO<br />14:48 Pogoda; STEREO<br />14:50 Serwis sportowy; STEREO<br />14:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />15:00 Światowiec; magazyn turystyczny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />15:30 Kurier; STEREO<br />15:49 Pogoda; STEREO<br />15:52 Serwis sportowy; STEREO<br />16:01 Europa; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />16:30 Dla niesłyszących - Kurier; STEREO<br />16:43 Pogoda; STEREO<br />16:45 Aktualności<br />16:48 Pogoda<br />16:50 To się wytnie!<br />17:00 Pozytywka - Tygodnik Pozytywnie Nakręcony<br />17:17 Studio Wschód; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />17:30 Kurier; STEREO<br />17:34 Studio Wschód; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />17:56 Pogoda; STEREO<br />18:00 Aktualności<br />18:24 Magazyn meteo<br />18:30 Aktualności sportowe<br />18:40 Pomysł na weekend<br />18:45 U nos w Bytkowie<br />19:15 Magazyn kulturalny<br />19:35 Dzieci z Rusinowic<br />20:01 30 minut ekstra; magazyn; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />20:30 Kurier; STEREO<br />20:46 Pogoda; STEREO<br />20:52 Studio Świat - .; cykl reportaży; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />21:30 Kurier; STEREO<br />21:42 Pogoda; STEREO<br />21:45 Aktualności<br />21:50 Pogoda<br />21:55 Aktualności sportowe<br />22:30 Kurier; STEREO<br />22:55 Pogoda; STEREO<br />23:03 Sportowy Wieczór; STEREO<br />23:30 Żużel - Grand Prix - Danii 2007 (Grand Prix - Danii 2007) kraj prod.Dania (2007); STEREO<br />00:25 Studio Wschód; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />00:39 Studio Wschód; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />00:59 Europa; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />01:26 30 minut ekstra; magazyn; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />01:51 Studio Świat - .; cykl reportaży; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />02:22 Kurier; STEREO<br />02:46 Pogoda; STEREO<br />02:49 Zakończenie programu
16:48 Pogoda
 
   
  +
TVP 3 Warszawa<br />06:39 Zdrowie na Żywo; magazyn medyczny; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />07:04 Kowalski i Schmidt; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />07:30 Kurier; STEREO<br />07:41 Pogoda; STEREO<br />07:46 Telewizyjny Kurier Warszawski godz.; STEREO<br />07:57 Pogoda dla Warszawy i Mazowsza; STEREO<br />08:00 Qltura - QLTURA 09.06.; magazyn; STEREO, Dla małoletnich od lat 7<br />08:26 Pogoda dla Warszawy i Mazowsza; STEREO<br />08:30 Kurier; STEREO<br />08:42 Pogoda; STEREO<br />08:46 Kronika Warszawska; film dokumentalny; STEREO, Dla małoletnich od lat 7<br />09:01 Auto - Skaner; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />09:30 Kurier; STEREO<br />09:48 Pogoda; STEREO<br />09:51 Serwis sportowy; STEREO<br />09:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />10:00 Było, nie minęło; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />10:30 Kurier; STEREO<br />10:47 Pogoda; STEREO<br />10:50 Serwis sportowy; STEREO<br />10:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />11:00 Zdrowie na Żywo; magazyn medyczny; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />11:30 Kurier; STEREO<br />11:54 Pogoda; STEREO<br />11:55 Serwis sportowy; STEREO<br />12:03 Reportaż Trójki - Rekin 2007; reportaż; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />12:30 Kurier; STEREO<br />12:47 Pogoda; STEREO<br />12:50 Serwis sportowy; STEREO<br />12:54 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />13:01 Uwierz w dokument - odc. 74; film dokumentalny; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />13:30 Kurier; STEREO<br />13:49 Pogoda; STEREO<br />13:51 Serwis sportowy; STEREO<br />14:00 Auto - Skaner; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />14:30 Kurier; STEREO<br />14:48 Pogoda; STEREO<br />14:50 Serwis sportowy; STEREO<br />14:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />15:00 Światowiec; magazyn turystyczny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />15:30 Kurier; STEREO<br />15:49 Pogoda; STEREO<br />15:52 Serwis sportowy; STEREO<br />16:01 Europa; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />16:30 Dla niesłyszących - Kurier; STEREO<br />16:43 Pogoda; STEREO<br />16:46 Wiadomości Kuriera; STEREO<br />16:49 Pogoda dla Warszawy i Mazowsza; STEREO<br />16:51 Wywiad Kuriera - Wywiad Kuriera 06.06.2007 g.; STEREO, Dla małoletnich od lat 7<br />16:58 Studio reportażu - Studio reportażu - POZA CENZURĄ; STEREO, Dla małoletnich od lat 7<br />17:17 Studio Wschód; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />17:30 Kurier; STEREO<br />17:34 Studio Wschód; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />17:56 Pogoda; STEREO<br />18:01 Telewizyjny Kurier Warszawski godz.; STEREO<br />18:11 Raport na gorąco; STEREO<br />18:14 Pogoda dla Warszawy i Mazowsza; STEREO<br />18:15 Telewizyjny Kurier Mazowiecki; STEREO<br />18:24 Wiadomości sportowe - (9.06.2007 - 1; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />18:29 W wielkim świecie - W wielkim świecie - odc. 116; STEREO, Dla małoletnich od lat 7<br />18:43 Miasto w komie - Miasto w komie odc 9; magazyn; Dla małoletnich od lat 12<br />18:54 Wywiad Kuriera - Wywiad Kuriera 8.06.2007 g.; STEREO, Dla małoletnich od lat 7<br />18:59 Qltura - QLTURA 09.06.; magazyn; STEREO, Dla małoletnich od lat 7<br />19:35 Trójka w kosmosie - KABARETOWA SCENA PRZYJACIÓŁ prem. 9.06.; program rozrywkowy; STEREO, Dla małoletnich od lat 7<br />19:55 Raport na gorąco<br />20:01 30 minut ekstra; magazyn; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />20:30 Kurier; STEREO<br />20:46 Pogoda; STEREO<br />20:52 Studio Świat - .; cykl reportaży; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />21:30 Kurier; STEREO<br />21:42 Pogoda; STEREO<br />21:46 Kurier Warszawy i Mazowsza; STEREO<br />21:57 Raport na gorąco; STEREO<br />21:59 Wiadomości sportowe - (9.06.2007 - 2; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />22:05 Pogoda dla Warszawy i Mazowsza; STEREO<br />22:06 Kuźnia talentów - Kuźnia talentów prem. 8.; magazyn; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 7<br />22:30 Kurier; STEREO<br />22:55 Pogoda; STEREO<br />23:03 Sportowy Wieczór; STEREO<br />23:30 Żużel - Grand Prix - Danii 2007 (Grand Prix - Danii 2007) kraj prod.Dania (2007); STEREO<br />00:25 Studio Wschód; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />00:39 Studio Wschód; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />00:59 Europa; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />01:26 30 minut ekstra; magazyn; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />01:51 Studio Świat - .; cykl reportaży; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />02:22 Kurier; STEREO<br />02:46 Pogoda; STEREO<br />02:49 Zakończenie programu
16:50 To się wytnie!
 
   
  +
Polsat<br />05.00 Music Spot<br />06.00 Pierwsza miłość (454) - serial obyaajowy<br />06.45 Jesteśmy - mag. religijny<br />07.15 Sonic X (13) - serial anim.<br />07.45 Hugo - program dla dzieci<br />08.15 Kochanie. zmniejszyłem dzieciaki (22) - serial kom.<br />09.15 Pasjonaci - magazyn<br />09.45 Rodzina zastępcza (258) - serial komediowy<br />10.45 Franklin i Zielony Rycerz - film animowany<br />12.45 Czarodziejki (52) - serial obyczajowy<br />13.45 Siatkówka: Liga Światowa mężczyzn - studio<br />14.00 Siatkówka: Liga Światowa mężczyzn - mecz Chiny - Polska<br />16.45 Grasz czy nie grasz?<br />17.40 13 posterunek (29) - serial komediowy<br />18.15 Wydarzenia<br />18.45 Sport. Prognoza pogody<br />19.00 Formuła 1: Grand Prix Kanady - kwalifikacje<br />20.00 Sopot TOPtrendy Festiwal 2007 - koncert "trendy"<br />21.55 Studio LOTTO<br />23.00 Gala boksu zawodowego - walka Andrzej Gołota - Jeremy Bates oraz Tomasz Adamek - Luis Pineda<br />00.30 Nienasycenie - film obyczajowy, Litwa/Polska 2003<br />02.45 Dziewczyny w bikini<br />03.45 Nocne randki<br />04.40 TV Market - mag. reklamowy<br />04.55 Zakończenie programu
17:00 Pozytywka - Tygodnik Pozytywnie Nakręcony
 
17:17 Studio Wsch�d; magazyn; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
17:30 Kurier; STEREO
 
17:34 Studio Wsch�d; magazyn; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
17:56 Pogoda; STEREO
 
18:00 Aktualności
 
   
  +
TVN<br />05.35 Uwaga! - magazyn<br />05.55 Telesklep<br />07.35 Automaniak max - program motoryzacyjny<br />08.10 Dzień dobry i zdrowy - magazyn<br />08.30 Dzień dobry TVN - mag.<br />10.55 Pascal: po prostu gotuj - program kulinarny<br />11.30 Stawka większa niż życie: Edyta - serial wojenny<br />12.50 Gala boksu w Glasgow<br />13.50 Na Wspólnej (822-825) - serial obyczajowy<br />15.40 Hela w opalach 2 (28) - serial komediowy<br />16.15 Szymon Majewski Show - program rozrywkowy<br />17.20 Pascal: po prostu gotuj - program kulinarny<br />17.55 Jazda z Dodą - magazyn motoryzacyjny<br />18.30 Maraton uśmiechu - program rozrywkowy<br />19.00 Fakty<br />19.25 Sport. Prognoza pogody<br />19.45 Uwaga! - magazyn<br />20.00 Niania 4 (13): Nasienie życia - serial komediowy<br />20.35 Godziny szczytu 2 - komedia sensacyjna, USA 2001<br />22.35 Kryminalni (50): Poleska 16 - serial kryminalny<br />23.40 Raperzy z Malibu - komedia, USA 2003<br />01.25 Gala boksu w Glasgow<br />02.55 Telesklep<br />03.20 Nic straconego - powtórki
18:24 Magazyn meteo
 
   
  +
TV 4<br />05.50 V-max - mag. motoryzacyjny<br />06.10 FIFA Futbol Mundial- mag.<br />06.35 Gram.tv - magazyn<br />07.00 Na topie - wywiad<br />07.30 Dekoratornia - magazyn<br />08.00 Kasa na bank - teleturniej<br />09.00 Automobilizm: Rajdowe MŚ - rajd Grecji<br />10.00 FIFA Futbol Mundial- mag.<br />10.30 Gram.tv - magazyn<br />11.00 Sztukateria - magazyn<br />11.30 V-max - mag. motoryzacyjny<br />12.05 Ja się zastrzelę (23) - serial<br />12.35 Planeta Małp - film SF, USA 1968<br />15.00 Siatkówka: Liga Światowa - mecz Kuba - Serbia<br />17.15 Arabela (39) - serial familijny<br />17.55 Zarwiana żon - reality show<br />19.00 Kinomaniak - magazyn<br />19.30 Drogówka - magazyn<br />20.05 Do diabła z miłością - komedia romantyczna, Niemcy/USA 2003<br />22.10 Automobilizm: Formuła 1 - Grand Prix Kanady - kwalifikacje<br />23.20 Kamieńska (15) - serial sensacyjny<br />00.20 Czułe dranie - magazyn rozrywkowy<br />00.50 Nieczułe dranie - magazyn rozrywkowy<br />01.20 Winny czy niewinny (12) - serial dokumentalny<br />02.15 Wydarzenia. Sport. Pogoda<br />02.50 Drogówka - mag. policyjny<br />03.10 Na topie - wywiad<br />03.35 Kinomaniak - mag. filmowy<br />03.55 Sztukateria - mag. kulturalny<br />04.20 TV Market - mag. reklamowy<br />04.35 Zakońzcenie programu
18:30 Aktualności sportowe
 
   
  +
TV Polonia<br />06:00 Plebania - odc. 698; telenowela TVP; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />06:20 Plebania - odc. 699; telenowela TVP; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />06:45 Plebania - odc. 700; telenowela TVP; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />07:05 Plebania - odc. 701; telenowela TVP; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />07:30 Plebania - odc. 702; telenowela TVP; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />08:00 Dla niesłyszących - Echa Panoramy; STEREO<br />08:35 Święta wojna - (254) Aktor przodowy; Dla małoletnich od lat 12<br />09:00 Mówi się .... (odpowiedzi na listy); STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />09:20 Słoneczna włócznia - odc. 12 - Powrót do Bramy Słońca; serial kraj prod.Polska (2000); STEREO, Dla małoletnich od lat 7<br />09:45 Polacy na Syberii - W kraju szamanów; cykl dokumentalny; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />10:15 Z daleka, a z bliska; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />11:00 Dziękujemy za solidarność - Frederic Danielczak; STEREO, Dla małoletnich od lat 7<br />11:10 Dwie strony medalu - odc. 54; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12<br />11:30 Opowieści wiatru i morza; magazyn; STEREO, Dla małoletnich od lat 7<br />11:50 Orkiestra Św. Mikołaja - folkujemy; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />12:10 Podróże kulinarne Roberta Makłowicza - Szmaragdowy smak ; Bez ograniczeń wiekowych<br />12:35 Codzienna 2 m. 3 - odc. 20; serial komediowy TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12<br />13:00 Wiadomości; STEREO<br />13:10 Na dobre i na złe - odc. 287 Na wszelki wypadek; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12<br />14:00 Salon kresowy - Sługa wielkości; cykl dokumentalny; Dla małoletnich od lat 12<br />14:15 Dzika Polska - Czarownicy z bagien; serial dokumentalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />14:45 Made in Poland; teleturniej; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />15:15 Duże dzieci ; talk-show; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />16:00 Śniadanie na podwieczorek; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />17:00 Teleexpress; STEREO<br />17:15 Nie tylko o... - polskich korzeniach prof. Hilarego Koprowskiego; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />17:25 Ojczyzna polszczyzna - Jedno czy dwa "i"; program prof.Jana Miodka; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />17:40 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />18:00 Pół miliona z Nord Pas De Calais; reportaż; STEREO, Dla małoletnich od lat 7<br />18:30 M jak miłość - odc. 457; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12<br />19:15 Dobranocka - Maurycy i Hawranek - odc. 3 - Kisiu misiu; serial animowany; Bez ograniczeń wiekowych<br />19:30 Wiadomości; STEREO<br />19:50 Sport; STEREO<br />20:05 Pogoda; STEREO<br />20:10 Lalka; film fabularny kraj prod.Polska (1968); reż.:Wojciech Has; wyk.:Mariusz Dmochowski, Beata Tyszkiewicz, Tadeusz Fijewski, Janina Romanówna, Wiesław Gołas, Kalina Jędrusik, Andrzej Łapicki, Jan Machulski, Tadeusz Kondrat, Józef Pieracki; Dla małoletnich od lat 12<br />22:45 Fabryka śmiechu - (5); STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12<br />23:35 Śniadanie na podwieczorek; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />00:30 M jak miłość - odc. 457; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12<br />01:15 Dobranocka za oceanem - Maurycy i Hawranek - odc. 3 - Kisiu misiu; serial animowany; Bez ograniczeń wiekowych<br />01:30 Wiadomości; STEREO<br />01:50 Sport; STEREO<br />02:00 Lalka; film fabularny kraj prod.Polska (1968); reż.:Wojciech Has; wyk.:Mariusz Dmochowski, Beata Tyszkiewicz, Tadeusz Fijewski, Janina Romanówna, Wiesław Gołas, Kalina Jędrusik, Andrzej Łapicki, Jan Machulski, Tadeusz Kondrat, Józef Pieracki; Dla małoletnich od lat 12<br />04:35 Dzika Polska - Czarownicy z bagien; serial dokumentalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />05:00 Codzienna 2 m. 3 - odc. 20; serial komediowy TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12<br />05:25 Pół miliona z Nord Pas De Calais; reportaż; STEREO, Dla małoletnich od lat 7<br />05:55 Dwie strony medalu - odc. 54; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12
18:40 Pomysł na weekend
 
   
  +
TVP Kultura<br />09:05 Kopciuszek (La Cenerentola); widowisko muzyczne kraj prod.Niemcy, Włochy (1982); reż.:Jean-Pierre Ponnelle; wyk.:Frederica von Stade; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />11:40 50-lecie polskiej szkoły filmowej - Do widzenia, do jutra kraj prod.Polska (1960); reż.:Janusz Morgenstern; wyk.:Teresa Tuszyńska, Grażyna Muszyńska, Barbara Baranowska, Włodzimierz Bielicki, Jacek Fedorowicz, Roman Polański, Eleonora Kałużyńska, Romuald Freyer, Tadeusz Wojtych, Tadeusz Chyła; Dla małoletnich od lat 12<br />13:00 Studio Kultura - Rozmowy; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />13:25 Wybaczenie (Forgiveness); film fabularny kraj prod.Republika Południowej Afryki (2004); reż.:Ian Gabriel; wyk.:Quanita Adams, Arnold Vosloo, Christo Davids, Zane Meas, Lionel Newton; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12<br />15:20 Kino lektur szkolnych - Przedwiośnie - odc. 6/6 - W stronę Belwederu; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12<br />16:10 Henryk  Mikołaj Górecki - autoportret; reportaż; Bez ograniczeń wiekowych<br />17:00 Kraków teraz; reportaż; STEREO, 16:9, Bez ograniczeń wiekowych<br />17:05 Korzenie kultury z Krakowa cz. 1; STEREO, 16:9, Bez ograniczeń wiekowych<br />17:20 Korzenie Kultury - reportaż - Kazimierz otwarty; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />17:45 Kraków teraz; reportaż; STEREO, 16:9, Bez ograniczeń wiekowych<br />17:55 Korzenie kultury z Krakowa cz. 2; STEREO, 16:9, Bez ograniczeń wiekowych<br />18:10 Na głos; film dokumentalny; Dla małoletnich od lat 12<br />18:55 Kraków teraz; reportaż; STEREO, 16:9, Bez ograniczeń wiekowych<br />19:00 Korzenie kultury z Krakowa cz. 3; STEREO, 16:9, Bez ograniczeń wiekowych<br />19:20 Korzenie Kultury - reportaż - Przestrzeń ryzyka. Łaźnia Nowa; 16:9, Bez ograniczeń wiekowych<br />19:40 Kraków teraz; reportaż; STEREO, 16:9, Bez ograniczeń wiekowych<br />19:45 Korzenie kultury z Krakowa cz. 4; STEREO, 16:9, Bez ograniczeń wiekowych<br />20:00 Studio Kultura - Informacje; STEREO<br />20:10 Kraków teraz; reportaż; STEREO, 16:9, Bez ograniczeń wiekowych<br />20:10 Korzenie kultury z Krakowa cz. 5; STEREO, 16:9, Bez ograniczeń wiekowych<br />20:30 Panorama kina światowego - Lato w Złotej Dolinie (Lieto u zlatnoj dolini); film fabularny kraj prod.Bośnia-Herceg., Francja, Wielka Brytania (2003); reż.:Srdjan Vuletic; wyk.:Haris Sijaric, Svetozar Cvetkovic, Kemal Cebo, Zana Marjanovic, Emir Hadzihafisbegovic, Aleksandar Seksan; Dla małoletnich od lat 16<br />22:10 Trzeci punkt widzenia ; program publicystyczny; Bez ograniczeń wiekowych<br />22:40 Więcej niż fikcja - Bliski nieznajomy (Intimate Stranger); film dokumentalny kraj prod.USA (1991); STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />23:45 Strefa - Stereototal w CDQ; koncert; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />00:35 Strefa - Małe jest wielkie - odc. 32 - The Toasters; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />01:00 Studio Kultura - Informacje; STEREO<br />01:10 Kino nocne - Zakochany anioł; komedia kraj prod.Polska (2005); reż.:Artur Więcek "Baron"; wyk.:Krzysztof Globisz, Anna Radwan-Gancarczyk, Jerzy Trela, Janusz Gajos, Mieczysław Grąbka, Marta Bizoń, Kamil Bera; Dla małoletnich od lat 12<br />02:45 Tomasz Stańko Quartet "Soul of Things" (IX Festiwal Filmowy i Artystyczny w Kazimierzu); STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />03:35 Zakończenie programu
18:45 U nos w Bytkowie
 
   
  +
TVP Historia<br />14:30 Konflikty, bitwy, wojny - Generał Anders; program historyczny; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />15:55 Królowa Bona - odc. 11; serial TVP; Dla małoletnich od lat 12<br />17:00 Siła bezsilnych - Wywołani z cienia; cykl dokumentalny; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />18:30 Kontrowersje - Ojciec Założyciel II Rzeczypospolitej; program historyczny; Bez ograniczeń wiekowych<br />20:00 Kulisy III RP - Rząd Mazowieckiego.; cykl dokumentalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />21:00 Królowa Bona - odc. 11; serial TVP; Dla małoletnich od lat 12<br />22:00 Siła bezsilnych - Krzyż Nowohucki.; cykl dokumentalny; Dla małoletnich od lat 12<br />23:15 Zakończenie programu
19:15 Magazyn kulturalny
 
   
  +
Das Erste<br />05.30 Die kleinen Strolche<br />05.40 Die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen  <br />06.05 Tom, Jerry & Co.<br />06.35 Tigerenten Club<br />08.00 Wissenmacht Ah!  <br />08.25 4 gegen Z<br />08.50 Die Pfefferkörner<br />09.20 Paulas Sommer<br />09.50 Knut, der Eisbärjunge<br />10.00 Tagesschau<br />10.03 Willi wills wissen<br />10.30 Fortsetzung folgt<br />11.00 Weiches Fell und scharfe Krallen<br />11.50 Neuneinhalb<br />12.00 Tagesschau<br />12.03 Lassies Heimat<br />13.30 Sportschau live<br />14.25 Tagesschau<br />14.30 Der zweite Frühling<br />16.00 Weltreisen<br />16.30 Europamagazin<br />17.00 Tagesschau<br />17.03 Ratgeber<br />17.30 Brisant<br />18.00 Tagesschau<br />18.10 Sportschau<br />18.45 Dr. Sommerfeld - Neues vom Bülowbogen<br />19.44 Das Wetter im Ersten  <br />19.50 Ziehung der Lottozahlen<br />20.00 Tagesschau<br />20.15 Verstehen Sie Spass?  <br />22.30 Tagesthemen<br />22.48 Das Wetter im Ersten<br />22.50 Das Wort zum Sonntag  <br />22.55 James Bond 007 - Im Angesicht des Todes<br />01.00 Tagesschau
19:35 Dzieci z Rusinowic
 
20:01 30 minut ekstra; magazyn; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
 
20:30 Kurier; STEREO
 
20:46 Pogoda; STEREO
 
20:52 Studio �wiat - .; cykl reporta�y; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
21:30 Kurier; STEREO
 
21:42 Pogoda; STEREO
 
21:45 Aktualności
 
   
  +
ZDF<br />05.30 Aspekte<br />06.00 Max und Moritz<br />06.10 Die Biene Maja<br />06.55 Landmaus und Stadtmaus auf Reisen<br />07.20 Tabaluga tivi<br />08.25 1, 2 oder 3<br />08.50 Logo! - Nachrichten rund um die Welt<br />09.00 C-Bär und Jamal<br />09.25 Pur+<br />09.50 Pippi Langstrumpf<br />10.15 Tabaluga<br />10.40 Pettersson und Findus<br />10.55 Wickie... und die starken Männer<br />11.20 Löwenzahn<br />11.45 Clara<br />12.10 Deutscher Evangelischer Kirchentag 2007<br />13.00 Heute<br />13.05 Wochen-journal<br />13.55 Der Liebe entgegen<br />15.25 Heute<br />15.30 Kaffeeklatsch  <br />16.15 Lafer! Lichter! Lecker!<br />17.00 Heute<br />17.05 Länderspiegel  <br />17.45 Menschen - das Magazin  <br />18.00 Hallo deutschland  <br />18.30 Leute heute  <br />19.00 Heute<br />19.20 Weerbericht<br />19.25 Hallo Robbie!  <br />20.15 Stubbe - Von Fall zu Fall<br />21.45 Heute-journal<br />21.58 Weerbericht<br />22.00 Der Ermittler<br />23.00 Das aktuelle sportstudio<br />00.00 Heute
21:50 Pogoda
 
   
  +
NDR<br />06.00 Englisch für Anfänger<br />06.30 Passepartout<br />07.00 Die Sendung mit der Maus<br />07.30 Sehen statt Hören<br />08.00 Ratgeber<br />08.30 Die Reportage<br />09.00 Nordmagazin<br />09.30 Hamburg Journal<br />10.00 Schleswig-Holstein Magazin<br />10.30 Buten un binnen<br />11.00 Niedersachsen 19.30 das Magazin<br />11.30 Unser Feld ist die Welt<br />12.15 Weltreisen<br />12.45 Die lieben Nachbarn<br />13.30 Elefant, Tiger & Co.  <br />14.00 Rote Rosen  <br />15.00 Unsere schönsten Tiergeschichten<br />16.30 Sportclub extra<br />17.30 Inselgeschichten<br />18.00 Nordtour  <br />18.45 Das!  <br />19.30 Niedersachsen 19.30 das Magazin<br />20.00 Tagesschau<br />20.15 Sommer in der Mecklenburger Schweiz<br />22.00 Kurhotel Alpenglück<br />23.30 Inas Nacht<br />00.30 Die plietsch. e-nacht  <br />00.30 Plietsch..<br />01.00 Plietsch..<br />01.30 Plietsch..<br />02.00 Plietsch..<br />02.30 Plietsch..<br />03.00 Plietsch..<br />03.30 Plietsch..<br />04.00 Plietsch..<br />04.30 Plietsch..<br />05.00 Tagesschau - Vor 20 Jahren<br />05.15 Das!
21:55 Aktualności sportowe
 
   
  +
RTL<br />05.30 Tekenfilmserie<br />05.35 Barbapapa<br />06.00 Smart guy<br />06.25 Smart guy<br />06.55 Handyscout TV<br />07.00 Shop<br />08.00 Handyscout TV<br />08.05 Power Rangers<br />08.25 Power Rangers<br />08.50 Gute Zeiten, schlechte Zeiten<br />11.25 School of life<br />13.35 Wedding Planner - Verliebt, verlobt, verplant<br />15.40 Bauer sucht Frau - Neue Bauern & eine Hochzeit  <br />16.40 Mario Barth live!  <br />17.45 Autosport<br />18.00 Autosport<br />18.45 Aktuell Weekend<br />18.53 Aktuell Weekend - Das Wetter  <br />18.55 Autosport<br />20.15 Wer wird Millionär?  <br />21.15 Let’s dance<br />23.30 Frei Schnauze XXL<br />00.30 Upps - Die Superpannenshow<br />01.25 Deadly virus<br />02.55 Frei Schnauze XXL<br />03.45 MAD TV<br />04.30 Upps - Die Superpannenshow<br />05.15 Tekenfilmserie
22:05 Sobotni magazyn sportowy
 
  +
22:30 Kurier; STEREO
 
  +
22:55 Pogoda; STEREO
 
  +
23:03 Sportowy Wiecz�r; STEREO
 
  +
Comedy Central<br />07:00     Zdrówko - serial odc. 520 reż. Rick Beren, Andy Ackerman, USA 1982<br />07:25     Zdrówko - serial odc. 521 reż. Rick Beren, Andy Ackerman, USA 1982<br />07:50     Zdrówko - serial odc. 522 reż. Rick Beren, Andy Ackerman, USA 1982<br />08:15     Ale wtopa! - wpadki zarejestrowane amatorską kamerą odc. 1728<br />08:40     Ale wtopa! - wpadki zarejestrowane amatorską kamerą odc. 1729<br />09:05     Ale wtopa! - wpadki zarejestrowane amatorską kamerą odc. 1730<br />09:40     Ale wtopa! - wpadki zarejestrowane amatorską kamerą odc. 1731<br />10:00     On, ona i dzieciaki - serial odc. 210 reż. John Bowab, Andy Cadiff, USA 2001<br />10:25     On, ona i dzieciaki - serial odc. 211 reż. John Bowab, Andy Cadiff, USA 2001<br />10:50     On, ona i dzieciaki - serial odc. 212 reż. John Bowab, Andy Cadiff, USA 2001<br />11:15     On, ona i dzieciaki - serial odc. 213 reż. John Bowab, Andy Cadiff, USA 2001<br />11:40     Ale wtopa! - wpadki zarejestrowane amatorską kamerą odc. 1732<br />12:05     Diabli nadali - serial odc. 321 reż. Rob Schiller, Robert Berlinger, USA 1998<br />12:30     Diabli nadali - serial odc. 322 reż. Rob Schiller, Robert Berlinger, USA 1998<br />13:00     Wszyscy kochają Raymonda - serial odc. 101 reż. Will MacKenzie, USA 1999<br />13:25     Wszyscy kochają Raymonda - serial odc. 102 reż. Will MacKenzie, USA 1999<br />13:50     Wszyscy kochają Raymonda - serial odc. 103 reż. Will MacKenzie, USA 1999<br />14:15     Diabli nadali - serial odc. 323 reż. Rob Schiller, Robert Berlinger, USA 1998<br />14:40     Diabli nadali - serial odc. 324 reż. Rob Schiller, Robert Berlinger, USA 1998<br />15:00     Wszyscy kochają Raymonda - serial odc. 104 reż. Will MacKenzie, USA 1999<br />15:25     Wszyscy kochają Raymonda - serial odc. 105 reż. Will MacKenzie, USA 1999<br />15:50     Diabli nadali - serial odc. 325 reż. Rob Schiller, Robert Berlinger, USA 1998<br />16:15     Diabli nadali - serial odc. 401 reż. Rob Schiller, Robert Berlinger, USA 1998<br />16:40     Diabli nadali - serial odc. 402 reż. Rob Schiller, Robert Berlinger, USA 1998<br />17:00     On, ona i dzieciaki - serial odc. 214 reż. John Bowab, Andy Cadiff, USA 2001<br />17:30     On, ona i dzieciaki - serial odc. 215 reż. John Bowab, Andy Cadiff, USA 2001<br />18:00     Cybill - serial odc. 420 reż. Peter Baldwin (I), Tom Moore (II), USA 1995<br />18:25     Cybill - serial odc. 421 reż. Peter Baldwin (I), Tom Moore (II), USA 1995<br />18:50     Cybill - serial odc. 422 reż. Peter Baldwin (I), Tom Moore (II), USA 1995<br />19:15     Moja rodzinka - serial odc. 212 reż. Dewi Humphreys, Jay Sandrich, Wlk. Brytania 2000<br />19:45     Moja rodzinka - serial odc. 213 reż. Dewi Humphreys, Jay Sandrich, Wlk. Brytania 2000<br />20:10     Ten szalony, szalony świat - komedia reż. Stanley Kramer, wyk. Spencer Tracy, Milton Berle, Sid Caesar, Buddy Hackett USA 1963<br />23:15     South Park - serial animowany odc. 302 reż. Eric Stough, Trey Parker i inni, USA 1997<br />23:40     South Park - serial animowany odc. 303 reż. Eric Stough, Trey Parker i inni, USA 1997 <br />00:10     South Park - serial animowany odc. 304 reż. Eric Stough, Trey Parker i inni, USA 1997<br />00:40     Chłopaki z baraków - serial odc. 509 reż. Mike Clattenburg, Kanada 2001<br />01:05     Chłopaki z baraków - serial odc. 510 reż. Mike Clattenburg, Kanada 2001<br />01:30     Chłopaki z baraków - serial odc. 601 reż. Mike Clattenburg, Kanada 2001<br />02:00     Frasier - serial odc. 513 USA 1999<br />02:25     Frasier - serial odc. 514 USA 1999<br />02:50     Frasier - serial odc. 515 USA 1999<br />03:15     Saturday Night Live - show odc. 127
23:30 �u�el - Grand Prix - Danii 2007 (Grand Prix - Danii 2007) kraj prod.Dania (2007); STEREO
 
  +
00:25 Studio Wsch�d; magazyn; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
  +
Zone Reality<br />06:00     Wzgórze odkupienia - film dokumentalny     <br />06:50     Wzgórze odkupienia - film dokumentalny     <br />07:40     Zwariowana ukryta kamera - reality show     <br />08:05     Zwariowana ukryta kamera - reality show     <br />08:30     Miło¶nicy zwierz±t w potrzasku - film dokumentalny     <br />09:25     Zwariowana ukryta kamera - reality show     <br />09:50     Zwariowana ukryta kamera - reality show     <br />10:15     Wzgórze odkupienia - film dokumentalny     <br />11:05     Wzgórze odkupienia - film dokumentalny     <br />11:55     Zwariowana ukryta kamera - reality show     <br />12:20     Zwariowana ukryta kamera - reality show     <br />12:45     Miło¶nicy zwierz±t w potrzasku - film dokumentalny     <br />13:35     Zwariowana ukryta kamera - reality show     <br />14:00     Zwariowana ukryta kamera - reality show     <br />14:25     Bungy - serial dokumentalny     <br />15:15     Cwana pułapka - serial dokumentalny     <br />16:10     Cwana pułapka - serial dokumentalny     <br />17:00     Cwana pułapka - serial dokumentalny     <br />18:00     Zwariowana ukryta kamera - reality show     <br />18:30     Zwariowana ukryta kamera - reality show     <br />19:00     Miło¶nicy zwierz±t w potrzasku - film dokumentalny     <br />20:00     Bungy - serial dokumentalny     <br />21:00     SAS - tylko dla twardzieli - reality show     <br />21:35     SAS - tylko dla twardzieli - reality show     <br />22:10     SAS - tylko dla twardzieli - reality show     <br />22:45     SAS - tylko dla twardzieli - reality show     <br />23:20     SAS - tylko dla twardzieli - reality show     <br />23:55     SAS - tylko dla twardzieli - reality show     <br />00:25     Zwariowana ukryta kamera - reality show     <br />00:50     Zwariowana ukryta kamera - reality show     <br />01:15     Zwariowana ukryta kamera - reality show     <br />01:40     Zwariowana ukryta kamera - reality show     <br />02:05     Zwariowana ukryta kamera - reality show     <br />02:30     Zwariowana ukryta kamera - reality show     <br />02:55     Zwariowana ukryta kamera - reality show     <br />03:20     Zwariowana ukryta kamera - reality show     <br />03:45     Zwariowana ukryta kamera - reality show     <br />04:10     Wzgórze odkupienia - film dokumentalny     <br />05:00     Wzgórze odkupienia - film dokumentalny 
00:39 Studio Wsch�d; magazyn; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
00:59 Europa; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
01:26 30 minut ekstra; magazyn; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
 
01:51 Studio �wiat - .; cykl reporta�y; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
02:22 Kurier; STEREO
 
02:46 Pogoda; STEREO
 
02:49 Zako�czenie programu
 
TVP Polonia
 
06:00 Plebania - odc. 698; telenowela TVP; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
 
06:20 Plebania - odc. 699; telenowela TVP; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
 
06:45 Plebania - odc. 700; telenowela TVP; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
 
07:05 Plebania - odc. 701; telenowela TVP; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
 
07:30 Plebania - odc. 702; telenowela TVP; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
 
08:00 Dla nies�ysz�cych - Echa Panoramy; STEREO
 
08:35 �wi�ta wojna - (254) Aktor przodowy; Dla ma�oletnich od lat 12
 
09:00 M�wi si� .... (odpowiedzi na listy); STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
09:20 S�oneczna w��cznia - odc. 12 - Powr�t do Bramy S�o�ca; serial kraj prod.Polska (2000); STEREO, Dla ma�oletnich od lat 7
 
09:45 Polacy na Syberii - W kraju szaman�w; cykl dokumentalny; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
 
10:15 Z daleka, a z bliska; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
11:00 Dzi�kujemy za solidarno�� - Frederic Danielczak; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 7
 
11:10 Dwie strony medalu - odc. 54; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12
 
11:30 Opowie�ci wiatru i morza; magazyn; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 7
 
11:50 Orkiestra �w. Miko�aja - folkujemy; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
12:10 Podr��e kulinarne Roberta Mak�owicza - Szmaragdowy smak ; Bez ogranicze� wiekowych
 
12:35 Codzienna 2 m. 3 - odc. 20; serial komediowy TVP; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12
 
13:00 Wiadomo�ci; STEREO
 
13:10 Na dobre i na z�e - odc. 287 Na wszelki wypadek; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12
 
14:00 Salon kresowy - S�uga wielko�ci; cykl dokumentalny; Dla ma�oletnich od lat 12
 
14:15 Dzika Polska - Czarownicy z bagien; serial dokumentalny; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
14:45 Made in Poland; teleturniej; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
15:15 Du�e dzieci ; talk-show; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
16:00 �niadanie na podwieczorek; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
17:00 Teleexpress; STEREO
 
17:15 Nie tylko o... - polskich korzeniach prof. Hilarego Koprowskiego; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
17:25 Ojczyzna polszczyzna - Jedno czy dwa "i"; program prof.Jana Miodka; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
17:40 Pami�taj o mnie; koncert �ycze�; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
18:00 P�� miliona z Nord Pas De Calais; reporta�; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 7
 
18:30 M jak mi�o�� - odc. 457; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12
 
19:15 Dobranocka - Maurycy i Hawranek - odc. 3 - Kisiu misiu; serial animowany; Bez ogranicze� wiekowych
 
19:30 Wiadomo�ci; STEREO
 
19:50 Sport; STEREO
 
20:05 Pogoda; STEREO
 
20:10 Lalka; film fabularny kraj prod.Polska (1968); re�.:Wojciech Has; wyk.:Mariusz Dmochowski, Beata Tyszkiewicz, Tadeusz Fijewski, Janina Roman�wna, Wies�aw Go�as, Kalina J�drusik, Andrzej �apicki, Jan Machulski, Tadeusz Kondrat, J�zef Pieracki; Dla ma�oletnich od lat 12
 
22:45 Fabryka �miechu - (5); STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12
 
23:35 �niadanie na podwieczorek; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
00:30 M jak mi�o�� - odc. 457; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12
 
01:15 Dobranocka za oceanem - Maurycy i Hawranek - odc. 3 - Kisiu misiu; serial animowany; Bez ogranicze� wiekowych
 
01:30 Wiadomo�ci; STEREO
 
01:50 Sport; STEREO
 
02:00 Lalka; film fabularny kraj prod.Polska (1968); re�.:Wojciech Has; wyk.:Mariusz Dmochowski, Beata Tyszkiewicz, Tadeusz Fijewski, Janina Roman�wna, Wies�aw Go�as, Kalina J�drusik, Andrzej �apicki, Jan Machulski, Tadeusz Kondrat, J�zef Pieracki; Dla ma�oletnich od lat 12
 
04:35 Dzika Polska - Czarownicy z bagien; serial dokumentalny; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
05:00 Codzienna 2 m. 3 - odc. 20; serial komediowy TVP; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12
 
05:25 P�� miliona z Nord Pas De Calais; reporta�; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 7
 
05:55 Dwie strony medalu - odc. 54; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12
 
TVP Kultura
 
09:05 Kopciuszek (La Cenerentola); widowisko muzyczne kraj prod.Niemcy, W�ochy (1982); re�.:Jean-Pierre Ponnelle; wyk.:Frederica von Stade; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
11:40 50-lecie polskiej szko�y filmowej - Do widzenia, do jutra kraj prod.Polska (1960); re�.:Janusz Morgenstern; wyk.:Teresa Tuszy�ska, Gra�yna Muszy�ska, Barbara Baranowska, W�odzimierz Bielicki, Jacek Fedorowicz, Roman Pola�ski, Eleonora Ka�u�y�ska, Romuald Freyer, Tadeusz Wojtych, Tadeusz Chy�a; Dla ma�oletnich od lat 12
 
13:00 Studio Kultura - Rozmowy; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
13:25 Wybaczenie (Forgiveness); film fabularny kraj prod.Republika Po�udniowej Afryki (2004); re�.:Ian Gabriel; wyk.:Quanita Adams, Arnold Vosloo, Christo Davids, Zane Meas, Lionel Newton; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12
 
15:20 Kino lektur szkolnych - Przedwio�nie - odc. 6/6 - W stron� Belwederu; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12
 
16:10 Henryk Miko�aj G�recki - autoportret; reporta�; Bez ogranicze� wiekowych
 
17:00 Krak�w teraz; reporta�; STEREO, 16:9, Bez ogranicze� wiekowych
 
17:05 Korzenie kultury z Krakowa cz. 1; STEREO, 16:9, Bez ogranicze� wiekowych
 
17:20 Korzenie Kultury - reporta� - Kazimierz otwarty; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
17:45 Krak�w teraz; reporta�; STEREO, 16:9, Bez ogranicze� wiekowych
 
17:55 Korzenie kultury z Krakowa cz. 2; STEREO, 16:9, Bez ogranicze� wiekowych
 
18:10 Na g�os; film dokumentalny; Dla ma�oletnich od lat 12
 
18:55 Krak�w teraz; reporta�; STEREO, 16:9, Bez ogranicze� wiekowych
 
19:00 Korzenie kultury z Krakowa cz. 3; STEREO, 16:9, Bez ogranicze� wiekowych
 
19:20 Korzenie Kultury - reporta� - Przestrze� ryzyka. �a�nia Nowa; 16:9, Bez ogranicze� wiekowych
 
19:40 Krak�w teraz; reporta�; STEREO, 16:9, Bez ogranicze� wiekowych
 
19:45 Korzenie kultury z Krakowa cz. 4; STEREO, 16:9, Bez ogranicze� wiekowych
 
20:00 Studio Kultura - Informacje; STEREO
 
20:10 Krak�w teraz; reporta�; STEREO, 16:9, Bez ogranicze� wiekowych
 
20:10 Korzenie kultury z Krakowa cz. 5; STEREO, 16:9, Bez ogranicze� wiekowych
 
20:30 Panorama kina �wiatowego - Lato w Z�otej Dolinie (Lieto u zlatnoj dolini); film fabularny kraj prod.Bo�nia-Herceg., Francja, Wielka Brytania (2003); re�.:Srdjan Vuletic; wyk.:Haris Sijaric, Svetozar Cvetkovic, Kemal Cebo, Zana Marjanovic, Emir Hadzihafisbegovic, Aleksandar Seksan; Dla ma�oletnich od lat 16
 
22:10 Trzeci punkt widzenia ; program publicystyczny; Bez ogranicze� wiekowych
 
22:40 Wi�cej ni� fikcja - Bliski nieznajomy (Intimate Stranger); film dokumentalny kraj prod.USA (1991); STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
 
23:45 Strefa - Stereototal w CDQ; koncert; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
 
00:35 Strefa - Ma�e jest wielkie - odc. 32 - The Toasters; magazyn; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
01:00 Studio Kultura - Informacje; STEREO
 
01:10 Kino nocne - Zakochany anio�; komedia kraj prod.Polska (2005); re�.:Artur Wi�cek "Baron"; wyk.:Krzysztof Globisz, Anna Radwan-Gancarczyk, Jerzy Trela, Janusz Gajos, Mieczys�aw Gr�bka, Marta Bizo�, Kamil Bera; Dla ma�oletnich od lat 12
 
02:45 Tomasz Sta�ko Quartet "Soul of Things" (IX Festiwal Filmowy i Artystyczny w Kazimierzu); STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
03:35 Zako�czenie programu
 
TVP Historia
 
14:30 Konflikty, bitwy, wojny - Genera� Anders; program historyczny; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
 
15:55 Kr�lowa Bona - odc. 11; serial TVP; Dla ma�oletnich od lat 12
 
17:00 Si�a bezsilnych - Wywo�ani z cienia; cykl dokumentalny; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
 
18:30 Kontrowersje - Ojciec Za�o�yciel II Rzeczypospolitej; program historyczny; Bez ogranicze� wiekowych
 
20:00 Kulisy III RP - Rz�d Mazowieckiego.; cykl dokumentalny; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
21:00 Kr�lowa Bona - odc. 11; serial TVP; Dla ma�oletnich od lat 12
 
22:00 Si�a bezsilnych - Krzy� Nowohucki.; cykl dokumentalny; Dla ma�oletnich od lat 12
 
23:15 Zako�czenie programu
 
 
[[Kategoria:Ramówki TVP 1 z 2007 roku]]
 
[[Kategoria:Ramówki TVP 1 z 2007 roku]]
 
[[Kategoria:Ramówki TVP 2 z 2007 roku]]
 
[[Kategoria:Ramówki TVP 2 z 2007 roku]]
Linia 257: Linia 40:
 
[[Kategoria:Ramówki TVP Kultura z 2007 roku]]
 
[[Kategoria:Ramówki TVP Kultura z 2007 roku]]
 
[[Kategoria:Ramówki TVP Historia z 2007 roku]]
 
[[Kategoria:Ramówki TVP Historia z 2007 roku]]
  +
[[Kategoria:Ramówki TVP 3 Regionalna z 2007 roku]]
  +
[[Kategoria:Ramówki TVP 3 Warszawa z 2007 roku]]
  +
[[Kategoria:Ramówki Polsat z 2007 roku]]
  +
[[Kategoria:Ramówki TVN z 2007 roku]]
  +
[[Kategoria:Ramówki TV 4 z 2007 roku]]
  +
[[Kategoria:Ramówki Das Erste z 2007 roku]]
  +
[[Kategoria:Ramówki ZDF z 2007 roku]]
  +
[[Kategoria:Ramówki NDR z 2007 roku]]
  +
[[Kategoria:Ramówki RTL z 2007 roku]]
  +
[[Kategoria:Ramówki Comedy Central z 2007 roku]]
  +
[[Kategoria:Ramówki Zone Reality z 2007 roku]]

Wersja z 19:45, 8 maj 2019

TVP 1
06:05 Warto kochać - odc. 46; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12
06:50 Smaki polskie; magazyn kulinarny; Bez ograniczeń wiekowych
07:00 Dzień dobry w sobotę; program poradnikowy; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
07:30 Rok w ogrodzie; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Pettson i Findus - Kogut   (The rooster); serial animowany kraj prod.Niemcy (2002); STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
08:30 Były sobie odkrycia - Leonardo da Vinci; serial animowany kraj prod.Francja (1992); Bez ograniczeń wiekowych
09:00 Ziarno ; magazyn; Bez ograniczeń wiekowych
09:30 Siódme niebo, seria VI - Naprawdę chcę odc. 15 kraj prod.USA (2001); STEREO, Dla małoletnich od lat 7
10:15 Kadra 2012; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
10:30 89 PLUS - MŁODOŚĆ PASJA SKAUTING - Znaki i symbole; magazyn; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
10:50 Kogutto ; magazyn muzyczny; Dla małoletnich od lat 12
11:10 Siedmiu wspaniałych II - Zabójcze damy, odc. 11; serial przygodowy kraj prod.USA (1999); STEREO, Dla małoletnich od lat 12
12:00 Kuchnia z Okrasą - Kolacja dla ukochanej; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
12:30 Zwierzęta świata - Rekiny młoty 2 (Hammerhead) - txt str. 777; film dokumentalny kraj prod.Wielka Brytania (2004); STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
13:00 Wiadomości
13:10 Szkoła bezpiecznej jazdy Jedynki ; felieton; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
13:20 Od przedszkola do Opola - Majka Jeżowska; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
14:00 Cofnąć czas (Running Against Time); film fabularny kraj prod.USA (1990); reż.:Bruce Seth Green; wyk.:Robert Hays, Catherine Hicks, Sam Wanamaker; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
15:40 Jaka to melodia? - wydanie specjalne ; teleturniej; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
16:35 ZAP - szybki magazyn popkulturalny; magazyn; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
17:00 Teleexpress - txt str. 777
17:20 Na celowniku; magazyn; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
17:30 Sąsiedzi - Pamiątka z betonu cz. 1; serial komediowy TVP; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
18:00 Śmiechu warte; program rozrywkowy; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
18:30 Dwie strony medalu - odc. 57 - txt str. 777; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12
19:00 Wieczorynka - Przygody Myszki Miki i Kaczora Donalda - Nie bardzo śpiący miś, odc. 9; serial animowany kraj prod.USA (1982); Bez ograniczeń wiekowych
19:30 Wiadomości
19:50 Sport; STEREO
20:05 Pogoda
20:20 Hit na sobotę - Wesele - txt str. 777; film obyczajowy kraj prod.Polska (2004); reż.:Wojciech Smarzowski; wyk.:Marian Dziędziel, Tamara Arciuch, Bartłomiej Topa, Maciej Stuhr, Iwona Bielska, Paweł Wilczak, Arkadiusz Jakubik; Dla małoletnich od lat 16
22:15 Męska rzecz... - Ślepy tor (THE YARDS); dramat kraj prod.USA (2000); reż.:James Gray; wyk.:Ellen Burstyn, Faye Dunaway, Joaquin Phoenix, Charlize Theron; STEREO, Dla małoletnich od lat 16
00:15 Kino nocnych marków - Platinum - świat hip-hopu - odc. 3; serial kraj prod.USA, Kanada (2003); STEREO, Dla małoletnich od lat 16
00:55 Kino nocnych marków - Platinum - świat hip-hopu - odc. 4; serial kraj prod.USA, Kanada (2003); STEREO, Dla małoletnich od lat 16
01:35 Henryk Mikołaj Górecki - Dzieła Chóralne; koncert; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
02:15 Zakończenie programu

TVP 2
06:15 Dla niesłyszących - Echa Panoramy; STEREO
06:50 Dwójka Dzieciom - Dziwne przygody Koziołka Matołka - odc. 16 Władca pustyni; Bez ograniczeń wiekowych
07:00 Spróbujmy razem; magazyn dla niepełnosprawnych; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 7
07:25 Festiwal Śpiewającej Duszy (26 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej Hajnówka 2007 w Białymstoku); reportaż; Bez ograniczeń wiekowych
07:55 M jak miłość - odc. 502; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12
08:50 Śniadanie z Dwójką - w tym Panorama: 10:00, 10:35 i Pogoda: 9:20, 10:40
10:40 Gwiazdy na zakręcie - cz. I (Searching for Debra Winger); film dokumentalny kraj prod.Francja (2006); STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12
11:35 Na dobre i na złe - odc. 298 Różne priorytety; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12
12:30 Egzamin z życia - odc. 82; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12
13:25 Nie ma cudów - odc. 4 (Weird nature); film dokumentalny kraj prod.Wielka Brytania (2002); STEREO, Dla małoletnich od lat 12
14:00 Familiada  - txt str. 777; teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych
14:30 Złotopolscy - odc. 870 Niebezpieczne związki posła Biernackeigo; telenowela TVP; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
15:05 Smaczne Go! ; magazyn kulinarny; STEREO, 16:9, Bez ograniczeń wiekowych
15:55 Święta wojna - (270) Rower górski; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
16:25 Codzienna 2 m. 3 - odc. 54; serial komediowy TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12
17:00 Wielki Poker ; teleturniej; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12
18:00 Program lokalny; STEREO
18:25 Starter - Magazyn aktualności ; Dla małoletnich od lat 12
18:45 Panorama; STEREO
19:00 Pogoda; STEREO
19:10 Europa da się lubić; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
20:05 Szansa na sukces - koncert laureatów 2007 (1); STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
21:15 Szansa na sukces - koncert laureatów 2007 (2); STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
22:15 Słowo na niedzielę ; Bez ograniczeń wiekowych
22:25 Panorama; STEREO
22:45 Pogoda; STEREO
22:50 Sport Telegram; STEREO
23:00 Kroll; film fabularny kraj prod.Polska (1991); reż.:Władysław Pasikowski; wyk.:Bogusław Linda, Olaf Lubaszenko, Dariusz Kordek, Ewa Bukowska, Cezary Pazura, Agnieszka Różańska, Maciej Kozłowski, Tadeusz Szymków, Al;icja Jachiewicz, Maciej Robakiewicz; 16:9, Dozwolone od lat 18
00:45 Miasteczko Twin Peaks - odc. 6/32; serial kryminalny kraj prod.USA (1990); STEREO, Dla małoletnich od lat 16
01:30 Zakończenie programu

TVP 3 Regionalna
06:39 Zdrowie na Żywo; magazyn medyczny; Dla małoletnich od lat 12
07:04 Kowalski i Schmidt; Dla małoletnich od lat 12
07:30 Kurier; STEREO
07:41 Pogoda; STEREO
07:45 OTV - PASMO LOKALNE
08:30 Kurier; STEREO
08:42 Pogoda; STEREO
08:45 OTV - PASMO LOKALNE
09:01 Auto - Skaner; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
09:30 Kurier; STEREO
09:48 Pogoda; STEREO
09:51 Serwis sportowy; STEREO
09:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
10:00 Było, nie minęło; Dla małoletnich od lat 12
10:30 Kurier; STEREO
10:47 Pogoda; STEREO
10:50 Serwis sportowy; STEREO
10:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
11:00 Zdrowie na Żywo; magazyn medyczny; Dla małoletnich od lat 12
11:30 Kurier; STEREO
11:54 Pogoda; STEREO
11:55 Serwis sportowy; STEREO
12:03 Reportaż Trójki - Rekin 2007; reportaż; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
12:30 Kurier; STEREO
12:47 Pogoda; STEREO
12:50 Serwis sportowy; STEREO
12:54 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
13:01 Uwierz w dokument - odc. 74; film dokumentalny; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
13:30 Kurier; STEREO
13:49 Pogoda; STEREO
13:51 Serwis sportowy; STEREO
14:00 Auto - Skaner; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
14:30 Kurier; STEREO
14:48 Pogoda; STEREO
14:50 Serwis sportowy; STEREO
14:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
15:00 Światowiec; magazyn turystyczny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
15:30 Kurier; STEREO
15:49 Pogoda; STEREO
15:52 Serwis sportowy; STEREO
16:01 Europa; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
16:30 Dla niesłyszących - Kurier; STEREO
16:43 Pogoda; STEREO
16:45 OTV - PASMO LOKALNE
17:17 Studio Wschód; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
17:30 Kurier; STEREO
17:34 Studio Wschód; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
17:56 Pogoda; STEREO
18:00 OTV - PASMO LOKALNE
20:01 30 minut ekstra; magazyn; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
20:30 Kurier; STEREO
20:46 Pogoda; STEREO
20:52 Studio Świat - .; cykl reportaży; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
21:30 Kurier; STEREO
21:42 Pogoda; STEREO
21:45 OTV - PASMO LOKALNE
22:30 Kurier; STEREO
22:55 Pogoda; STEREO
23:03 Sportowy Wieczór; STEREO
23:30 Żużel - Grand Prix - Danii 2007 (Grand Prix - Danii 2007) kraj prod.Dania (2007); STEREO
00:25 Studio Wschód; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
00:39 Studio Wschód; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
00:59 Europa; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
01:26 30 minut ekstra; magazyn; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
01:51 Studio Świat - .; cykl reportaży; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
02:22 Kurier; STEREO
02:46 Pogoda; STEREO
02:49 Zakończenie programu

TVP 3 Katowice
06:39 Zdrowie na Żywo; magazyn medyczny; Dla małoletnich od lat 12
07:04 Kowalski i Schmidt; Dla małoletnich od lat 12
07:30 Kurier; STEREO
07:41 Pogoda; STEREO
07:45 Aktualności flesz, pogoda
07:50 Z życia bocianów
07:55 Gramy dla was
08:30 Kurier; STEREO
08:42 Pogoda; STEREO
08:45 Cukierenka dziadka Benka
09:01 Auto - Skaner; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
09:30 Kurier; STEREO
09:48 Pogoda; STEREO
09:51 Serwis sportowy; STEREO
09:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
10:00 Było, nie minęło; Dla małoletnich od lat 12
10:30 Kurier; STEREO
10:47 Pogoda; STEREO
10:50 Serwis sportowy; STEREO
10:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
11:00 Zdrowie na Żywo; magazyn medyczny; Dla małoletnich od lat 12
11:30 Kurier; STEREO
11:54 Pogoda; STEREO
11:55 Serwis sportowy; STEREO
12:03 Reportaż Trójki - Rekin 2007; reportaż; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
12:30 Kurier; STEREO
12:47 Pogoda; STEREO
12:50 Serwis sportowy; STEREO
12:54 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
13:01 Uwierz w dokument - odc. 74; film dokumentalny; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
13:30 Kurier; STEREO
13:49 Pogoda; STEREO
13:51 Serwis sportowy; STEREO
14:00 Auto - Skaner; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
14:30 Kurier; STEREO
14:48 Pogoda; STEREO
14:50 Serwis sportowy; STEREO
14:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
15:00 Światowiec; magazyn turystyczny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
15:30 Kurier; STEREO
15:49 Pogoda; STEREO
15:52 Serwis sportowy; STEREO
16:01 Europa; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
16:30 Dla niesłyszących - Kurier; STEREO
16:43 Pogoda; STEREO
16:45 Aktualności
16:48 Pogoda
16:50 To się wytnie!
17:00 Pozytywka - Tygodnik Pozytywnie Nakręcony
17:17 Studio Wschód; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
17:30 Kurier; STEREO
17:34 Studio Wschód; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
17:56 Pogoda; STEREO
18:00 Aktualności
18:24 Magazyn meteo
18:30 Aktualności sportowe
18:40 Pomysł na weekend
18:45 U nos w Bytkowie
19:15 Magazyn kulturalny
19:35 Dzieci z Rusinowic
20:01 30 minut ekstra; magazyn; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
20:30 Kurier; STEREO
20:46 Pogoda; STEREO
20:52 Studio Świat - .; cykl reportaży; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
21:30 Kurier; STEREO
21:42 Pogoda; STEREO
21:45 Aktualności
21:50 Pogoda
21:55 Aktualności sportowe
22:30 Kurier; STEREO
22:55 Pogoda; STEREO
23:03 Sportowy Wieczór; STEREO
23:30 Żużel - Grand Prix - Danii 2007 (Grand Prix - Danii 2007) kraj prod.Dania (2007); STEREO
00:25 Studio Wschód; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
00:39 Studio Wschód; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
00:59 Europa; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
01:26 30 minut ekstra; magazyn; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
01:51 Studio Świat - .; cykl reportaży; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
02:22 Kurier; STEREO
02:46 Pogoda; STEREO
02:49 Zakończenie programu

TVP 3 Warszawa
06:39 Zdrowie na Żywo; magazyn medyczny; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
07:04 Kowalski i Schmidt; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
07:30 Kurier; STEREO
07:41 Pogoda; STEREO
07:46 Telewizyjny Kurier Warszawski godz.; STEREO
07:57 Pogoda dla Warszawy i Mazowsza; STEREO
08:00 Qltura - QLTURA 09.06.; magazyn; STEREO, Dla małoletnich od lat 7
08:26 Pogoda dla Warszawy i Mazowsza; STEREO
08:30 Kurier; STEREO
08:42 Pogoda; STEREO
08:46 Kronika Warszawska; film dokumentalny; STEREO, Dla małoletnich od lat 7
09:01 Auto - Skaner; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
09:30 Kurier; STEREO
09:48 Pogoda; STEREO
09:51 Serwis sportowy; STEREO
09:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
10:00 Było, nie minęło; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
10:30 Kurier; STEREO
10:47 Pogoda; STEREO
10:50 Serwis sportowy; STEREO
10:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
11:00 Zdrowie na Żywo; magazyn medyczny; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
11:30 Kurier; STEREO
11:54 Pogoda; STEREO
11:55 Serwis sportowy; STEREO
12:03 Reportaż Trójki - Rekin 2007; reportaż; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
12:30 Kurier; STEREO
12:47 Pogoda; STEREO
12:50 Serwis sportowy; STEREO
12:54 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
13:01 Uwierz w dokument - odc. 74; film dokumentalny; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
13:30 Kurier; STEREO
13:49 Pogoda; STEREO
13:51 Serwis sportowy; STEREO
14:00 Auto - Skaner; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
14:30 Kurier; STEREO
14:48 Pogoda; STEREO
14:50 Serwis sportowy; STEREO
14:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
15:00 Światowiec; magazyn turystyczny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
15:30 Kurier; STEREO
15:49 Pogoda; STEREO
15:52 Serwis sportowy; STEREO
16:01 Europa; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
16:30 Dla niesłyszących - Kurier; STEREO
16:43 Pogoda; STEREO
16:46 Wiadomości Kuriera; STEREO
16:49 Pogoda dla Warszawy i Mazowsza; STEREO
16:51 Wywiad Kuriera - Wywiad Kuriera 06.06.2007 g.; STEREO, Dla małoletnich od lat 7
16:58 Studio reportażu - Studio reportażu - POZA CENZURĄ; STEREO, Dla małoletnich od lat 7
17:17 Studio Wschód; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
17:30 Kurier; STEREO
17:34 Studio Wschód; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
17:56 Pogoda; STEREO
18:01 Telewizyjny Kurier Warszawski godz.; STEREO
18:11 Raport na gorąco; STEREO
18:14 Pogoda dla Warszawy i Mazowsza; STEREO
18:15 Telewizyjny Kurier Mazowiecki; STEREO
18:24 Wiadomości sportowe - (9.06.2007 - 1; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
18:29 W wielkim świecie - W wielkim świecie - odc. 116; STEREO, Dla małoletnich od lat 7
18:43 Miasto w komie - Miasto w komie odc 9; magazyn; Dla małoletnich od lat 12
18:54 Wywiad Kuriera - Wywiad Kuriera 8.06.2007 g.; STEREO, Dla małoletnich od lat 7
18:59 Qltura - QLTURA 09.06.; magazyn; STEREO, Dla małoletnich od lat 7
19:35 Trójka w kosmosie - KABARETOWA SCENA PRZYJACIÓŁ prem. 9.06.; program rozrywkowy; STEREO, Dla małoletnich od lat 7
19:55 Raport na gorąco
20:01 30 minut ekstra; magazyn; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
20:30 Kurier; STEREO
20:46 Pogoda; STEREO
20:52 Studio Świat - .; cykl reportaży; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
21:30 Kurier; STEREO
21:42 Pogoda; STEREO
21:46 Kurier Warszawy i Mazowsza; STEREO
21:57 Raport na gorąco; STEREO
21:59 Wiadomości sportowe - (9.06.2007 - 2; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
22:05 Pogoda dla Warszawy i Mazowsza; STEREO
22:06 Kuźnia talentów - Kuźnia talentów prem. 8.; magazyn; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 7
22:30 Kurier; STEREO
22:55 Pogoda; STEREO
23:03 Sportowy Wieczór; STEREO
23:30 Żużel - Grand Prix - Danii 2007 (Grand Prix - Danii 2007) kraj prod.Dania (2007); STEREO
00:25 Studio Wschód; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
00:39 Studio Wschód; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
00:59 Europa; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
01:26 30 minut ekstra; magazyn; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
01:51 Studio Świat - .; cykl reportaży; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
02:22 Kurier; STEREO
02:46 Pogoda; STEREO
02:49 Zakończenie programu

Polsat
05.00 Music Spot
06.00 Pierwsza miłość (454) - serial obyaajowy
06.45 Jesteśmy - mag. religijny
07.15 Sonic X (13) - serial anim.
07.45 Hugo - program dla dzieci
08.15 Kochanie. zmniejszyłem dzieciaki (22) - serial kom.
09.15 Pasjonaci - magazyn
09.45 Rodzina zastępcza (258) - serial komediowy
10.45 Franklin i Zielony Rycerz - film animowany
12.45 Czarodziejki (52) - serial obyczajowy
13.45 Siatkówka: Liga Światowa mężczyzn - studio
14.00 Siatkówka: Liga Światowa mężczyzn - mecz Chiny - Polska
16.45 Grasz czy nie grasz?
17.40 13 posterunek (29) - serial komediowy
18.15 Wydarzenia
18.45 Sport. Prognoza pogody
19.00 Formuła 1: Grand Prix Kanady - kwalifikacje
20.00 Sopot TOPtrendy Festiwal 2007 - koncert "trendy"
21.55 Studio LOTTO
23.00 Gala boksu zawodowego - walka Andrzej Gołota - Jeremy Bates oraz Tomasz Adamek - Luis Pineda
00.30 Nienasycenie - film obyczajowy, Litwa/Polska 2003
02.45 Dziewczyny w bikini
03.45 Nocne randki
04.40 TV Market - mag. reklamowy
04.55 Zakończenie programu

TVN
05.35 Uwaga! - magazyn
05.55 Telesklep
07.35 Automaniak max - program motoryzacyjny
08.10 Dzień dobry i zdrowy - magazyn
08.30 Dzień dobry TVN - mag.
10.55 Pascal: po prostu gotuj - program kulinarny
11.30 Stawka większa niż życie: Edyta - serial wojenny
12.50 Gala boksu w Glasgow
13.50 Na Wspólnej (822-825) - serial obyczajowy
15.40 Hela w opalach 2 (28) - serial komediowy
16.15 Szymon Majewski Show - program rozrywkowy
17.20 Pascal: po prostu gotuj - program kulinarny
17.55 Jazda z Dodą - magazyn motoryzacyjny
18.30 Maraton uśmiechu - program rozrywkowy
19.00 Fakty
19.25 Sport. Prognoza pogody
19.45 Uwaga! - magazyn
20.00 Niania 4 (13): Nasienie życia - serial komediowy
20.35 Godziny szczytu 2 - komedia sensacyjna, USA 2001
22.35 Kryminalni (50): Poleska 16 - serial kryminalny
23.40 Raperzy z Malibu - komedia, USA 2003
01.25 Gala boksu w Glasgow
02.55 Telesklep
03.20 Nic straconego - powtórki

TV 4
05.50 V-max - mag. motoryzacyjny
06.10 FIFA Futbol Mundial- mag.
06.35 Gram.tv - magazyn
07.00 Na topie - wywiad
07.30 Dekoratornia - magazyn
08.00 Kasa na bank - teleturniej
09.00 Automobilizm: Rajdowe MŚ - rajd Grecji
10.00 FIFA Futbol Mundial- mag.
10.30 Gram.tv - magazyn
11.00 Sztukateria - magazyn
11.30 V-max - mag. motoryzacyjny
12.05 Ja się zastrzelę (23) - serial
12.35 Planeta Małp - film SF, USA 1968
15.00 Siatkówka: Liga Światowa - mecz Kuba - Serbia
17.15 Arabela (39) - serial familijny
17.55 Zarwiana żon - reality show
19.00 Kinomaniak - magazyn
19.30 Drogówka - magazyn
20.05 Do diabła z miłością - komedia romantyczna, Niemcy/USA 2003
22.10 Automobilizm: Formuła 1 - Grand Prix Kanady - kwalifikacje
23.20 Kamieńska (15) - serial sensacyjny
00.20 Czułe dranie - magazyn rozrywkowy
00.50 Nieczułe dranie - magazyn rozrywkowy
01.20 Winny czy niewinny (12) - serial dokumentalny
02.15 Wydarzenia. Sport. Pogoda
02.50 Drogówka - mag. policyjny
03.10 Na topie - wywiad
03.35 Kinomaniak - mag. filmowy
03.55 Sztukateria - mag. kulturalny
04.20 TV Market - mag. reklamowy
04.35 Zakońzcenie programu

TV Polonia
06:00 Plebania - odc. 698; telenowela TVP; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
06:20 Plebania - odc. 699; telenowela TVP; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
06:45 Plebania - odc. 700; telenowela TVP; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
07:05 Plebania - odc. 701; telenowela TVP; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
07:30 Plebania - odc. 702; telenowela TVP; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
08:00 Dla niesłyszących - Echa Panoramy; STEREO
08:35 Święta wojna - (254) Aktor przodowy; Dla małoletnich od lat 12
09:00 Mówi się .... (odpowiedzi na listy); STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
09:20 Słoneczna włócznia - odc. 12 - Powrót do Bramy Słońca; serial kraj prod.Polska (2000); STEREO, Dla małoletnich od lat 7
09:45 Polacy na Syberii - W kraju szamanów; cykl dokumentalny; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
10:15 Z daleka, a z bliska; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
11:00 Dziękujemy za solidarność - Frederic Danielczak; STEREO, Dla małoletnich od lat 7
11:10 Dwie strony medalu - odc. 54; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12
11:30 Opowieści wiatru i morza; magazyn; STEREO, Dla małoletnich od lat 7
11:50 Orkiestra Św. Mikołaja - folkujemy; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
12:10 Podróże kulinarne Roberta Makłowicza - Szmaragdowy smak ; Bez ograniczeń wiekowych
12:35 Codzienna 2 m. 3 - odc. 20; serial komediowy TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12
13:00 Wiadomości; STEREO
13:10 Na dobre i na złe - odc. 287 Na wszelki wypadek; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12
14:00 Salon kresowy - Sługa wielkości; cykl dokumentalny; Dla małoletnich od lat 12
14:15 Dzika Polska - Czarownicy z bagien; serial dokumentalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
14:45 Made in Poland; teleturniej; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
15:15 Duże dzieci ; talk-show; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
16:00 Śniadanie na podwieczorek; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
17:00 Teleexpress; STEREO
17:15 Nie tylko o... - polskich korzeniach prof. Hilarego Koprowskiego; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
17:25 Ojczyzna polszczyzna - Jedno czy dwa "i"; program prof.Jana Miodka; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
17:40 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
18:00 Pół miliona z Nord Pas De Calais; reportaż; STEREO, Dla małoletnich od lat 7
18:30 M jak miłość - odc. 457; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12
19:15 Dobranocka - Maurycy i Hawranek - odc. 3 - Kisiu misiu; serial animowany; Bez ograniczeń wiekowych
19:30 Wiadomości; STEREO
19:50 Sport; STEREO
20:05 Pogoda; STEREO
20:10 Lalka; film fabularny kraj prod.Polska (1968); reż.:Wojciech Has; wyk.:Mariusz Dmochowski, Beata Tyszkiewicz, Tadeusz Fijewski, Janina Romanówna, Wiesław Gołas, Kalina Jędrusik, Andrzej Łapicki, Jan Machulski, Tadeusz Kondrat, Józef Pieracki; Dla małoletnich od lat 12
22:45 Fabryka śmiechu - (5); STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12
23:35 Śniadanie na podwieczorek; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
00:30 M jak miłość - odc. 457; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12
01:15 Dobranocka za oceanem - Maurycy i Hawranek - odc. 3 - Kisiu misiu; serial animowany; Bez ograniczeń wiekowych
01:30 Wiadomości; STEREO
01:50 Sport; STEREO
02:00 Lalka; film fabularny kraj prod.Polska (1968); reż.:Wojciech Has; wyk.:Mariusz Dmochowski, Beata Tyszkiewicz, Tadeusz Fijewski, Janina Romanówna, Wiesław Gołas, Kalina Jędrusik, Andrzej Łapicki, Jan Machulski, Tadeusz Kondrat, Józef Pieracki; Dla małoletnich od lat 12
04:35 Dzika Polska - Czarownicy z bagien; serial dokumentalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
05:00 Codzienna 2 m. 3 - odc. 20; serial komediowy TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12
05:25 Pół miliona z Nord Pas De Calais; reportaż; STEREO, Dla małoletnich od lat 7
05:55 Dwie strony medalu - odc. 54; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12

TVP Kultura
09:05 Kopciuszek (La Cenerentola); widowisko muzyczne kraj prod.Niemcy, Włochy (1982); reż.:Jean-Pierre Ponnelle; wyk.:Frederica von Stade; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
11:40 50-lecie polskiej szkoły filmowej - Do widzenia, do jutra kraj prod.Polska (1960); reż.:Janusz Morgenstern; wyk.:Teresa Tuszyńska, Grażyna Muszyńska, Barbara Baranowska, Włodzimierz Bielicki, Jacek Fedorowicz, Roman Polański, Eleonora Kałużyńska, Romuald Freyer, Tadeusz Wojtych, Tadeusz Chyła; Dla małoletnich od lat 12
13:00 Studio Kultura - Rozmowy; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
13:25 Wybaczenie (Forgiveness); film fabularny kraj prod.Republika Południowej Afryki (2004); reż.:Ian Gabriel; wyk.:Quanita Adams, Arnold Vosloo, Christo Davids, Zane Meas, Lionel Newton; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12
15:20 Kino lektur szkolnych - Przedwiośnie - odc. 6/6 - W stronę Belwederu; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12
16:10 Henryk  Mikołaj Górecki - autoportret; reportaż; Bez ograniczeń wiekowych
17:00 Kraków teraz; reportaż; STEREO, 16:9, Bez ograniczeń wiekowych
17:05 Korzenie kultury z Krakowa cz. 1; STEREO, 16:9, Bez ograniczeń wiekowych
17:20 Korzenie Kultury - reportaż - Kazimierz otwarty; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
17:45 Kraków teraz; reportaż; STEREO, 16:9, Bez ograniczeń wiekowych
17:55 Korzenie kultury z Krakowa cz. 2; STEREO, 16:9, Bez ograniczeń wiekowych
18:10 Na głos; film dokumentalny; Dla małoletnich od lat 12
18:55 Kraków teraz; reportaż; STEREO, 16:9, Bez ograniczeń wiekowych
19:00 Korzenie kultury z Krakowa cz. 3; STEREO, 16:9, Bez ograniczeń wiekowych
19:20 Korzenie Kultury - reportaż - Przestrzeń ryzyka. Łaźnia Nowa; 16:9, Bez ograniczeń wiekowych
19:40 Kraków teraz; reportaż; STEREO, 16:9, Bez ograniczeń wiekowych
19:45 Korzenie kultury z Krakowa cz. 4; STEREO, 16:9, Bez ograniczeń wiekowych
20:00 Studio Kultura - Informacje; STEREO
20:10 Kraków teraz; reportaż; STEREO, 16:9, Bez ograniczeń wiekowych
20:10 Korzenie kultury z Krakowa cz. 5; STEREO, 16:9, Bez ograniczeń wiekowych
20:30 Panorama kina światowego - Lato w Złotej Dolinie (Lieto u zlatnoj dolini); film fabularny kraj prod.Bośnia-Herceg., Francja, Wielka Brytania (2003); reż.:Srdjan Vuletic; wyk.:Haris Sijaric, Svetozar Cvetkovic, Kemal Cebo, Zana Marjanovic, Emir Hadzihafisbegovic, Aleksandar Seksan; Dla małoletnich od lat 16
22:10 Trzeci punkt widzenia ; program publicystyczny; Bez ograniczeń wiekowych
22:40 Więcej niż fikcja - Bliski nieznajomy (Intimate Stranger); film dokumentalny kraj prod.USA (1991); STEREO, Dla małoletnich od lat 12
23:45 Strefa - Stereototal w CDQ; koncert; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
00:35 Strefa - Małe jest wielkie - odc. 32 - The Toasters; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
01:00 Studio Kultura - Informacje; STEREO
01:10 Kino nocne - Zakochany anioł; komedia kraj prod.Polska (2005); reż.:Artur Więcek "Baron"; wyk.:Krzysztof Globisz, Anna Radwan-Gancarczyk, Jerzy Trela, Janusz Gajos, Mieczysław Grąbka, Marta Bizoń, Kamil Bera; Dla małoletnich od lat 12
02:45 Tomasz Stańko Quartet "Soul of Things" (IX Festiwal Filmowy i Artystyczny w Kazimierzu); STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
03:35 Zakończenie programu

TVP Historia
14:30 Konflikty, bitwy, wojny - Generał Anders; program historyczny; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
15:55 Królowa Bona - odc. 11; serial TVP; Dla małoletnich od lat 12
17:00 Siła bezsilnych - Wywołani z cienia; cykl dokumentalny; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
18:30 Kontrowersje - Ojciec Założyciel II Rzeczypospolitej; program historyczny; Bez ograniczeń wiekowych
20:00 Kulisy III RP - Rząd Mazowieckiego.; cykl dokumentalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
21:00 Królowa Bona - odc. 11; serial TVP; Dla małoletnich od lat 12
22:00 Siła bezsilnych - Krzyż Nowohucki.; cykl dokumentalny; Dla małoletnich od lat 12
23:15 Zakończenie programu

Das Erste
05.30 Die kleinen Strolche
05.40 Die wunderbare Reise des kleinen Nils Holgersson mit den Wildgänsen  
06.05 Tom, Jerry & Co.
06.35 Tigerenten Club
08.00 Wissenmacht Ah!  
08.25 4 gegen Z
08.50 Die Pfefferkörner
09.20 Paulas Sommer
09.50 Knut, der Eisbärjunge
10.00 Tagesschau
10.03 Willi wills wissen
10.30 Fortsetzung folgt
11.00 Weiches Fell und scharfe Krallen
11.50 Neuneinhalb
12.00 Tagesschau
12.03 Lassies Heimat
13.30 Sportschau live
14.25 Tagesschau
14.30 Der zweite Frühling
16.00 Weltreisen
16.30 Europamagazin
17.00 Tagesschau
17.03 Ratgeber
17.30 Brisant
18.00 Tagesschau
18.10 Sportschau
18.45 Dr. Sommerfeld - Neues vom Bülowbogen
19.44 Das Wetter im Ersten  
19.50 Ziehung der Lottozahlen
20.00 Tagesschau
20.15 Verstehen Sie Spass?  
22.30 Tagesthemen
22.48 Das Wetter im Ersten
22.50 Das Wort zum Sonntag  
22.55 James Bond 007 - Im Angesicht des Todes
01.00 Tagesschau

ZDF
05.30 Aspekte
06.00 Max und Moritz
06.10 Die Biene Maja
06.55 Landmaus und Stadtmaus auf Reisen
07.20 Tabaluga tivi
08.25 1, 2 oder 3
08.50 Logo! - Nachrichten rund um die Welt
09.00 C-Bär und Jamal
09.25 Pur+
09.50 Pippi Langstrumpf
10.15 Tabaluga
10.40 Pettersson und Findus
10.55 Wickie... und die starken Männer
11.20 Löwenzahn
11.45 Clara
12.10 Deutscher Evangelischer Kirchentag 2007
13.00 Heute
13.05 Wochen-journal
13.55 Der Liebe entgegen
15.25 Heute
15.30 Kaffeeklatsch  
16.15 Lafer! Lichter! Lecker!
17.00 Heute
17.05 Länderspiegel  
17.45 Menschen - das Magazin  
18.00 Hallo deutschland  
18.30 Leute heute  
19.00 Heute
19.20 Weerbericht
19.25 Hallo Robbie!  
20.15 Stubbe - Von Fall zu Fall
21.45 Heute-journal
21.58 Weerbericht
22.00 Der Ermittler
23.00 Das aktuelle sportstudio
00.00 Heute

NDR
06.00 Englisch für Anfänger
06.30 Passepartout
07.00 Die Sendung mit der Maus
07.30 Sehen statt Hören
08.00 Ratgeber
08.30 Die Reportage
09.00 Nordmagazin
09.30 Hamburg Journal
10.00 Schleswig-Holstein Magazin
10.30 Buten un binnen
11.00 Niedersachsen 19.30 das Magazin
11.30 Unser Feld ist die Welt
12.15 Weltreisen
12.45 Die lieben Nachbarn
13.30 Elefant, Tiger & Co.  
14.00 Rote Rosen  
15.00 Unsere schönsten Tiergeschichten
16.30 Sportclub extra
17.30 Inselgeschichten
18.00 Nordtour  
18.45 Das!  
19.30 Niedersachsen 19.30 das Magazin
20.00 Tagesschau
20.15 Sommer in der Mecklenburger Schweiz
22.00 Kurhotel Alpenglück
23.30 Inas Nacht
00.30 Die plietsch. e-nacht  
00.30 Plietsch..
01.00 Plietsch..
01.30 Plietsch..
02.00 Plietsch..
02.30 Plietsch..
03.00 Plietsch..
03.30 Plietsch..
04.00 Plietsch..
04.30 Plietsch..
05.00 Tagesschau - Vor 20 Jahren
05.15 Das!

RTL
05.30 Tekenfilmserie
05.35 Barbapapa
06.00 Smart guy
06.25 Smart guy
06.55 Handyscout TV
07.00 Shop
08.00 Handyscout TV
08.05 Power Rangers
08.25 Power Rangers
08.50 Gute Zeiten, schlechte Zeiten
11.25 School of life
13.35 Wedding Planner - Verliebt, verlobt, verplant
15.40 Bauer sucht Frau - Neue Bauern & eine Hochzeit  
16.40 Mario Barth live!  
17.45 Autosport
18.00 Autosport
18.45 Aktuell Weekend
18.53 Aktuell Weekend - Das Wetter  
18.55 Autosport
20.15 Wer wird Millionär?  
21.15 Let’s dance
23.30 Frei Schnauze XXL
00.30 Upps - Die Superpannenshow
01.25 Deadly virus
02.55 Frei Schnauze XXL
03.45 MAD TV
04.30 Upps - Die Superpannenshow
05.15 Tekenfilmserie


Comedy Central
07:00     Zdrówko - serial odc. 520 reż. Rick Beren, Andy Ackerman, USA 1982
07:25     Zdrówko - serial odc. 521 reż. Rick Beren, Andy Ackerman, USA 1982
07:50     Zdrówko - serial odc. 522 reż. Rick Beren, Andy Ackerman, USA 1982
08:15     Ale wtopa! - wpadki zarejestrowane amatorską kamerą odc. 1728
08:40     Ale wtopa! - wpadki zarejestrowane amatorską kamerą odc. 1729
09:05     Ale wtopa! - wpadki zarejestrowane amatorską kamerą odc. 1730
09:40     Ale wtopa! - wpadki zarejestrowane amatorską kamerą odc. 1731
10:00     On, ona i dzieciaki - serial odc. 210 reż. John Bowab, Andy Cadiff, USA 2001
10:25     On, ona i dzieciaki - serial odc. 211 reż. John Bowab, Andy Cadiff, USA 2001
10:50     On, ona i dzieciaki - serial odc. 212 reż. John Bowab, Andy Cadiff, USA 2001
11:15     On, ona i dzieciaki - serial odc. 213 reż. John Bowab, Andy Cadiff, USA 2001
11:40     Ale wtopa! - wpadki zarejestrowane amatorską kamerą odc. 1732
12:05     Diabli nadali - serial odc. 321 reż. Rob Schiller, Robert Berlinger, USA 1998
12:30     Diabli nadali - serial odc. 322 reż. Rob Schiller, Robert Berlinger, USA 1998
13:00     Wszyscy kochają Raymonda - serial odc. 101 reż. Will MacKenzie, USA 1999
13:25     Wszyscy kochają Raymonda - serial odc. 102 reż. Will MacKenzie, USA 1999
13:50     Wszyscy kochają Raymonda - serial odc. 103 reż. Will MacKenzie, USA 1999
14:15     Diabli nadali - serial odc. 323 reż. Rob Schiller, Robert Berlinger, USA 1998
14:40     Diabli nadali - serial odc. 324 reż. Rob Schiller, Robert Berlinger, USA 1998
15:00     Wszyscy kochają Raymonda - serial odc. 104 reż. Will MacKenzie, USA 1999
15:25     Wszyscy kochają Raymonda - serial odc. 105 reż. Will MacKenzie, USA 1999
15:50     Diabli nadali - serial odc. 325 reż. Rob Schiller, Robert Berlinger, USA 1998
16:15     Diabli nadali - serial odc. 401 reż. Rob Schiller, Robert Berlinger, USA 1998
16:40     Diabli nadali - serial odc. 402 reż. Rob Schiller, Robert Berlinger, USA 1998
17:00     On, ona i dzieciaki - serial odc. 214 reż. John Bowab, Andy Cadiff, USA 2001
17:30     On, ona i dzieciaki - serial odc. 215 reż. John Bowab, Andy Cadiff, USA 2001
18:00     Cybill - serial odc. 420 reż. Peter Baldwin (I), Tom Moore (II), USA 1995
18:25     Cybill - serial odc. 421 reż. Peter Baldwin (I), Tom Moore (II), USA 1995
18:50     Cybill - serial odc. 422 reż. Peter Baldwin (I), Tom Moore (II), USA 1995
19:15     Moja rodzinka - serial odc. 212 reż. Dewi Humphreys, Jay Sandrich, Wlk. Brytania 2000
19:45     Moja rodzinka - serial odc. 213 reż. Dewi Humphreys, Jay Sandrich, Wlk. Brytania 2000
20:10     Ten szalony, szalony świat - komedia reż. Stanley Kramer, wyk. Spencer Tracy, Milton Berle, Sid Caesar, Buddy Hackett USA 1963
23:15     South Park - serial animowany odc. 302 reż. Eric Stough, Trey Parker i inni, USA 1997
23:40     South Park - serial animowany odc. 303 reż. Eric Stough, Trey Parker i inni, USA 1997 
00:10     South Park - serial animowany odc. 304 reż. Eric Stough, Trey Parker i inni, USA 1997
00:40     Chłopaki z baraków - serial odc. 509 reż. Mike Clattenburg, Kanada 2001
01:05     Chłopaki z baraków - serial odc. 510 reż. Mike Clattenburg, Kanada 2001
01:30     Chłopaki z baraków - serial odc. 601 reż. Mike Clattenburg, Kanada 2001
02:00     Frasier - serial odc. 513 USA 1999
02:25     Frasier - serial odc. 514 USA 1999
02:50     Frasier - serial odc. 515 USA 1999
03:15     Saturday Night Live - show odc. 127

Zone Reality
06:00     Wzgórze odkupienia - film dokumentalny     
06:50     Wzgórze odkupienia - film dokumentalny     
07:40     Zwariowana ukryta kamera - reality show     
08:05     Zwariowana ukryta kamera - reality show     
08:30     Miło¶nicy zwierz±t w potrzasku - film dokumentalny     
09:25     Zwariowana ukryta kamera - reality show     
09:50     Zwariowana ukryta kamera - reality show     
10:15     Wzgórze odkupienia - film dokumentalny     
11:05     Wzgórze odkupienia - film dokumentalny     
11:55     Zwariowana ukryta kamera - reality show     
12:20     Zwariowana ukryta kamera - reality show     
12:45     Miło¶nicy zwierz±t w potrzasku - film dokumentalny     
13:35     Zwariowana ukryta kamera - reality show     
14:00     Zwariowana ukryta kamera - reality show     
14:25     Bungy - serial dokumentalny     
15:15     Cwana pułapka - serial dokumentalny     
16:10     Cwana pułapka - serial dokumentalny     
17:00     Cwana pułapka - serial dokumentalny     
18:00     Zwariowana ukryta kamera - reality show     
18:30     Zwariowana ukryta kamera - reality show     
19:00     Miło¶nicy zwierz±t w potrzasku - film dokumentalny     
20:00     Bungy - serial dokumentalny     
21:00     SAS - tylko dla twardzieli - reality show     
21:35     SAS - tylko dla twardzieli - reality show     
22:10     SAS - tylko dla twardzieli - reality show     
22:45     SAS - tylko dla twardzieli - reality show     
23:20     SAS - tylko dla twardzieli - reality show     
23:55     SAS - tylko dla twardzieli - reality show     
00:25     Zwariowana ukryta kamera - reality show     
00:50     Zwariowana ukryta kamera - reality show     
01:15     Zwariowana ukryta kamera - reality show     
01:40     Zwariowana ukryta kamera - reality show     
02:05     Zwariowana ukryta kamera - reality show     
02:30     Zwariowana ukryta kamera - reality show     
02:55     Zwariowana ukryta kamera - reality show     
03:20     Zwariowana ukryta kamera - reality show     
03:45     Zwariowana ukryta kamera - reality show     
04:10     Wzgórze odkupienia - film dokumentalny     
05:00     Wzgórze odkupienia - film dokumentalny 

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.