TVP 1

06:05 Warto kocha� - odc. 46; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12
06:50 Smaki polskie; magazyn kulinarny; Bez ogranicze� wiekowych
07:00 Dzie� dobry w sobot�; program poradnikowy; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
07:30 Rok w ogrodzie; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
08:00 Wiadomo�ci
08:10 Pogoda
08:15 Pettson i Findus - Kogut   (The rooster); serial animowany kraj prod.Niemcy (2002); STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
08:30 By�y sobie odkrycia - Leonardo da Vinci; serial animowany kraj prod.Francja (1992); Bez ogranicze� wiekowych
09:00 Ziarno ; magazyn; Bez ogranicze� wiekowych
09:30 Si�dme niebo, seria VI - Naprawd� chc� odc. 15 kraj prod.USA (2001); STEREO, Dla ma�oletnich od lat 7
10:15 Kadra 2012; magazyn; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
10:30 89 PLUS - M�ODO�� PASJA SKAUTING - Znaki i symbole; magazyn; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
10:50 Kogutto ; magazyn muzyczny; Dla ma�oletnich od lat 12
11:10 Siedmiu wspania�ych II - Zab�jcze damy, odc. 11; serial przygodowy kraj prod.USA (1999); STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
12:00 Kuchnia z Okras� - Kolacja dla ukochanej; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
12:30 Zwierz�ta �wiata - Rekiny m�oty 2 (Hammerhead) - txt str. 777; film dokumentalny kraj prod.Wielka Brytania (2004); STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
13:00 Wiadomo�ci
13:10 Szko�a bezpiecznej jazdy Jedynki ; felieton; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
13:20 Od przedszkola do Opola - Majka Je�owska; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
14:00 Cofn�� czas (Running Against Time); film fabularny kraj prod.USA (1990); re�.:Bruce Seth Green; wyk.:Robert Hays, Catherine Hicks, Sam Wanamaker; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
15:40 Jaka to melodia? - wydanie specjalne ; teleturniej; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
16:35 ZAP - szybki magazyn popkulturalny; magazyn; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
17:00 Teleexpress - txt str. 777
17:20 Na celowniku; magazyn; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
17:30 S�siedzi - Pami�tka z betonu cz. 1; serial komediowy TVP; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
18:00 �miechu warte; program rozrywkowy; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
18:30 Dwie strony medalu - odc. 57 - txt str. 777; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12
19:00 Wieczorynka - Przygody Myszki Miki i Kaczora Donalda - Nie bardzo �pi�cy mi�, odc. 9; serial animowany kraj prod.USA (1982); Bez ogranicze� wiekowych
19:30 Wiadomo�ci
19:50 Sport; STEREO
20:05 Pogoda
20:20 Hit na sobot� - Wesele - txt str. 777; film obyczajowy kraj prod.Polska (2004); re�.:Wojciech Smarzowski; wyk.:Marian Dzi�dziel, Tamara Arciuch, Bart�omiej Topa, Maciej Stuhr, Iwona Bielska, Pawe� Wilczak, Arkadiusz Jakubik; Dla ma�oletnich od lat 16
22:15 M�ska rzecz... - �lepy tor (THE YARDS); dramat kraj prod.USA (2000); re�.:James Gray; wyk.:Ellen Burstyn, Faye Dunaway, Joaquin Phoenix, Charlize Theron; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 16
00:15 Kino nocnych mark�w - Platinum - �wiat hip-hopu - odc. 3; serial kraj prod.USA, Kanada (2003); STEREO, Dla ma�oletnich od lat 16
00:55 Kino nocnych mark�w - Platinum - �wiat hip-hopu - odc. 4; serial kraj prod.USA, Kanada (2003); STEREO, Dla ma�oletnich od lat 16
01:35 Henryk Miko�aj G�recki - Dzie�a Ch�ralne; koncert; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
02:15 Zako�czenie programu

TVP 2

06:15 Dla nies�ysz�cych - Echa Panoramy; STEREO
06:50 Dw�jka Dzieciom - Dziwne przygody Kozio�ka Mato�ka - odc. 16 W�adca pustyni; Bez ogranicze� wiekowych
07:00 Spr�bujmy razem; magazyn dla niepe�nosprawnych; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 7
07:25 Festiwal �piewaj�cej Duszy (26 Mi�dzynarodowy Festiwal Muzyki Cerkiewnej Hajn�wka 2007 w Bia�ymstoku); reporta�; Bez ogranicze� wiekowych
07:55 M jak mi�o�� - odc. 502; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12
08:50 �niadanie z Dw�jk� - w tym Panorama: 10:00, 10:35 i Pogoda: 9:20, 10:40
10:40 Gwiazdy na zakr�cie - cz. I (Searching for Debra Winger); film dokumentalny kraj prod.Francja (2006); STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12
11:35 Na dobre i na z�e - odc. 298 R��ne priorytety; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12
12:30 Egzamin z �ycia - odc. 82; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12
13:25 Nie ma cud�w - odc. 4 (Weird nature); film dokumentalny kraj prod.Wielka Brytania (2002); STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
14:00 Familiada  - txt str. 777; teleturniej; Bez ogranicze� wiekowych
14:30 Z�otopolscy - odc. 870 Niebezpieczne zwi�zki pos�a Biernackeigo; telenowela TVP; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
15:05 Smaczne Go! ; magazyn kulinarny; STEREO, 16:9, Bez ogranicze� wiekowych
15:55 �wi�ta wojna - (270) Rower g�rski; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
16:25 Codzienna 2 m. 3 - odc. 54; serial komediowy TVP; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12
17:00 Wielki Poker ; teleturniej; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12
18:00 Program lokalny; STEREO
18:25 Starter - Magazyn aktualno�ci ; Dla ma�oletnich od lat 12
18:45 Panorama; STEREO
19:00 Pogoda; STEREO
19:10 Europa da si� lubi�; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
20:05 Szansa na sukces - koncert laureat�w 2007 (1); STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
21:15 Szansa na sukces - koncert laureat�w 2007 (2); STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
22:15 S�owo na niedziel� ; Bez ogranicze� wiekowych
22:25 Panorama; STEREO
22:45 Pogoda; STEREO
22:50 Sport Telegram; STEREO
23:00 Kroll; film fabularny kraj prod.Polska (1991); re�.:W�adys�aw Pasikowski; wyk.:Bogus�aw Linda, Olaf Lubaszenko, Dariusz Kordek, Ewa Bukowska, Cezary Pazura, Agnieszka R��a�ska, Maciej Koz�owski, Tadeusz Szymk�w, Al;icja Jachiewicz, Maciej Robakiewicz; 16:9, Dozwolone od lat 18
00:45 Miasteczko Twin Peaks - odc. 6/32; serial kryminalny kraj prod.USA (1990); STEREO, Dla ma�oletnich od lat 16
01:30 Zako�czenie programu

TVP 3 Katowice

06:39 Zdrowie na �ywo; magazyn medyczny; Dla ma�oletnich od lat 12
07:04 Kowalski i Schmidt; Dla ma�oletnich od lat 12
07:30 Kurier; STEREO
07:41 Pogoda; STEREO
07:45 Aktualności flesz, pogoda
07:50 Z życia bocianów
07:55 Gramy dla was
08:30 Kurier; STEREO
08:42 Pogoda; STEREO
08:45 Cukierenka dziadka Benka
09:01 Auto - Skaner; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
09:30 Kurier; STEREO
09:48 Pogoda; STEREO
09:51 Serwis sportowy; STEREO
09:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
10:00 By�o, nie min��o; Dla ma�oletnich od lat 12
10:30 Kurier; STEREO
10:47 Pogoda; STEREO
10:50 Serwis sportowy; STEREO
10:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
11:00 Zdrowie na �ywo; magazyn medyczny; Dla ma�oletnich od lat 12
11:30 Kurier; STEREO
11:54 Pogoda; STEREO
11:55 Serwis sportowy; STEREO
12:03 Reporta� Tr�jki - Rekin 2007; reporta�; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
12:30 Kurier; STEREO
12:47 Pogoda; STEREO
12:50 Serwis sportowy; STEREO
12:54 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
13:01 Uwierz w dokument - odc. 74; film dokumentalny; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
13:30 Kurier; STEREO
13:49 Pogoda; STEREO
13:51 Serwis sportowy; STEREO
14:00 Auto - Skaner; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
14:30 Kurier; STEREO
14:48 Pogoda; STEREO
14:50 Serwis sportowy; STEREO
14:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
15:00 �wiatowiec; magazyn turystyczny; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
15:30 Kurier; STEREO
15:49 Pogoda; STEREO
15:52 Serwis sportowy; STEREO
16:01 Europa; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
16:30 Dla nies�ysz�cych - Kurier; STEREO
16:43 Pogoda; STEREO
16:45 Aktualności
16:48 Pogoda
16:50 To się wytnie!
17:00 Pozytywka - Tygodnik Pozytywnie Nakręcony
17:17 Studio Wsch�d; magazyn; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
17:30 Kurier; STEREO
17:34 Studio Wsch�d; magazyn; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
17:56 Pogoda; STEREO
18:00 Aktualności
18:24 Magazyn meteo
18:30 Aktualności sportowe
18:40 Pomysł na weekend
18:45 U nos w Bytkowie
19:15 Magazyn kulturalny
19:35 Dzieci z Rusinowic
20:01 30 minut ekstra; magazyn; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
20:30 Kurier; STEREO
20:46 Pogoda; STEREO
20:52 Studio �wiat - .; cykl reporta�y; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
21:30 Kurier; STEREO
21:42 Pogoda; STEREO
21:45 Aktualności
21:50 Pogoda
21:55 Aktualności sportowe
22:05 Sobotni magazyn sportowy
22:30 Kurier; STEREO
22:55 Pogoda; STEREO
23:03 Sportowy Wiecz�r; STEREO
23:30 �u�el - Grand Prix - Danii 2007 (Grand Prix - Danii 2007) kraj prod.Dania (2007); STEREO
00:25 Studio Wsch�d; magazyn; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
00:39 Studio Wsch�d; magazyn; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
00:59 Europa; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
01:26 30 minut ekstra; magazyn; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
01:51 Studio �wiat - .; cykl reporta�y; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
02:22 Kurier; STEREO
02:46 Pogoda; STEREO
02:49 Zako�czenie programu

TVP Polonia

06:00 Plebania - odc. 698; telenowela TVP; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
06:20 Plebania - odc. 699; telenowela TVP; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
06:45 Plebania - odc. 700; telenowela TVP; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
07:05 Plebania - odc. 701; telenowela TVP; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
07:30 Plebania - odc. 702; telenowela TVP; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
08:00 Dla nies�ysz�cych - Echa Panoramy; STEREO
08:35 �wi�ta wojna - (254) Aktor przodowy; Dla ma�oletnich od lat 12
09:00 M�wi si� .... (odpowiedzi na listy); STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
09:20 S�oneczna w��cznia - odc. 12 - Powr�t do Bramy S�o�ca; serial kraj prod.Polska (2000); STEREO, Dla ma�oletnich od lat 7
09:45 Polacy na Syberii - W kraju szaman�w; cykl dokumentalny; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
10:15 Z daleka, a z bliska; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
11:00 Dzi�kujemy za solidarno�� - Frederic Danielczak; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 7
11:10 Dwie strony medalu - odc. 54; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12
11:30 Opowie�ci wiatru i morza; magazyn; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 7
11:50 Orkiestra �w. Miko�aja - folkujemy; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
12:10 Podr��e kulinarne Roberta Mak�owicza - Szmaragdowy smak ; Bez ogranicze� wiekowych
12:35 Codzienna 2 m. 3 - odc. 20; serial komediowy TVP; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12
13:00 Wiadomo�ci; STEREO
13:10 Na dobre i na z�e - odc. 287 Na wszelki wypadek; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12
14:00 Salon kresowy - S�uga wielko�ci; cykl dokumentalny; Dla ma�oletnich od lat 12
14:15 Dzika Polska - Czarownicy z bagien; serial dokumentalny; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
14:45 Made in Poland; teleturniej; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
15:15 Du�e dzieci ; talk-show; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
16:00 �niadanie na podwieczorek; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
17:00 Teleexpress; STEREO
17:15 Nie tylko o... - polskich korzeniach prof. Hilarego Koprowskiego; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
17:25 Ojczyzna polszczyzna - Jedno czy dwa "i"; program prof.Jana Miodka; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
17:40 Pami�taj o mnie; koncert �ycze�; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
18:00 P�� miliona z Nord Pas De Calais; reporta�; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 7
18:30 M jak mi�o�� - odc. 457; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12
19:15 Dobranocka - Maurycy i Hawranek - odc. 3 - Kisiu misiu; serial animowany; Bez ogranicze� wiekowych
19:30 Wiadomo�ci; STEREO
19:50 Sport; STEREO
20:05 Pogoda; STEREO
20:10 Lalka; film fabularny kraj prod.Polska (1968); re�.:Wojciech Has; wyk.:Mariusz Dmochowski, Beata Tyszkiewicz, Tadeusz Fijewski, Janina Roman�wna, Wies�aw Go�as, Kalina J�drusik, Andrzej �apicki, Jan Machulski, Tadeusz Kondrat, J�zef Pieracki; Dla ma�oletnich od lat 12
22:45 Fabryka �miechu - (5); STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12
23:35 �niadanie na podwieczorek; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
00:30 M jak mi�o�� - odc. 457; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12
01:15 Dobranocka za oceanem - Maurycy i Hawranek - odc. 3 - Kisiu misiu; serial animowany; Bez ogranicze� wiekowych
01:30 Wiadomo�ci; STEREO
01:50 Sport; STEREO
02:00 Lalka; film fabularny kraj prod.Polska (1968); re�.:Wojciech Has; wyk.:Mariusz Dmochowski, Beata Tyszkiewicz, Tadeusz Fijewski, Janina Roman�wna, Wies�aw Go�as, Kalina J�drusik, Andrzej �apicki, Jan Machulski, Tadeusz Kondrat, J�zef Pieracki; Dla ma�oletnich od lat 12
04:35 Dzika Polska - Czarownicy z bagien; serial dokumentalny; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
05:00 Codzienna 2 m. 3 - odc. 20; serial komediowy TVP; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12
05:25 P�� miliona z Nord Pas De Calais; reporta�; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 7
05:55 Dwie strony medalu - odc. 54; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12

TVP Kultura

09:05 Kopciuszek (La Cenerentola); widowisko muzyczne kraj prod.Niemcy, W�ochy (1982); re�.:Jean-Pierre Ponnelle; wyk.:Frederica von Stade; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
11:40 50-lecie polskiej szko�y filmowej - Do widzenia, do jutra kraj prod.Polska (1960); re�.:Janusz Morgenstern; wyk.:Teresa Tuszy�ska, Gra�yna Muszy�ska, Barbara Baranowska, W�odzimierz Bielicki, Jacek Fedorowicz, Roman Pola�ski, Eleonora Ka�u�y�ska, Romuald Freyer, Tadeusz Wojtych, Tadeusz Chy�a; Dla ma�oletnich od lat 12
13:00 Studio Kultura - Rozmowy; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
13:25 Wybaczenie (Forgiveness); film fabularny kraj prod.Republika Po�udniowej Afryki (2004); re�.:Ian Gabriel; wyk.:Quanita Adams, Arnold Vosloo, Christo Davids, Zane Meas, Lionel Newton; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12
15:20 Kino lektur szkolnych - Przedwio�nie - odc. 6/6 - W stron� Belwederu; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12
16:10 Henryk  Miko�aj G�recki - autoportret; reporta�; Bez ogranicze� wiekowych
17:00 Krak�w teraz; reporta�; STEREO, 16:9, Bez ogranicze� wiekowych
17:05 Korzenie kultury z Krakowa cz. 1; STEREO, 16:9, Bez ogranicze� wiekowych
17:20 Korzenie Kultury - reporta� - Kazimierz otwarty; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
17:45 Krak�w teraz; reporta�; STEREO, 16:9, Bez ogranicze� wiekowych
17:55 Korzenie kultury z Krakowa cz. 2; STEREO, 16:9, Bez ogranicze� wiekowych
18:10 Na g�os; film dokumentalny; Dla ma�oletnich od lat 12
18:55 Krak�w teraz; reporta�; STEREO, 16:9, Bez ogranicze� wiekowych
19:00 Korzenie kultury z Krakowa cz. 3; STEREO, 16:9, Bez ogranicze� wiekowych
19:20 Korzenie Kultury - reporta� - Przestrze� ryzyka. �a�nia Nowa; 16:9, Bez ogranicze� wiekowych
19:40 Krak�w teraz; reporta�; STEREO, 16:9, Bez ogranicze� wiekowych
19:45 Korzenie kultury z Krakowa cz. 4; STEREO, 16:9, Bez ogranicze� wiekowych
20:00 Studio Kultura - Informacje; STEREO
20:10 Krak�w teraz; reporta�; STEREO, 16:9, Bez ogranicze� wiekowych
20:10 Korzenie kultury z Krakowa cz. 5; STEREO, 16:9, Bez ogranicze� wiekowych
20:30 Panorama kina �wiatowego - Lato w Z�otej Dolinie (Lieto u zlatnoj dolini); film fabularny kraj prod.Bo�nia-Herceg., Francja, Wielka Brytania (2003); re�.:Srdjan Vuletic; wyk.:Haris Sijaric, Svetozar Cvetkovic, Kemal Cebo, Zana Marjanovic, Emir Hadzihafisbegovic, Aleksandar Seksan; Dla ma�oletnich od lat 16
22:10 Trzeci punkt widzenia ; program publicystyczny; Bez ogranicze� wiekowych
22:40 Wi�cej ni� fikcja - Bliski nieznajomy (Intimate Stranger); film dokumentalny kraj prod.USA (1991); STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
23:45 Strefa - Stereototal w CDQ; koncert; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
00:35 Strefa - Ma�e jest wielkie - odc. 32 - The Toasters; magazyn; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
01:00 Studio Kultura - Informacje; STEREO
01:10 Kino nocne - Zakochany anio�; komedia kraj prod.Polska (2005); re�.:Artur Wi�cek "Baron"; wyk.:Krzysztof Globisz, Anna Radwan-Gancarczyk, Jerzy Trela, Janusz Gajos, Mieczys�aw Gr�bka, Marta Bizo�, Kamil Bera; Dla ma�oletnich od lat 12
02:45 Tomasz Sta�ko Quartet "Soul of Things" (IX Festiwal Filmowy i Artystyczny w Kazimierzu); STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
03:35 Zako�czenie programu

TVP Historia

14:30 Konflikty, bitwy, wojny - Genera� Anders; program historyczny; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
15:55 Kr�lowa Bona - odc. 11; serial TVP; Dla ma�oletnich od lat 12
17:00 Si�a bezsilnych - Wywo�ani z cienia; cykl dokumentalny; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12
18:30 Kontrowersje - Ojciec Za�o�yciel II Rzeczypospolitej; program historyczny; Bez ogranicze� wiekowych
20:00 Kulisy III RP - Rz�d Mazowieckiego.; cykl dokumentalny; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych
21:00 Kr�lowa Bona - odc. 11; serial TVP; Dla ma�oletnich od lat 12
22:00 Si�a bezsilnych - Krzy� Nowohucki.; cykl dokumentalny; Dla ma�oletnich od lat 12
23:15 Zako�czenie programu
Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.