(Dodawanie kategorii)
Znacznik: categoryselect
(Bez TVP Sport ;()
Znacznik: rte-wysiwyg
Linia 1: Linia 1:
  +
TVP 1<br />06:05 Warto kochać - odc. 46; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12<br />06:50 Smaki polskie; magazyn kulinarny; Bez ograniczeń wiekowych<br />07:00 Dzień dobry w sobotę; program poradnikowy; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />07:30 Rok w ogrodzie; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />08:00 Wiadomości<br />08:10 Pogoda<br />08:15 Pettson i Findus - Kogut   (The rooster); serial animowany kraj prod.Niemcy (2002); STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />08:30 Były sobie odkrycia - Leonardo da Vinci; serial animowany kraj prod.Francja (1992); Bez ograniczeń wiekowych<br />09:00 Ziarno ; magazyn; Bez ograniczeń wiekowych<br />09:30 Siódme niebo, seria VI - Naprawdę chcę odc. 15 kraj prod.USA (2001); STEREO, Dla małoletnich od lat 7<br />10:15 Kadra 2012; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />10:30 89 PLUS - MŁODOŚĆ PASJA SKAUTING - Znaki i symbole; magazyn; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />10:50 Kogutto ; magazyn muzyczny; Dla małoletnich od lat 12<br />11:10 Siedmiu wspaniałych II - Zabójcze damy, odc. 11; serial przygodowy kraj prod.USA (1999); STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />12:00 Kuchnia z Okrasą - Kolacja dla ukochanej; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />12:30 Zwierzęta świata - Rekiny młoty 2 (Hammerhead) - txt str. 777; film dokumentalny kraj prod.Wielka Brytania (2004); STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />13:00 Wiadomości<br />13:10 Szkoła bezpiecznej jazdy Jedynki ; felieton; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />13:20 Od przedszkola do Opola - Majka Jeżowska; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />14:00 Cofnąć czas (Running Against Time); film fabularny kraj prod.USA (1990); reż.:Bruce Seth Green; wyk.:Robert Hays, Catherine Hicks, Sam Wanamaker; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />15:40 Jaka to melodia? - wydanie specjalne ; teleturniej; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />16:35 ZAP - szybki magazyn popkulturalny; magazyn; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />17:00 Teleexpress - txt str. 777<br />17:20 Na celowniku; magazyn; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />17:30 Sąsiedzi - Pamiątka z betonu cz. 1; serial komediowy TVP; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />18:00 Śmiechu warte; program rozrywkowy; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />18:30 Dwie strony medalu - odc. 57 - txt str. 777; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12<br />19:00 Wieczorynka - Przygody Myszki Miki i Kaczora Donalda - Nie bardzo śpiący miś, odc. 9; serial animowany kraj prod.USA (1982); Bez ograniczeń wiekowych<br />19:30 Wiadomości<br />19:50 Sport; STEREO<br />20:05 Pogoda<br />20:20 Hit na sobotę - Wesele - txt str. 777; film obyczajowy kraj prod.Polska (2004); reż.:Wojciech Smarzowski; wyk.:Marian Dziędziel, Tamara Arciuch, Bartłomiej Topa, Maciej Stuhr, Iwona Bielska, Paweł Wilczak, Arkadiusz Jakubik; Dla małoletnich od lat 16<br />22:15 Męska rzecz... - Ślepy tor (THE YARDS); dramat kraj prod.USA (2000); reż.:James Gray; wyk.:Ellen Burstyn, Faye Dunaway, Joaquin Phoenix, Charlize Theron; STEREO, Dla małoletnich od lat 16<br />00:15 Kino nocnych marków - Platinum - świat hip-hopu - odc. 3; serial kraj prod.USA, Kanada (2003); STEREO, Dla małoletnich od lat 16<br />00:55 Kino nocnych marków - Platinum - świat hip-hopu - odc. 4; serial kraj prod.USA, Kanada (2003); STEREO, Dla małoletnich od lat 16<br />01:35 Henryk Mikołaj Górecki - Dzieła Chóralne; koncert; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />02:15 Zakończenie programu
TVP 1
 
06:05 Warto kocha� - odc. 46; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12
 
06:50 Smaki polskie; magazyn kulinarny; Bez ogranicze� wiekowych
 
07:00 Dzie� dobry w sobot�; program poradnikowy; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
07:30 Rok w ogrodzie; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
08:00 Wiadomo�ci
 
08:10 Pogoda
 
08:15 Pettson i Findus - Kogut (The rooster); serial animowany kraj prod.Niemcy (2002); STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
08:30 By�y sobie odkrycia - Leonardo da Vinci; serial animowany kraj prod.Francja (1992); Bez ogranicze� wiekowych
 
09:00 Ziarno ; magazyn; Bez ogranicze� wiekowych
 
09:30 Si�dme niebo, seria VI - Naprawd� chc� odc. 15 kraj prod.USA (2001); STEREO, Dla ma�oletnich od lat 7
 
10:15 Kadra 2012; magazyn; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
10:30 89 PLUS - M�ODO�� PASJA SKAUTING - Znaki i symbole; magazyn; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
 
10:50 Kogutto ; magazyn muzyczny; Dla ma�oletnich od lat 12
 
11:10 Siedmiu wspania�ych II - Zab�jcze damy, odc. 11; serial przygodowy kraj prod.USA (1999); STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
 
12:00 Kuchnia z Okras� - Kolacja dla ukochanej; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
12:30 Zwierz�ta �wiata - Rekiny m�oty 2 (Hammerhead) - txt str. 777; film dokumentalny kraj prod.Wielka Brytania (2004); STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
13:00 Wiadomo�ci
 
13:10 Szko�a bezpiecznej jazdy Jedynki ; felieton; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
 
13:20 Od przedszkola do Opola - Majka Je�owska; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
14:00 Cofn�� czas (Running Against Time); film fabularny kraj prod.USA (1990); re�.:Bruce Seth Green; wyk.:Robert Hays, Catherine Hicks, Sam Wanamaker; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
 
15:40 Jaka to melodia? - wydanie specjalne ; teleturniej; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
16:35 ZAP - szybki magazyn popkulturalny; magazyn; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
 
17:00 Teleexpress - txt str. 777
 
17:20 Na celowniku; magazyn; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
 
17:30 S�siedzi - Pami�tka z betonu cz. 1; serial komediowy TVP; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
 
18:00 �miechu warte; program rozrywkowy; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
 
18:30 Dwie strony medalu - odc. 57 - txt str. 777; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12
 
19:00 Wieczorynka - Przygody Myszki Miki i Kaczora Donalda - Nie bardzo �pi�cy mi�, odc. 9; serial animowany kraj prod.USA (1982); Bez ogranicze� wiekowych
 
19:30 Wiadomo�ci
 
19:50 Sport; STEREO
 
20:05 Pogoda
 
20:20 Hit na sobot� - Wesele - txt str. 777; film obyczajowy kraj prod.Polska (2004); re�.:Wojciech Smarzowski; wyk.:Marian Dzi�dziel, Tamara Arciuch, Bart�omiej Topa, Maciej Stuhr, Iwona Bielska, Pawe� Wilczak, Arkadiusz Jakubik; Dla ma�oletnich od lat 16
 
22:15 M�ska rzecz... - �lepy tor (THE YARDS); dramat kraj prod.USA (2000); re�.:James Gray; wyk.:Ellen Burstyn, Faye Dunaway, Joaquin Phoenix, Charlize Theron; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 16
 
00:15 Kino nocnych mark�w - Platinum - �wiat hip-hopu - odc. 3; serial kraj prod.USA, Kanada (2003); STEREO, Dla ma�oletnich od lat 16
 
00:55 Kino nocnych mark�w - Platinum - �wiat hip-hopu - odc. 4; serial kraj prod.USA, Kanada (2003); STEREO, Dla ma�oletnich od lat 16
 
01:35 Henryk Miko�aj G�recki - Dzie�a Ch�ralne; koncert; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
02:15 Zako�czenie programu
 
TVP 2
 
06:15 Dla nies�ysz�cych - Echa Panoramy; STEREO
 
06:50 Dw�jka Dzieciom - Dziwne przygody Kozio�ka Mato�ka - odc. 16 W�adca pustyni; Bez ogranicze� wiekowych
 
07:00 Spr�bujmy razem; magazyn dla niepe�nosprawnych; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 7
 
07:25 Festiwal �piewaj�cej Duszy (26 Mi�dzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej Hajn�wka 2007 w Bia�ymstoku); reporta�; Bez ogranicze� wiekowych
 
07:55 M jak mi�o�� - odc. 502; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12
 
08:50 �niadanie z Dw�jk� - w tym Panorama: 10:00, 10:35 i Pogoda: 9:20, 10:40
 
10:40 Gwiazdy na zakr�cie - cz. I (Searching for Debra Winger); film dokumentalny kraj prod.Francja (2006); STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12
 
11:35 Na dobre i na z�e - odc. 298 R��ne priorytety; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12
 
12:30 Egzamin z �ycia - odc. 82; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12
 
13:25 Nie ma cud�w - odc. 4 (Weird nature); film dokumentalny kraj prod.Wielka Brytania (2002); STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
 
14:00 Familiada - txt str. 777; teleturniej; Bez ogranicze� wiekowych
 
14:30 Z�otopolscy - odc. 870 Niebezpieczne zwi�zki pos�a Biernackeigo; telenowela TVP; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
 
15:05 Smaczne Go! ; magazyn kulinarny; STEREO, 16:9, Bez ogranicze� wiekowych
 
15:55 �wi�ta wojna - (270) Rower g�rski; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
 
16:25 Codzienna 2 m. 3 - odc. 54; serial komediowy TVP; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12
 
17:00 Wielki Poker ; teleturniej; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12
 
18:00 Program lokalny; STEREO
 
18:25 Starter - Magazyn aktualno�ci ; Dla ma�oletnich od lat 12
 
18:45 Panorama; STEREO
 
19:00 Pogoda; STEREO
 
19:10 Europa da si� lubi�; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
20:05 Szansa na sukces - koncert laureat�w 2007 (1); STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
21:15 Szansa na sukces - koncert laureat�w 2007 (2); STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
22:15 S�owo na niedziel� ; Bez ogranicze� wiekowych
 
22:25 Panorama; STEREO
 
22:45 Pogoda; STEREO
 
22:50 Sport Telegram; STEREO
 
23:00 Kroll; film fabularny kraj prod.Polska (1991); re�.:W�adys�aw Pasikowski; wyk.:Bogus�aw Linda, Olaf Lubaszenko, Dariusz Kordek, Ewa Bukowska, Cezary Pazura, Agnieszka R��a�ska, Maciej Koz�owski, Tadeusz Szymk�w, Al;icja Jachiewicz, Maciej Robakiewicz; 16:9, Dozwolone od lat 18
 
00:45 Miasteczko Twin Peaks - odc. 6/32; serial kryminalny kraj prod.USA (1990); STEREO, Dla ma�oletnich od lat 16
 
01:30 Zako�czenie programu
 
TVP 3 Katowice
 
06:39 Zdrowie na �ywo; magazyn medyczny; Dla ma�oletnich od lat 12
 
07:04 Kowalski i Schmidt; Dla ma�oletnich od lat 12
 
07:30 Kurier; STEREO
 
07:41 Pogoda; STEREO
 
07:45 Aktualności flesz, pogoda
 
   
  +
TVP 2<br />06:15 Dla niesłyszących - Echa Panoramy; STEREO<br />06:50 Dwójka Dzieciom - Dziwne przygody Koziołka Matołka - odc. 16 Władca pustyni; Bez ograniczeń wiekowych<br />07:00 Spróbujmy razem; magazyn dla niepełnosprawnych; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 7<br />07:25 Festiwal Śpiewającej Duszy (26 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej Hajnówka 2007 w Białymstoku); reportaż; Bez ograniczeń wiekowych<br />07:55 M jak miłość - odc. 502; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12<br />08:50 Śniadanie z Dwójką - w tym Panorama: 10:00, 10:35 i Pogoda: 9:20, 10:40<br />10:40 Gwiazdy na zakręcie - cz. I (Searching for Debra Winger); film dokumentalny kraj prod.Francja (2006); STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12<br />11:35 Na dobre i na złe - odc. 298 Różne priorytety; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12<br />12:30 Egzamin z życia - odc. 82; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12<br />13:25 Nie ma cudów - odc. 4 (Weird nature); film dokumentalny kraj prod.Wielka Brytania (2002); STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />14:00 Familiada  - txt str. 777; teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych<br />14:30 Złotopolscy - odc. 870 Niebezpieczne związki posła Biernackeigo; telenowela TVP; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />15:05 Smaczne Go! ; magazyn kulinarny; STEREO, 16:9, Bez ograniczeń wiekowych<br />15:55 Święta wojna - (270) Rower górski; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />16:25 Codzienna 2 m. 3 - odc. 54; serial komediowy TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12<br />17:00 Wielki Poker ; teleturniej; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12<br />18:00 Program lokalny; STEREO<br />18:25 Starter - Magazyn aktualności ; Dla małoletnich od lat 12<br />18:45 Panorama; STEREO<br />19:00 Pogoda; STEREO<br />19:10 Europa da się lubić; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />20:05 Szansa na sukces - koncert laureatów 2007 (1); STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />21:15 Szansa na sukces - koncert laureatów 2007 (2); STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />22:15 Słowo na niedzielę ; Bez ograniczeń wiekowych<br />22:25 Panorama; STEREO<br />22:45 Pogoda; STEREO<br />22:50 Sport Telegram; STEREO<br />23:00 Kroll; film fabularny kraj prod.Polska (1991); reż.:Władysław Pasikowski; wyk.:Bogusław Linda, Olaf Lubaszenko, Dariusz Kordek, Ewa Bukowska, Cezary Pazura, Agnieszka Różańska, Maciej Kozłowski, Tadeusz Szymków, Al;icja Jachiewicz, Maciej Robakiewicz; 16:9, Dozwolone od lat 18<br />00:45 Miasteczko Twin Peaks - odc. 6/32; serial kryminalny kraj prod.USA (1990); STEREO, Dla małoletnich od lat 16<br />01:30 Zakończenie programu
07:50 Z życia bocianów
 
   
  +
TVP 3 Regionalna<br />06:39 Zdrowie na Żywo; magazyn medyczny; Dla małoletnich od lat 12<br />07:04 Kowalski i Schmidt; Dla małoletnich od lat 12<br />07:30 Kurier; STEREO<br />07:41 Pogoda; STEREO<br />07:45 OTV - PASMO LOKALNE<br />08:30 Kurier; STEREO<br />08:42 Pogoda; STEREO<br />08:45 OTV - PASMO LOKALNE<br />09:01 Auto - Skaner; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />09:30 Kurier; STEREO<br />09:48 Pogoda; STEREO<br />09:51 Serwis sportowy; STEREO<br />09:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />10:00 Było, nie minęło; Dla małoletnich od lat 12<br />10:30 Kurier; STEREO<br />10:47 Pogoda; STEREO<br />10:50 Serwis sportowy; STEREO<br />10:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />11:00 Zdrowie na Żywo; magazyn medyczny; Dla małoletnich od lat 12<br />11:30 Kurier; STEREO<br />11:54 Pogoda; STEREO<br />11:55 Serwis sportowy; STEREO<br />12:03 Reportaż Trójki - Rekin 2007; reportaż; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />12:30 Kurier; STEREO<br />12:47 Pogoda; STEREO<br />12:50 Serwis sportowy; STEREO<br />12:54 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />13:01 Uwierz w dokument - odc. 74; film dokumentalny; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />13:30 Kurier; STEREO<br />13:49 Pogoda; STEREO<br />13:51 Serwis sportowy; STEREO<br />14:00 Auto - Skaner; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />14:30 Kurier; STEREO<br />14:48 Pogoda; STEREO<br />14:50 Serwis sportowy; STEREO<br />14:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />15:00 Światowiec; magazyn turystyczny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />15:30 Kurier; STEREO<br />15:49 Pogoda; STEREO<br />15:52 Serwis sportowy; STEREO<br />16:01 Europa; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />16:30 Dla niesłyszących - Kurier; STEREO<br />16:43 Pogoda; STEREO<br />16:45 OTV - PASMO LOKALNE<br />17:17 Studio Wschód; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />17:30 Kurier; STEREO<br />17:34 Studio Wschód; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />17:56 Pogoda; STEREO<br />18:00 OTV - PASMO LOKALNE<br />20:01 30 minut ekstra; magazyn; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />20:30 Kurier; STEREO<br />20:46 Pogoda; STEREO<br />20:52 Studio Świat - .; cykl reportaży; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />21:30 Kurier; STEREO<br />21:42 Pogoda; STEREO<br />21:45 OTV - PASMO LOKALNE<br />22:30 Kurier; STEREO<br />22:55 Pogoda; STEREO<br />23:03 Sportowy Wieczór; STEREO<br />23:30 Żużel - Grand Prix - Danii 2007 (Grand Prix - Danii 2007) kraj prod.Dania (2007); STEREO<br />00:25 Studio Wschód; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />00:39 Studio Wschód; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />00:59 Europa; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />01:26 30 minut ekstra; magazyn; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />01:51 Studio Świat - .; cykl reportaży; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />02:22 Kurier; STEREO<br />02:46 Pogoda; STEREO<br />02:49 Zakończenie programu
07:55 Gramy dla was
 
08:30 Kurier; STEREO
 
08:42 Pogoda; STEREO
 
08:45 Cukierenka dziadka Benka
 
09:01 Auto - Skaner; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
09:30 Kurier; STEREO
 
09:48 Pogoda; STEREO
 
09:51 Serwis sportowy; STEREO
 
09:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
10:00 By�o, nie min��o; Dla ma�oletnich od lat 12
 
10:30 Kurier; STEREO
 
10:47 Pogoda; STEREO
 
10:50 Serwis sportowy; STEREO
 
10:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
11:00 Zdrowie na �ywo; magazyn medyczny; Dla ma�oletnich od lat 12
 
11:30 Kurier; STEREO
 
11:54 Pogoda; STEREO
 
11:55 Serwis sportowy; STEREO
 
12:03 Reporta� Tr�jki - Rekin 2007; reporta�; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
12:30 Kurier; STEREO
 
12:47 Pogoda; STEREO
 
12:50 Serwis sportowy; STEREO
 
12:54 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
13:01 Uwierz w dokument - odc. 74; film dokumentalny; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
 
13:30 Kurier; STEREO
 
13:49 Pogoda; STEREO
 
13:51 Serwis sportowy; STEREO
 
14:00 Auto - Skaner; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
14:30 Kurier; STEREO
 
14:48 Pogoda; STEREO
 
14:50 Serwis sportowy; STEREO
 
14:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
15:00 �wiatowiec; magazyn turystyczny; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
15:30 Kurier; STEREO
 
15:49 Pogoda; STEREO
 
15:52 Serwis sportowy; STEREO
 
16:01 Europa; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
16:30 Dla nies�ysz�cych - Kurier; STEREO
 
16:43 Pogoda; STEREO
 
16:45 Aktualności
 
   
  +
TVP 3 Katowice<br />06:39 Zdrowie na Żywo; magazyn medyczny; Dla małoletnich od lat 12<br />07:04 Kowalski i Schmidt; Dla małoletnich od lat 12<br />07:30 Kurier; STEREO<br />07:41 Pogoda; STEREO<br />07:45 Aktualności flesz, pogoda<br />07:50 Z życia bocianów<br />07:55 Gramy dla was<br />08:30 Kurier; STEREO<br />08:42 Pogoda; STEREO<br />08:45 Cukierenka dziadka Benka<br />09:01 Auto - Skaner; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />09:30 Kurier; STEREO<br />09:48 Pogoda; STEREO<br />09:51 Serwis sportowy; STEREO<br />09:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />10:00 Było, nie minęło; Dla małoletnich od lat 12<br />10:30 Kurier; STEREO<br />10:47 Pogoda; STEREO<br />10:50 Serwis sportowy; STEREO<br />10:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />11:00 Zdrowie na Żywo; magazyn medyczny; Dla małoletnich od lat 12<br />11:30 Kurier; STEREO<br />11:54 Pogoda; STEREO<br />11:55 Serwis sportowy; STEREO<br />12:03 Reportaż Trójki - Rekin 2007; reportaż; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />12:30 Kurier; STEREO<br />12:47 Pogoda; STEREO<br />12:50 Serwis sportowy; STEREO<br />12:54 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />13:01 Uwierz w dokument - odc. 74; film dokumentalny; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />13:30 Kurier; STEREO<br />13:49 Pogoda; STEREO<br />13:51 Serwis sportowy; STEREO<br />14:00 Auto - Skaner; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />14:30 Kurier; STEREO<br />14:48 Pogoda; STEREO<br />14:50 Serwis sportowy; STEREO<br />14:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />15:00 Światowiec; magazyn turystyczny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />15:30 Kurier; STEREO<br />15:49 Pogoda; STEREO<br />15:52 Serwis sportowy; STEREO<br />16:01 Europa; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />16:30 Dla niesłyszących - Kurier; STEREO<br />16:43 Pogoda; STEREO<br />16:45 Aktualności<br />16:48 Pogoda<br />16:50 To się wytnie!<br />17:00 Pozytywka - Tygodnik Pozytywnie Nakręcony<br />17:17 Studio Wschód; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />17:30 Kurier; STEREO<br />17:34 Studio Wschód; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />17:56 Pogoda; STEREO<br />18:00 Aktualności<br />18:24 Magazyn meteo<br />18:30 Aktualności sportowe<br />18:40 Pomysł na weekend<br />18:45 U nos w Bytkowie<br />19:15 Magazyn kulturalny<br />19:35 Dzieci z Rusinowic<br />20:01 30 minut ekstra; magazyn; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />20:30 Kurier; STEREO<br />20:46 Pogoda; STEREO<br />20:52 Studio Świat - .; cykl reportaży; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />21:30 Kurier; STEREO<br />21:42 Pogoda; STEREO<br />21:45 Aktualności<br />21:50 Pogoda<br />21:55 Aktualności sportowe<br />22:30 Kurier; STEREO<br />22:55 Pogoda; STEREO<br />23:03 Sportowy Wieczór; STEREO<br />23:30 Żużel - Grand Prix - Danii 2007 (Grand Prix - Danii 2007) kraj prod.Dania (2007); STEREO<br />00:25 Studio Wschód; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />00:39 Studio Wschód; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />00:59 Europa; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />01:26 30 minut ekstra; magazyn; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />01:51 Studio Świat - .; cykl reportaży; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />02:22 Kurier; STEREO<br />02:46 Pogoda; STEREO<br />02:49 Zakończenie programu
16:48 Pogoda
 
   
  +
TVP 3 Warszawa<br />06:39 Zdrowie na Żywo; magazyn medyczny; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />07:04 Kowalski i Schmidt; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />07:30 Kurier; STEREO<br />07:41 Pogoda; STEREO<br />07:46 Telewizyjny Kurier Warszawski godz.; STEREO<br />07:57 Pogoda dla Warszawy i Mazowsza; STEREO<br />08:00 Qltura - QLTURA 09.06.; magazyn; STEREO, Dla małoletnich od lat 7<br />08:26 Pogoda dla Warszawy i Mazowsza; STEREO<br />08:30 Kurier; STEREO<br />08:42 Pogoda; STEREO<br />08:46 Kronika Warszawska; film dokumentalny; STEREO, Dla małoletnich od lat 7<br />09:01 Auto - Skaner; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />09:30 Kurier; STEREO<br />09:48 Pogoda; STEREO<br />09:51 Serwis sportowy; STEREO<br />09:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />10:00 Było, nie minęło; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />10:30 Kurier; STEREO<br />10:47 Pogoda; STEREO<br />10:50 Serwis sportowy; STEREO<br />10:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />11:00 Zdrowie na Żywo; magazyn medyczny; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />11:30 Kurier; STEREO<br />11:54 Pogoda; STEREO<br />11:55 Serwis sportowy; STEREO<br />12:03 Reportaż Trójki - Rekin 2007; reportaż; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />12:30 Kurier; STEREO<br />12:47 Pogoda; STEREO<br />12:50 Serwis sportowy; STEREO<br />12:54 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />13:01 Uwierz w dokument - odc. 74; film dokumentalny; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />13:30 Kurier; STEREO<br />13:49 Pogoda; STEREO<br />13:51 Serwis sportowy; STEREO<br />14:00 Auto - Skaner; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />14:30 Kurier; STEREO<br />14:48 Pogoda; STEREO<br />14:50 Serwis sportowy; STEREO<br />14:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />15:00 Światowiec; magazyn turystyczny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />15:30 Kurier; STEREO<br />15:49 Pogoda; STEREO<br />15:52 Serwis sportowy; STEREO<br />16:01 Europa; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />16:30 Dla niesłyszących - Kurier; STEREO<br />16:43 Pogoda; STEREO<br />16:46 Wiadomości Kuriera; STEREO<br />16:49 Pogoda dla Warszawy i Mazowsza; STEREO<br />16:51 Wywiad Kuriera - Wywiad Kuriera 06.06.2007 g.; STEREO, Dla małoletnich od lat 7<br />16:58 Studio reportażu - Studio reportażu - POZA CENZURĄ; STEREO, Dla małoletnich od lat 7<br />17:17 Studio Wschód; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />17:30 Kurier; STEREO<br />17:34 Studio Wschód; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />17:56 Pogoda; STEREO<br />18:01 Telewizyjny Kurier Warszawski godz.; STEREO<br />18:11 Raport na gorąco; STEREO<br />18:14 Pogoda dla Warszawy i Mazowsza; STEREO<br />18:15 Telewizyjny Kurier Mazowiecki; STEREO<br />18:24 Wiadomości sportowe - (9.06.2007 - 1; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />18:29 W wielkim świecie - W wielkim świecie - odc. 116; STEREO, Dla małoletnich od lat 7<br />18:43 Miasto w komie - Miasto w komie odc 9; magazyn; Dla małoletnich od lat 12<br />18:54 Wywiad Kuriera - Wywiad Kuriera 8.06.2007 g.; STEREO, Dla małoletnich od lat 7<br />18:59 Qltura - QLTURA 09.06.; magazyn; STEREO, Dla małoletnich od lat 7<br />19:35 Trójka w kosmosie - KABARETOWA SCENA PRZYJACIÓŁ prem. 9.06.; program rozrywkowy; STEREO, Dla małoletnich od lat 7<br />19:55 Raport na gorąco<br />20:01 30 minut ekstra; magazyn; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />20:30 Kurier; STEREO<br />20:46 Pogoda; STEREO<br />20:52 Studio Świat - .; cykl reportaży; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />21:30 Kurier; STEREO<br />21:42 Pogoda; STEREO<br />21:46 Kurier Warszawy i Mazowsza; STEREO<br />21:57 Raport na gorąco; STEREO<br />21:59 Wiadomości sportowe - (9.06.2007 - 2; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />22:05 Pogoda dla Warszawy i Mazowsza; STEREO<br />22:06 Kuźnia talentów - Kuźnia talentów prem. 8.; magazyn; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 7<br />22:30 Kurier; STEREO<br />22:55 Pogoda; STEREO<br />23:03 Sportowy Wieczór; STEREO<br />23:30 Żużel - Grand Prix - Danii 2007 (Grand Prix - Danii 2007) kraj prod.Dania (2007); STEREO<br />00:25 Studio Wschód; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />00:39 Studio Wschód; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />00:59 Europa; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />01:26 30 minut ekstra; magazyn; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />01:51 Studio Świat - .; cykl reportaży; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />02:22 Kurier; STEREO<br />02:46 Pogoda; STEREO<br />02:49 Zakończenie programu
16:50 To się wytnie!
 
   
  +
TV Polonia<br />06:00 Plebania - odc. 698; telenowela TVP; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />06:20 Plebania - odc. 699; telenowela TVP; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />06:45 Plebania - odc. 700; telenowela TVP; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />07:05 Plebania - odc. 701; telenowela TVP; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />07:30 Plebania - odc. 702; telenowela TVP; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />08:00 Dla niesłyszących - Echa Panoramy; STEREO<br />08:35 Święta wojna - (254) Aktor przodowy; Dla małoletnich od lat 12<br />09:00 Mówi się .... (odpowiedzi na listy); STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />09:20 Słoneczna włócznia - odc. 12 - Powrót do Bramy Słońca; serial kraj prod.Polska (2000); STEREO, Dla małoletnich od lat 7<br />09:45 Polacy na Syberii - W kraju szamanów; cykl dokumentalny; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />10:15 Z daleka, a z bliska; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />11:00 Dziękujemy za solidarność - Frederic Danielczak; STEREO, Dla małoletnich od lat 7<br />11:10 Dwie strony medalu - odc. 54; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12<br />11:30 Opowieści wiatru i morza; magazyn; STEREO, Dla małoletnich od lat 7<br />11:50 Orkiestra Św. Mikołaja - folkujemy; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />12:10 Podróże kulinarne Roberta Makłowicza - Szmaragdowy smak ; Bez ograniczeń wiekowych<br />12:35 Codzienna 2 m. 3 - odc. 20; serial komediowy TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12<br />13:00 Wiadomości; STEREO<br />13:10 Na dobre i na złe - odc. 287 Na wszelki wypadek; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12<br />14:00 Salon kresowy - Sługa wielkości; cykl dokumentalny; Dla małoletnich od lat 12<br />14:15 Dzika Polska - Czarownicy z bagien; serial dokumentalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />14:45 Made in Poland; teleturniej; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />15:15 Duże dzieci ; talk-show; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />16:00 Śniadanie na podwieczorek; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />17:00 Teleexpress; STEREO<br />17:15 Nie tylko o... - polskich korzeniach prof. Hilarego Koprowskiego; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />17:25 Ojczyzna polszczyzna - Jedno czy dwa "i"; program prof.Jana Miodka; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />17:40 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />18:00 Pół miliona z Nord Pas De Calais; reportaż; STEREO, Dla małoletnich od lat 7<br />18:30 M jak miłość - odc. 457; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12<br />19:15 Dobranocka - Maurycy i Hawranek - odc. 3 - Kisiu misiu; serial animowany; Bez ograniczeń wiekowych<br />19:30 Wiadomości; STEREO<br />19:50 Sport; STEREO<br />20:05 Pogoda; STEREO<br />20:10 Lalka; film fabularny kraj prod.Polska (1968); reż.:Wojciech Has; wyk.:Mariusz Dmochowski, Beata Tyszkiewicz, Tadeusz Fijewski, Janina Romanówna, Wiesław Gołas, Kalina Jędrusik, Andrzej Łapicki, Jan Machulski, Tadeusz Kondrat, Józef Pieracki; Dla małoletnich od lat 12<br />22:45 Fabryka śmiechu - (5); STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12<br />23:35 Śniadanie na podwieczorek; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />00:30 M jak miłość - odc. 457; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12<br />01:15 Dobranocka za oceanem - Maurycy i Hawranek - odc. 3 - Kisiu misiu; serial animowany; Bez ograniczeń wiekowych<br />01:30 Wiadomości; STEREO<br />01:50 Sport; STEREO<br />02:00 Lalka; film fabularny kraj prod.Polska (1968); reż.:Wojciech Has; wyk.:Mariusz Dmochowski, Beata Tyszkiewicz, Tadeusz Fijewski, Janina Romanówna, Wiesław Gołas, Kalina Jędrusik, Andrzej Łapicki, Jan Machulski, Tadeusz Kondrat, Józef Pieracki; Dla małoletnich od lat 12<br />04:35 Dzika Polska - Czarownicy z bagien; serial dokumentalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />05:00 Codzienna 2 m. 3 - odc. 20; serial komediowy TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12<br />05:25 Pół miliona z Nord Pas De Calais; reportaż; STEREO, Dla małoletnich od lat 7<br />05:55 Dwie strony medalu - odc. 54; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12
17:00 Pozytywka - Tygodnik Pozytywnie Nakręcony
 
17:17 Studio Wsch�d; magazyn; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
17:30 Kurier; STEREO
 
17:34 Studio Wsch�d; magazyn; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
17:56 Pogoda; STEREO
 
18:00 Aktualności
 
   
  +
TVP Kultura<br />09:05 Kopciuszek (La Cenerentola); widowisko muzyczne kraj prod.Niemcy, Włochy (1982); reż.:Jean-Pierre Ponnelle; wyk.:Frederica von Stade; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />11:40 50-lecie polskiej szkoły filmowej - Do widzenia, do jutra kraj prod.Polska (1960); reż.:Janusz Morgenstern; wyk.:Teresa Tuszyńska, Grażyna Muszyńska, Barbara Baranowska, Włodzimierz Bielicki, Jacek Fedorowicz, Roman Polański, Eleonora Kałużyńska, Romuald Freyer, Tadeusz Wojtych, Tadeusz Chyła; Dla małoletnich od lat 12<br />13:00 Studio Kultura - Rozmowy; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />13:25 Wybaczenie (Forgiveness); film fabularny kraj prod.Republika Południowej Afryki (2004); reż.:Ian Gabriel; wyk.:Quanita Adams, Arnold Vosloo, Christo Davids, Zane Meas, Lionel Newton; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12<br />15:20 Kino lektur szkolnych - Przedwiośnie - odc. 6/6 - W stronę Belwederu; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12<br />16:10 Henryk  Mikołaj Górecki - autoportret; reportaż; Bez ograniczeń wiekowych<br />17:00 Kraków teraz; reportaż; STEREO, 16:9, Bez ograniczeń wiekowych<br />17:05 Korzenie kultury z Krakowa cz. 1; STEREO, 16:9, Bez ograniczeń wiekowych<br />17:20 Korzenie Kultury - reportaż - Kazimierz otwarty; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />17:45 Kraków teraz; reportaż; STEREO, 16:9, Bez ograniczeń wiekowych<br />17:55 Korzenie kultury z Krakowa cz. 2; STEREO, 16:9, Bez ograniczeń wiekowych<br />18:10 Na głos; film dokumentalny; Dla małoletnich od lat 12<br />18:55 Kraków teraz; reportaż; STEREO, 16:9, Bez ograniczeń wiekowych<br />19:00 Korzenie kultury z Krakowa cz. 3; STEREO, 16:9, Bez ograniczeń wiekowych<br />19:20 Korzenie Kultury - reportaż - Przestrzeń ryzyka. Łaźnia Nowa; 16:9, Bez ograniczeń wiekowych<br />19:40 Kraków teraz; reportaż; STEREO, 16:9, Bez ograniczeń wiekowych<br />19:45 Korzenie kultury z Krakowa cz. 4; STEREO, 16:9, Bez ograniczeń wiekowych<br />20:00 Studio Kultura - Informacje; STEREO<br />20:10 Kraków teraz; reportaż; STEREO, 16:9, Bez ograniczeń wiekowych<br />20:10 Korzenie kultury z Krakowa cz. 5; STEREO, 16:9, Bez ograniczeń wiekowych<br />20:30 Panorama kina światowego - Lato w Złotej Dolinie (Lieto u zlatnoj dolini); film fabularny kraj prod.Bośnia-Herceg., Francja, Wielka Brytania (2003); reż.:Srdjan Vuletic; wyk.:Haris Sijaric, Svetozar Cvetkovic, Kemal Cebo, Zana Marjanovic, Emir Hadzihafisbegovic, Aleksandar Seksan; Dla małoletnich od lat 16<br />22:10 Trzeci punkt widzenia ; program publicystyczny; Bez ograniczeń wiekowych<br />22:40 Więcej niż fikcja - Bliski nieznajomy (Intimate Stranger); film dokumentalny kraj prod.USA (1991); STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />23:45 Strefa - Stereototal w CDQ; koncert; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />00:35 Strefa - Małe jest wielkie - odc. 32 - The Toasters; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />01:00 Studio Kultura - Informacje; STEREO<br />01:10 Kino nocne - Zakochany anioł; komedia kraj prod.Polska (2005); reż.:Artur Więcek "Baron"; wyk.:Krzysztof Globisz, Anna Radwan-Gancarczyk, Jerzy Trela, Janusz Gajos, Mieczysław Grąbka, Marta Bizoń, Kamil Bera; Dla małoletnich od lat 12<br />02:45 Tomasz Stańko Quartet "Soul of Things" (IX Festiwal Filmowy i Artystyczny w Kazimierzu); STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />03:35 Zakończenie programu
18:24 Magazyn meteo
 
   
  +
TVP Historia<br />14:30 Konflikty, bitwy, wojny - Generał Anders; program historyczny; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />15:55 Królowa Bona - odc. 11; serial TVP; Dla małoletnich od lat 12<br />17:00 Siła bezsilnych - Wywołani z cienia; cykl dokumentalny; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />18:30 Kontrowersje - Ojciec Założyciel II Rzeczypospolitej; program historyczny; Bez ograniczeń wiekowych<br />20:00 Kulisy III RP - Rząd Mazowieckiego.; cykl dokumentalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />21:00 Królowa Bona - odc. 11; serial TVP; Dla małoletnich od lat 12<br />22:00 Siła bezsilnych - Krzyż Nowohucki.; cykl dokumentalny; Dla małoletnich od lat 12<br />23:15 Zakończenie programu
18:30 Aktualności sportowe
 
 
18:40 Pomysł na weekend
 
 
18:45 U nos w Bytkowie
 
 
19:15 Magazyn kulturalny
 
 
19:35 Dzieci z Rusinowic
 
20:01 30 minut ekstra; magazyn; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
 
20:30 Kurier; STEREO
 
20:46 Pogoda; STEREO
 
20:52 Studio �wiat - .; cykl reporta�y; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
21:30 Kurier; STEREO
 
21:42 Pogoda; STEREO
 
21:45 Aktualności
 
 
21:50 Pogoda
 
 
21:55 Aktualności sportowe
 
 
22:05 Sobotni magazyn sportowy
 
22:30 Kurier; STEREO
 
22:55 Pogoda; STEREO
 
23:03 Sportowy Wiecz�r; STEREO
 
23:30 �u�el - Grand Prix - Danii 2007 (Grand Prix - Danii 2007) kraj prod.Dania (2007); STEREO
 
00:25 Studio Wsch�d; magazyn; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
00:39 Studio Wsch�d; magazyn; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
00:59 Europa; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
01:26 30 minut ekstra; magazyn; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
 
01:51 Studio �wiat - .; cykl reporta�y; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
02:22 Kurier; STEREO
 
02:46 Pogoda; STEREO
 
02:49 Zako�czenie programu
 
TVP Polonia
 
06:00 Plebania - odc. 698; telenowela TVP; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
 
06:20 Plebania - odc. 699; telenowela TVP; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
 
06:45 Plebania - odc. 700; telenowela TVP; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
 
07:05 Plebania - odc. 701; telenowela TVP; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
 
07:30 Plebania - odc. 702; telenowela TVP; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
 
08:00 Dla nies�ysz�cych - Echa Panoramy; STEREO
 
08:35 �wi�ta wojna - (254) Aktor przodowy; Dla ma�oletnich od lat 12
 
09:00 M�wi si� .... (odpowiedzi na listy); STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
09:20 S�oneczna w��cznia - odc. 12 - Powr�t do Bramy S�o�ca; serial kraj prod.Polska (2000); STEREO, Dla ma�oletnich od lat 7
 
09:45 Polacy na Syberii - W kraju szaman�w; cykl dokumentalny; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
 
10:15 Z daleka, a z bliska; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
11:00 Dzi�kujemy za solidarno�� - Frederic Danielczak; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 7
 
11:10 Dwie strony medalu - odc. 54; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12
 
11:30 Opowie�ci wiatru i morza; magazyn; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 7
 
11:50 Orkiestra �w. Miko�aja - folkujemy; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
12:10 Podr��e kulinarne Roberta Mak�owicza - Szmaragdowy smak ; Bez ogranicze� wiekowych
 
12:35 Codzienna 2 m. 3 - odc. 20; serial komediowy TVP; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12
 
13:00 Wiadomo�ci; STEREO
 
13:10 Na dobre i na z�e - odc. 287 Na wszelki wypadek; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12
 
14:00 Salon kresowy - S�uga wielko�ci; cykl dokumentalny; Dla ma�oletnich od lat 12
 
14:15 Dzika Polska - Czarownicy z bagien; serial dokumentalny; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
14:45 Made in Poland; teleturniej; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
15:15 Du�e dzieci ; talk-show; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
16:00 �niadanie na podwieczorek; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
17:00 Teleexpress; STEREO
 
17:15 Nie tylko o... - polskich korzeniach prof. Hilarego Koprowskiego; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
17:25 Ojczyzna polszczyzna - Jedno czy dwa "i"; program prof.Jana Miodka; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
17:40 Pami�taj o mnie; koncert �ycze�; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
18:00 P�� miliona z Nord Pas De Calais; reporta�; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 7
 
18:30 M jak mi�o�� - odc. 457; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12
 
19:15 Dobranocka - Maurycy i Hawranek - odc. 3 - Kisiu misiu; serial animowany; Bez ogranicze� wiekowych
 
19:30 Wiadomo�ci; STEREO
 
19:50 Sport; STEREO
 
20:05 Pogoda; STEREO
 
20:10 Lalka; film fabularny kraj prod.Polska (1968); re�.:Wojciech Has; wyk.:Mariusz Dmochowski, Beata Tyszkiewicz, Tadeusz Fijewski, Janina Roman�wna, Wies�aw Go�as, Kalina J�drusik, Andrzej �apicki, Jan Machulski, Tadeusz Kondrat, J�zef Pieracki; Dla ma�oletnich od lat 12
 
22:45 Fabryka �miechu - (5); STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12
 
23:35 �niadanie na podwieczorek; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
00:30 M jak mi�o�� - odc. 457; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12
 
01:15 Dobranocka za oceanem - Maurycy i Hawranek - odc. 3 - Kisiu misiu; serial animowany; Bez ogranicze� wiekowych
 
01:30 Wiadomo�ci; STEREO
 
01:50 Sport; STEREO
 
02:00 Lalka; film fabularny kraj prod.Polska (1968); re�.:Wojciech Has; wyk.:Mariusz Dmochowski, Beata Tyszkiewicz, Tadeusz Fijewski, Janina Roman�wna, Wies�aw Go�as, Kalina J�drusik, Andrzej �apicki, Jan Machulski, Tadeusz Kondrat, J�zef Pieracki; Dla ma�oletnich od lat 12
 
04:35 Dzika Polska - Czarownicy z bagien; serial dokumentalny; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
05:00 Codzienna 2 m. 3 - odc. 20; serial komediowy TVP; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12
 
05:25 P�� miliona z Nord Pas De Calais; reporta�; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 7
 
05:55 Dwie strony medalu - odc. 54; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12
 
TVP Kultura
 
09:05 Kopciuszek (La Cenerentola); widowisko muzyczne kraj prod.Niemcy, W�ochy (1982); re�.:Jean-Pierre Ponnelle; wyk.:Frederica von Stade; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
11:40 50-lecie polskiej szko�y filmowej - Do widzenia, do jutra kraj prod.Polska (1960); re�.:Janusz Morgenstern; wyk.:Teresa Tuszy�ska, Gra�yna Muszy�ska, Barbara Baranowska, W�odzimierz Bielicki, Jacek Fedorowicz, Roman Pola�ski, Eleonora Ka�u�y�ska, Romuald Freyer, Tadeusz Wojtych, Tadeusz Chy�a; Dla ma�oletnich od lat 12
 
13:00 Studio Kultura - Rozmowy; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
13:25 Wybaczenie (Forgiveness); film fabularny kraj prod.Republika Po�udniowej Afryki (2004); re�.:Ian Gabriel; wyk.:Quanita Adams, Arnold Vosloo, Christo Davids, Zane Meas, Lionel Newton; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12
 
15:20 Kino lektur szkolnych - Przedwio�nie - odc. 6/6 - W stron� Belwederu; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12
 
16:10 Henryk Miko�aj G�recki - autoportret; reporta�; Bez ogranicze� wiekowych
 
17:00 Krak�w teraz; reporta�; STEREO, 16:9, Bez ogranicze� wiekowych
 
17:05 Korzenie kultury z Krakowa cz. 1; STEREO, 16:9, Bez ogranicze� wiekowych
 
17:20 Korzenie Kultury - reporta� - Kazimierz otwarty; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
17:45 Krak�w teraz; reporta�; STEREO, 16:9, Bez ogranicze� wiekowych
 
17:55 Korzenie kultury z Krakowa cz. 2; STEREO, 16:9, Bez ogranicze� wiekowych
 
18:10 Na g�os; film dokumentalny; Dla ma�oletnich od lat 12
 
18:55 Krak�w teraz; reporta�; STEREO, 16:9, Bez ogranicze� wiekowych
 
19:00 Korzenie kultury z Krakowa cz. 3; STEREO, 16:9, Bez ogranicze� wiekowych
 
19:20 Korzenie Kultury - reporta� - Przestrze� ryzyka. �a�nia Nowa; 16:9, Bez ogranicze� wiekowych
 
19:40 Krak�w teraz; reporta�; STEREO, 16:9, Bez ogranicze� wiekowych
 
19:45 Korzenie kultury z Krakowa cz. 4; STEREO, 16:9, Bez ogranicze� wiekowych
 
20:00 Studio Kultura - Informacje; STEREO
 
20:10 Krak�w teraz; reporta�; STEREO, 16:9, Bez ogranicze� wiekowych
 
20:10 Korzenie kultury z Krakowa cz. 5; STEREO, 16:9, Bez ogranicze� wiekowych
 
20:30 Panorama kina �wiatowego - Lato w Z�otej Dolinie (Lieto u zlatnoj dolini); film fabularny kraj prod.Bo�nia-Herceg., Francja, Wielka Brytania (2003); re�.:Srdjan Vuletic; wyk.:Haris Sijaric, Svetozar Cvetkovic, Kemal Cebo, Zana Marjanovic, Emir Hadzihafisbegovic, Aleksandar Seksan; Dla ma�oletnich od lat 16
 
22:10 Trzeci punkt widzenia ; program publicystyczny; Bez ogranicze� wiekowych
 
22:40 Wi�cej ni� fikcja - Bliski nieznajomy (Intimate Stranger); film dokumentalny kraj prod.USA (1991); STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
 
23:45 Strefa - Stereototal w CDQ; koncert; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
 
00:35 Strefa - Ma�e jest wielkie - odc. 32 - The Toasters; magazyn; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
01:00 Studio Kultura - Informacje; STEREO
 
01:10 Kino nocne - Zakochany anio�; komedia kraj prod.Polska (2005); re�.:Artur Wi�cek "Baron"; wyk.:Krzysztof Globisz, Anna Radwan-Gancarczyk, Jerzy Trela, Janusz Gajos, Mieczys�aw Gr�bka, Marta Bizo�, Kamil Bera; Dla ma�oletnich od lat 12
 
02:45 Tomasz Sta�ko Quartet "Soul of Things" (IX Festiwal Filmowy i Artystyczny w Kazimierzu); STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
03:35 Zako�czenie programu
 
TVP Historia
 
14:30 Konflikty, bitwy, wojny - Genera� Anders; program historyczny; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
 
15:55 Kr�lowa Bona - odc. 11; serial TVP; Dla ma�oletnich od lat 12
 
17:00 Si�a bezsilnych - Wywo�ani z cienia; cykl dokumentalny; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
 
18:30 Kontrowersje - Ojciec Za�o�yciel II Rzeczypospolitej; program historyczny; Bez ogranicze� wiekowych
 
20:00 Kulisy III RP - Rz�d Mazowieckiego.; cykl dokumentalny; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
 
21:00 Kr�lowa Bona - odc. 11; serial TVP; Dla ma�oletnich od lat 12
 
22:00 Si�a bezsilnych - Krzy� Nowohucki.; cykl dokumentalny; Dla ma�oletnich od lat 12
 
23:15 Zako�czenie programu
 
 
[[Kategoria:Ramówki TVP 1 z 2007 roku]]
 
[[Kategoria:Ramówki TVP 1 z 2007 roku]]
 
[[Kategoria:Ramówki TVP 2 z 2007 roku]]
 
[[Kategoria:Ramówki TVP 2 z 2007 roku]]
Linia 257: Linia 20:
 
[[Kategoria:Ramówki TVP Kultura z 2007 roku]]
 
[[Kategoria:Ramówki TVP Kultura z 2007 roku]]
 
[[Kategoria:Ramówki TVP Historia z 2007 roku]]
 
[[Kategoria:Ramówki TVP Historia z 2007 roku]]
  +
[[Kategoria:Ramówki TVP 3 Regionalna z 2007 roku]]
  +
[[Kategoria:Ramówki TVP 3 Warszawa z 2007 roku]]

Wersja z 12:29, 7 lip 2017

TVP 1
06:05 Warto kochać - odc. 46; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12
06:50 Smaki polskie; magazyn kulinarny; Bez ograniczeń wiekowych
07:00 Dzień dobry w sobotę; program poradnikowy; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
07:30 Rok w ogrodzie; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Pettson i Findus - Kogut   (The rooster); serial animowany kraj prod.Niemcy (2002); STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
08:30 Były sobie odkrycia - Leonardo da Vinci; serial animowany kraj prod.Francja (1992); Bez ograniczeń wiekowych
09:00 Ziarno ; magazyn; Bez ograniczeń wiekowych
09:30 Siódme niebo, seria VI - Naprawdę chcę odc. 15 kraj prod.USA (2001); STEREO, Dla małoletnich od lat 7
10:15 Kadra 2012; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
10:30 89 PLUS - MŁODOŚĆ PASJA SKAUTING - Znaki i symbole; magazyn; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
10:50 Kogutto ; magazyn muzyczny; Dla małoletnich od lat 12
11:10 Siedmiu wspaniałych II - Zabójcze damy, odc. 11; serial przygodowy kraj prod.USA (1999); STEREO, Dla małoletnich od lat 12
12:00 Kuchnia z Okrasą - Kolacja dla ukochanej; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
12:30 Zwierzęta świata - Rekiny młoty 2 (Hammerhead) - txt str. 777; film dokumentalny kraj prod.Wielka Brytania (2004); STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
13:00 Wiadomości
13:10 Szkoła bezpiecznej jazdy Jedynki ; felieton; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
13:20 Od przedszkola do Opola - Majka Jeżowska; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
14:00 Cofnąć czas (Running Against Time); film fabularny kraj prod.USA (1990); reż.:Bruce Seth Green; wyk.:Robert Hays, Catherine Hicks, Sam Wanamaker; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
15:40 Jaka to melodia? - wydanie specjalne ; teleturniej; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
16:35 ZAP - szybki magazyn popkulturalny; magazyn; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
17:00 Teleexpress - txt str. 777
17:20 Na celowniku; magazyn; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
17:30 Sąsiedzi - Pamiątka z betonu cz. 1; serial komediowy TVP; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
18:00 Śmiechu warte; program rozrywkowy; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
18:30 Dwie strony medalu - odc. 57 - txt str. 777; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12
19:00 Wieczorynka - Przygody Myszki Miki i Kaczora Donalda - Nie bardzo śpiący miś, odc. 9; serial animowany kraj prod.USA (1982); Bez ograniczeń wiekowych
19:30 Wiadomości
19:50 Sport; STEREO
20:05 Pogoda
20:20 Hit na sobotę - Wesele - txt str. 777; film obyczajowy kraj prod.Polska (2004); reż.:Wojciech Smarzowski; wyk.:Marian Dziędziel, Tamara Arciuch, Bartłomiej Topa, Maciej Stuhr, Iwona Bielska, Paweł Wilczak, Arkadiusz Jakubik; Dla małoletnich od lat 16
22:15 Męska rzecz... - Ślepy tor (THE YARDS); dramat kraj prod.USA (2000); reż.:James Gray; wyk.:Ellen Burstyn, Faye Dunaway, Joaquin Phoenix, Charlize Theron; STEREO, Dla małoletnich od lat 16
00:15 Kino nocnych marków - Platinum - świat hip-hopu - odc. 3; serial kraj prod.USA, Kanada (2003); STEREO, Dla małoletnich od lat 16
00:55 Kino nocnych marków - Platinum - świat hip-hopu - odc. 4; serial kraj prod.USA, Kanada (2003); STEREO, Dla małoletnich od lat 16
01:35 Henryk Mikołaj Górecki - Dzieła Chóralne; koncert; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
02:15 Zakończenie programu

TVP 2
06:15 Dla niesłyszących - Echa Panoramy; STEREO
06:50 Dwójka Dzieciom - Dziwne przygody Koziołka Matołka - odc. 16 Władca pustyni; Bez ograniczeń wiekowych
07:00 Spróbujmy razem; magazyn dla niepełnosprawnych; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 7
07:25 Festiwal Śpiewającej Duszy (26 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej Hajnówka 2007 w Białymstoku); reportaż; Bez ograniczeń wiekowych
07:55 M jak miłość - odc. 502; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12
08:50 Śniadanie z Dwójką - w tym Panorama: 10:00, 10:35 i Pogoda: 9:20, 10:40
10:40 Gwiazdy na zakręcie - cz. I (Searching for Debra Winger); film dokumentalny kraj prod.Francja (2006); STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12
11:35 Na dobre i na złe - odc. 298 Różne priorytety; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12
12:30 Egzamin z życia - odc. 82; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12
13:25 Nie ma cudów - odc. 4 (Weird nature); film dokumentalny kraj prod.Wielka Brytania (2002); STEREO, Dla małoletnich od lat 12
14:00 Familiada  - txt str. 777; teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych
14:30 Złotopolscy - odc. 870 Niebezpieczne związki posła Biernackeigo; telenowela TVP; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
15:05 Smaczne Go! ; magazyn kulinarny; STEREO, 16:9, Bez ograniczeń wiekowych
15:55 Święta wojna - (270) Rower górski; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
16:25 Codzienna 2 m. 3 - odc. 54; serial komediowy TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12
17:00 Wielki Poker ; teleturniej; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12
18:00 Program lokalny; STEREO
18:25 Starter - Magazyn aktualności ; Dla małoletnich od lat 12
18:45 Panorama; STEREO
19:00 Pogoda; STEREO
19:10 Europa da się lubić; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
20:05 Szansa na sukces - koncert laureatów 2007 (1); STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
21:15 Szansa na sukces - koncert laureatów 2007 (2); STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
22:15 Słowo na niedzielę ; Bez ograniczeń wiekowych
22:25 Panorama; STEREO
22:45 Pogoda; STEREO
22:50 Sport Telegram; STEREO
23:00 Kroll; film fabularny kraj prod.Polska (1991); reż.:Władysław Pasikowski; wyk.:Bogusław Linda, Olaf Lubaszenko, Dariusz Kordek, Ewa Bukowska, Cezary Pazura, Agnieszka Różańska, Maciej Kozłowski, Tadeusz Szymków, Al;icja Jachiewicz, Maciej Robakiewicz; 16:9, Dozwolone od lat 18
00:45 Miasteczko Twin Peaks - odc. 6/32; serial kryminalny kraj prod.USA (1990); STEREO, Dla małoletnich od lat 16
01:30 Zakończenie programu

TVP 3 Regionalna
06:39 Zdrowie na Żywo; magazyn medyczny; Dla małoletnich od lat 12
07:04 Kowalski i Schmidt; Dla małoletnich od lat 12
07:30 Kurier; STEREO
07:41 Pogoda; STEREO
07:45 OTV - PASMO LOKALNE
08:30 Kurier; STEREO
08:42 Pogoda; STEREO
08:45 OTV - PASMO LOKALNE
09:01 Auto - Skaner; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
09:30 Kurier; STEREO
09:48 Pogoda; STEREO
09:51 Serwis sportowy; STEREO
09:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
10:00 Było, nie minęło; Dla małoletnich od lat 12
10:30 Kurier; STEREO
10:47 Pogoda; STEREO
10:50 Serwis sportowy; STEREO
10:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
11:00 Zdrowie na Żywo; magazyn medyczny; Dla małoletnich od lat 12
11:30 Kurier; STEREO
11:54 Pogoda; STEREO
11:55 Serwis sportowy; STEREO
12:03 Reportaż Trójki - Rekin 2007; reportaż; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
12:30 Kurier; STEREO
12:47 Pogoda; STEREO
12:50 Serwis sportowy; STEREO
12:54 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
13:01 Uwierz w dokument - odc. 74; film dokumentalny; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
13:30 Kurier; STEREO
13:49 Pogoda; STEREO
13:51 Serwis sportowy; STEREO
14:00 Auto - Skaner; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
14:30 Kurier; STEREO
14:48 Pogoda; STEREO
14:50 Serwis sportowy; STEREO
14:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
15:00 Światowiec; magazyn turystyczny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
15:30 Kurier; STEREO
15:49 Pogoda; STEREO
15:52 Serwis sportowy; STEREO
16:01 Europa; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
16:30 Dla niesłyszących - Kurier; STEREO
16:43 Pogoda; STEREO
16:45 OTV - PASMO LOKALNE
17:17 Studio Wschód; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
17:30 Kurier; STEREO
17:34 Studio Wschód; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
17:56 Pogoda; STEREO
18:00 OTV - PASMO LOKALNE
20:01 30 minut ekstra; magazyn; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
20:30 Kurier; STEREO
20:46 Pogoda; STEREO
20:52 Studio Świat - .; cykl reportaży; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
21:30 Kurier; STEREO
21:42 Pogoda; STEREO
21:45 OTV - PASMO LOKALNE
22:30 Kurier; STEREO
22:55 Pogoda; STEREO
23:03 Sportowy Wieczór; STEREO
23:30 Żużel - Grand Prix - Danii 2007 (Grand Prix - Danii 2007) kraj prod.Dania (2007); STEREO
00:25 Studio Wschód; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
00:39 Studio Wschód; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
00:59 Europa; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
01:26 30 minut ekstra; magazyn; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
01:51 Studio Świat - .; cykl reportaży; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
02:22 Kurier; STEREO
02:46 Pogoda; STEREO
02:49 Zakończenie programu

TVP 3 Katowice
06:39 Zdrowie na Żywo; magazyn medyczny; Dla małoletnich od lat 12
07:04 Kowalski i Schmidt; Dla małoletnich od lat 12
07:30 Kurier; STEREO
07:41 Pogoda; STEREO
07:45 Aktualności flesz, pogoda
07:50 Z życia bocianów
07:55 Gramy dla was
08:30 Kurier; STEREO
08:42 Pogoda; STEREO
08:45 Cukierenka dziadka Benka
09:01 Auto - Skaner; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
09:30 Kurier; STEREO
09:48 Pogoda; STEREO
09:51 Serwis sportowy; STEREO
09:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
10:00 Było, nie minęło; Dla małoletnich od lat 12
10:30 Kurier; STEREO
10:47 Pogoda; STEREO
10:50 Serwis sportowy; STEREO
10:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
11:00 Zdrowie na Żywo; magazyn medyczny; Dla małoletnich od lat 12
11:30 Kurier; STEREO
11:54 Pogoda; STEREO
11:55 Serwis sportowy; STEREO
12:03 Reportaż Trójki - Rekin 2007; reportaż; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
12:30 Kurier; STEREO
12:47 Pogoda; STEREO
12:50 Serwis sportowy; STEREO
12:54 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
13:01 Uwierz w dokument - odc. 74; film dokumentalny; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
13:30 Kurier; STEREO
13:49 Pogoda; STEREO
13:51 Serwis sportowy; STEREO
14:00 Auto - Skaner; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
14:30 Kurier; STEREO
14:48 Pogoda; STEREO
14:50 Serwis sportowy; STEREO
14:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
15:00 Światowiec; magazyn turystyczny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
15:30 Kurier; STEREO
15:49 Pogoda; STEREO
15:52 Serwis sportowy; STEREO
16:01 Europa; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
16:30 Dla niesłyszących - Kurier; STEREO
16:43 Pogoda; STEREO
16:45 Aktualności
16:48 Pogoda
16:50 To się wytnie!
17:00 Pozytywka - Tygodnik Pozytywnie Nakręcony
17:17 Studio Wschód; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
17:30 Kurier; STEREO
17:34 Studio Wschód; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
17:56 Pogoda; STEREO
18:00 Aktualności
18:24 Magazyn meteo
18:30 Aktualności sportowe
18:40 Pomysł na weekend
18:45 U nos w Bytkowie
19:15 Magazyn kulturalny
19:35 Dzieci z Rusinowic
20:01 30 minut ekstra; magazyn; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
20:30 Kurier; STEREO
20:46 Pogoda; STEREO
20:52 Studio Świat - .; cykl reportaży; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
21:30 Kurier; STEREO
21:42 Pogoda; STEREO
21:45 Aktualności
21:50 Pogoda
21:55 Aktualności sportowe
22:30 Kurier; STEREO
22:55 Pogoda; STEREO
23:03 Sportowy Wieczór; STEREO
23:30 Żużel - Grand Prix - Danii 2007 (Grand Prix - Danii 2007) kraj prod.Dania (2007); STEREO
00:25 Studio Wschód; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
00:39 Studio Wschód; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
00:59 Europa; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
01:26 30 minut ekstra; magazyn; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
01:51 Studio Świat - .; cykl reportaży; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
02:22 Kurier; STEREO
02:46 Pogoda; STEREO
02:49 Zakończenie programu

TVP 3 Warszawa
06:39 Zdrowie na Żywo; magazyn medyczny; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
07:04 Kowalski i Schmidt; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
07:30 Kurier; STEREO
07:41 Pogoda; STEREO
07:46 Telewizyjny Kurier Warszawski godz.; STEREO
07:57 Pogoda dla Warszawy i Mazowsza; STEREO
08:00 Qltura - QLTURA 09.06.; magazyn; STEREO, Dla małoletnich od lat 7
08:26 Pogoda dla Warszawy i Mazowsza; STEREO
08:30 Kurier; STEREO
08:42 Pogoda; STEREO
08:46 Kronika Warszawska; film dokumentalny; STEREO, Dla małoletnich od lat 7
09:01 Auto - Skaner; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
09:30 Kurier; STEREO
09:48 Pogoda; STEREO
09:51 Serwis sportowy; STEREO
09:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
10:00 Było, nie minęło; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
10:30 Kurier; STEREO
10:47 Pogoda; STEREO
10:50 Serwis sportowy; STEREO
10:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
11:00 Zdrowie na Żywo; magazyn medyczny; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
11:30 Kurier; STEREO
11:54 Pogoda; STEREO
11:55 Serwis sportowy; STEREO
12:03 Reportaż Trójki - Rekin 2007; reportaż; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
12:30 Kurier; STEREO
12:47 Pogoda; STEREO
12:50 Serwis sportowy; STEREO
12:54 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
13:01 Uwierz w dokument - odc. 74; film dokumentalny; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
13:30 Kurier; STEREO
13:49 Pogoda; STEREO
13:51 Serwis sportowy; STEREO
14:00 Auto - Skaner; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
14:30 Kurier; STEREO
14:48 Pogoda; STEREO
14:50 Serwis sportowy; STEREO
14:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
15:00 Światowiec; magazyn turystyczny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
15:30 Kurier; STEREO
15:49 Pogoda; STEREO
15:52 Serwis sportowy; STEREO
16:01 Europa; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
16:30 Dla niesłyszących - Kurier; STEREO
16:43 Pogoda; STEREO
16:46 Wiadomości Kuriera; STEREO
16:49 Pogoda dla Warszawy i Mazowsza; STEREO
16:51 Wywiad Kuriera - Wywiad Kuriera 06.06.2007 g.; STEREO, Dla małoletnich od lat 7
16:58 Studio reportażu - Studio reportażu - POZA CENZURĄ; STEREO, Dla małoletnich od lat 7
17:17 Studio Wschód; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
17:30 Kurier; STEREO
17:34 Studio Wschód; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
17:56 Pogoda; STEREO
18:01 Telewizyjny Kurier Warszawski godz.; STEREO
18:11 Raport na gorąco; STEREO
18:14 Pogoda dla Warszawy i Mazowsza; STEREO
18:15 Telewizyjny Kurier Mazowiecki; STEREO
18:24 Wiadomości sportowe - (9.06.2007 - 1; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
18:29 W wielkim świecie - W wielkim świecie - odc. 116; STEREO, Dla małoletnich od lat 7
18:43 Miasto w komie - Miasto w komie odc 9; magazyn; Dla małoletnich od lat 12
18:54 Wywiad Kuriera - Wywiad Kuriera 8.06.2007 g.; STEREO, Dla małoletnich od lat 7
18:59 Qltura - QLTURA 09.06.; magazyn; STEREO, Dla małoletnich od lat 7
19:35 Trójka w kosmosie - KABARETOWA SCENA PRZYJACIÓŁ prem. 9.06.; program rozrywkowy; STEREO, Dla małoletnich od lat 7
19:55 Raport na gorąco
20:01 30 minut ekstra; magazyn; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
20:30 Kurier; STEREO
20:46 Pogoda; STEREO
20:52 Studio Świat - .; cykl reportaży; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
21:30 Kurier; STEREO
21:42 Pogoda; STEREO
21:46 Kurier Warszawy i Mazowsza; STEREO
21:57 Raport na gorąco; STEREO
21:59 Wiadomości sportowe - (9.06.2007 - 2; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
22:05 Pogoda dla Warszawy i Mazowsza; STEREO
22:06 Kuźnia talentów - Kuźnia talentów prem. 8.; magazyn; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 7
22:30 Kurier; STEREO
22:55 Pogoda; STEREO
23:03 Sportowy Wieczór; STEREO
23:30 Żużel - Grand Prix - Danii 2007 (Grand Prix - Danii 2007) kraj prod.Dania (2007); STEREO
00:25 Studio Wschód; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
00:39 Studio Wschód; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
00:59 Europa; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
01:26 30 minut ekstra; magazyn; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
01:51 Studio Świat - .; cykl reportaży; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
02:22 Kurier; STEREO
02:46 Pogoda; STEREO
02:49 Zakończenie programu

TV Polonia
06:00 Plebania - odc. 698; telenowela TVP; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
06:20 Plebania - odc. 699; telenowela TVP; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
06:45 Plebania - odc. 700; telenowela TVP; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
07:05 Plebania - odc. 701; telenowela TVP; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
07:30 Plebania - odc. 702; telenowela TVP; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
08:00 Dla niesłyszących - Echa Panoramy; STEREO
08:35 Święta wojna - (254) Aktor przodowy; Dla małoletnich od lat 12
09:00 Mówi się .... (odpowiedzi na listy); STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
09:20 Słoneczna włócznia - odc. 12 - Powrót do Bramy Słońca; serial kraj prod.Polska (2000); STEREO, Dla małoletnich od lat 7
09:45 Polacy na Syberii - W kraju szamanów; cykl dokumentalny; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
10:15 Z daleka, a z bliska; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
11:00 Dziękujemy za solidarność - Frederic Danielczak; STEREO, Dla małoletnich od lat 7
11:10 Dwie strony medalu - odc. 54; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12
11:30 Opowieści wiatru i morza; magazyn; STEREO, Dla małoletnich od lat 7
11:50 Orkiestra Św. Mikołaja - folkujemy; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
12:10 Podróże kulinarne Roberta Makłowicza - Szmaragdowy smak ; Bez ograniczeń wiekowych
12:35 Codzienna 2 m. 3 - odc. 20; serial komediowy TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12
13:00 Wiadomości; STEREO
13:10 Na dobre i na złe - odc. 287 Na wszelki wypadek; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12
14:00 Salon kresowy - Sługa wielkości; cykl dokumentalny; Dla małoletnich od lat 12
14:15 Dzika Polska - Czarownicy z bagien; serial dokumentalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
14:45 Made in Poland; teleturniej; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
15:15 Duże dzieci ; talk-show; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
16:00 Śniadanie na podwieczorek; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
17:00 Teleexpress; STEREO
17:15 Nie tylko o... - polskich korzeniach prof. Hilarego Koprowskiego; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
17:25 Ojczyzna polszczyzna - Jedno czy dwa "i"; program prof.Jana Miodka; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
17:40 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
18:00 Pół miliona z Nord Pas De Calais; reportaż; STEREO, Dla małoletnich od lat 7
18:30 M jak miłość - odc. 457; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12
19:15 Dobranocka - Maurycy i Hawranek - odc. 3 - Kisiu misiu; serial animowany; Bez ograniczeń wiekowych
19:30 Wiadomości; STEREO
19:50 Sport; STEREO
20:05 Pogoda; STEREO
20:10 Lalka; film fabularny kraj prod.Polska (1968); reż.:Wojciech Has; wyk.:Mariusz Dmochowski, Beata Tyszkiewicz, Tadeusz Fijewski, Janina Romanówna, Wiesław Gołas, Kalina Jędrusik, Andrzej Łapicki, Jan Machulski, Tadeusz Kondrat, Józef Pieracki; Dla małoletnich od lat 12
22:45 Fabryka śmiechu - (5); STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12
23:35 Śniadanie na podwieczorek; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
00:30 M jak miłość - odc. 457; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12
01:15 Dobranocka za oceanem - Maurycy i Hawranek - odc. 3 - Kisiu misiu; serial animowany; Bez ograniczeń wiekowych
01:30 Wiadomości; STEREO
01:50 Sport; STEREO
02:00 Lalka; film fabularny kraj prod.Polska (1968); reż.:Wojciech Has; wyk.:Mariusz Dmochowski, Beata Tyszkiewicz, Tadeusz Fijewski, Janina Romanówna, Wiesław Gołas, Kalina Jędrusik, Andrzej Łapicki, Jan Machulski, Tadeusz Kondrat, Józef Pieracki; Dla małoletnich od lat 12
04:35 Dzika Polska - Czarownicy z bagien; serial dokumentalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
05:00 Codzienna 2 m. 3 - odc. 20; serial komediowy TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12
05:25 Pół miliona z Nord Pas De Calais; reportaż; STEREO, Dla małoletnich od lat 7
05:55 Dwie strony medalu - odc. 54; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12

TVP Kultura
09:05 Kopciuszek (La Cenerentola); widowisko muzyczne kraj prod.Niemcy, Włochy (1982); reż.:Jean-Pierre Ponnelle; wyk.:Frederica von Stade; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
11:40 50-lecie polskiej szkoły filmowej - Do widzenia, do jutra kraj prod.Polska (1960); reż.:Janusz Morgenstern; wyk.:Teresa Tuszyńska, Grażyna Muszyńska, Barbara Baranowska, Włodzimierz Bielicki, Jacek Fedorowicz, Roman Polański, Eleonora Kałużyńska, Romuald Freyer, Tadeusz Wojtych, Tadeusz Chyła; Dla małoletnich od lat 12
13:00 Studio Kultura - Rozmowy; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
13:25 Wybaczenie (Forgiveness); film fabularny kraj prod.Republika Południowej Afryki (2004); reż.:Ian Gabriel; wyk.:Quanita Adams, Arnold Vosloo, Christo Davids, Zane Meas, Lionel Newton; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12
15:20 Kino lektur szkolnych - Przedwiośnie - odc. 6/6 - W stronę Belwederu; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12
16:10 Henryk  Mikołaj Górecki - autoportret; reportaż; Bez ograniczeń wiekowych
17:00 Kraków teraz; reportaż; STEREO, 16:9, Bez ograniczeń wiekowych
17:05 Korzenie kultury z Krakowa cz. 1; STEREO, 16:9, Bez ograniczeń wiekowych
17:20 Korzenie Kultury - reportaż - Kazimierz otwarty; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
17:45 Kraków teraz; reportaż; STEREO, 16:9, Bez ograniczeń wiekowych
17:55 Korzenie kultury z Krakowa cz. 2; STEREO, 16:9, Bez ograniczeń wiekowych
18:10 Na głos; film dokumentalny; Dla małoletnich od lat 12
18:55 Kraków teraz; reportaż; STEREO, 16:9, Bez ograniczeń wiekowych
19:00 Korzenie kultury z Krakowa cz. 3; STEREO, 16:9, Bez ograniczeń wiekowych
19:20 Korzenie Kultury - reportaż - Przestrzeń ryzyka. Łaźnia Nowa; 16:9, Bez ograniczeń wiekowych
19:40 Kraków teraz; reportaż; STEREO, 16:9, Bez ograniczeń wiekowych
19:45 Korzenie kultury z Krakowa cz. 4; STEREO, 16:9, Bez ograniczeń wiekowych
20:00 Studio Kultura - Informacje; STEREO
20:10 Kraków teraz; reportaż; STEREO, 16:9, Bez ograniczeń wiekowych
20:10 Korzenie kultury z Krakowa cz. 5; STEREO, 16:9, Bez ograniczeń wiekowych
20:30 Panorama kina światowego - Lato w Złotej Dolinie (Lieto u zlatnoj dolini); film fabularny kraj prod.Bośnia-Herceg., Francja, Wielka Brytania (2003); reż.:Srdjan Vuletic; wyk.:Haris Sijaric, Svetozar Cvetkovic, Kemal Cebo, Zana Marjanovic, Emir Hadzihafisbegovic, Aleksandar Seksan; Dla małoletnich od lat 16
22:10 Trzeci punkt widzenia ; program publicystyczny; Bez ograniczeń wiekowych
22:40 Więcej niż fikcja - Bliski nieznajomy (Intimate Stranger); film dokumentalny kraj prod.USA (1991); STEREO, Dla małoletnich od lat 12
23:45 Strefa - Stereototal w CDQ; koncert; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
00:35 Strefa - Małe jest wielkie - odc. 32 - The Toasters; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
01:00 Studio Kultura - Informacje; STEREO
01:10 Kino nocne - Zakochany anioł; komedia kraj prod.Polska (2005); reż.:Artur Więcek "Baron"; wyk.:Krzysztof Globisz, Anna Radwan-Gancarczyk, Jerzy Trela, Janusz Gajos, Mieczysław Grąbka, Marta Bizoń, Kamil Bera; Dla małoletnich od lat 12
02:45 Tomasz Stańko Quartet "Soul of Things" (IX Festiwal Filmowy i Artystyczny w Kazimierzu); STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
03:35 Zakończenie programu

TVP Historia
14:30 Konflikty, bitwy, wojny - Generał Anders; program historyczny; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
15:55 Królowa Bona - odc. 11; serial TVP; Dla małoletnich od lat 12
17:00 Siła bezsilnych - Wywołani z cienia; cykl dokumentalny; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
18:30 Kontrowersje - Ojciec Założyciel II Rzeczypospolitej; program historyczny; Bez ograniczeń wiekowych
20:00 Kulisy III RP - Rząd Mazowieckiego.; cykl dokumentalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
21:00 Królowa Bona - odc. 11; serial TVP; Dla małoletnich od lat 12
22:00 Siła bezsilnych - Krzyż Nowohucki.; cykl dokumentalny; Dla małoletnich od lat 12
23:15 Zakończenie programu

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.