FANDOM


TVP1

6.00 Kawa czy herbata?

8.00 Wiadomości

8.10 Prognoza pogody

8.15 Woronicza 17

8.30 Ogrodnik Pankracy (4): Bardzo przydatny maty przyjaciel - serial animowany

8.55 Jedyneczka - pr. dla dzieci

9.20 Budujemy mosty - teleturniej dla dzieci

9.40 Animowane bajki świata: Złota Jabłoń

9.55 Bajeczki Jedyneczki

10.10 Twarda gra (22/26) - serial obyczajowy

11.00 Szansa na tycie - felieton

11.15 The lost Secret (28) - język angielski dla średniozaawansowanych

11.30 Krew tycia (2.081.) - film dokumentalny

12.00 Wiadomości

12.10 Agrobiznes - rolniczy magazyn informacyjny

12.20 W drodze do Unii - program publicystyczny (powt.)

12.45 Klan (875) - telenowela (powt.)

13,10 Lokatorzy: Dziwna pera - serial komediowy (powt.)

13.40 Wykrywacz kłamstw - talkshow (powt.)

14.10 Brawo, Bill (2) - serial komediowy

14.35 Maciek, rower I ekonomia - felieton

14:50 Narodziny (1/24): Bielinek kapuatnik - serial dok.

15.00 Wiadomości

15.10 Gdzie JestelI Paltiti (2) - rep. 15.35 Otwarte drzwi - magazyn katolicki 16.00 Rower BłateJa - magazyn dla mlodziey 16,20 Moda na sukces (1838) - telenowała 16.45 Raport Netla K2 - Jedynka ne dachu lIwlała - cykl reportaży 17.00 Teleexprass 17.20 Sportowy Expreas 17.30 Golić Jedynki - Wywiad 17.40 Klan (676) - telenowela 18.10 Forum - pr. publicystyczny 19,00 Wieczorynka: W kralnl. czernoksl,tnlka Oze 19,30 Wiadomości 19.65 Sport; Prognoze pogody mI;] Portrat - thriller, kanad.-ameryk. 2002, reż. Peler Svalek, wyk. Shannen Doherty, Peter Oulerbrldge 21.50 Zawaze po 21 - magazyn reporterów 22.20 Czes na dokument: PrzelemuJllc claz, - 111m dokumentlIlny 23.00 Monitor Wladom06c1 23.20 Plus mlnua - magazyn ekonomiczny 23.50 Seena na tyczenie: Bophel - dramat obycz., USA 1993, reż. Morgan Freeman. wyk. Danny Glover, Malcolm McDowell 1.45 Zakończenie programu

TVP2

7.05 Sludlo urody - magazyn 7.16 Złotopolecy (107): Plea ogrodnlke - telenowela 7.35 DWÓJka dzieciom: Maurycy I Hewranek, Maty pingwin Plk-Pok . seriale animowane 8,00 Szpltel na peryferiach (15/20): CIIIU . senal obycz. 9.00 Pylanie na 6nladanle - mag. 10.10 Ryzykanci 2 (16) - realIty show (pOwl.) 11,00 Ferie z DWÓJk4: Biały Imoll . film fantastyczny, pol.-ameryk. 1986, reż. Jerzy DomaradzkJ, wyk. Chrlslopher Lioyd, Dea Wallace StOne 12.30 30 tonI Llate, Illte - lisia przebojów (pOwI.) 13.00 panorame 13.15 Miami Sands (104/11 O) - serial obyczajowy 14.00 WieczÓr kabaretowy z bólem głowy - program rozrywkowy 14.50 I ty moteaz zoatać 6w. Mikołajem (1) - reportaż 15.25 M88zyna zmian (5): Słodkie mandarynki - serial przygodo 18.00 Panorama 18.20 Prognoze pogody 16.25 ZIotopolacy (486): Kaidanki - telenowela (pOWI.) 18,50 Szansa na sukcea: Bogdan 18zuka . program rozrywkowy (powl.) 17.50 Program lokalny 18.30 Panorema 18.55 Prognoza pogody 19.00 Jeden z dzleal,clu . leleturnlel 19.30 Telewizyjne Wladom06cl Literackie - magazyn kulturalny 20.00 M Jak mllollć (118) - serial obyczajowy 20.50 Magazyn Ekapreau Reporter6w 21.45 Chłop Europie nie przepulIci, czyłl zestenowlm al" a Jutci: Spódnica. felieton 22.00 Panorama 22.20 Sport telegram 22.25 Prognoze pogody mm Wieczór filmowy. Kocham kino: Królowa aniołów - dramat psychologiczny, pol. 1999, reż. Mariusz Grzegorczyk, wyk. Gabriela Muskała, Mariusz Jakus 0.20 Wieczór artyatyczny: Kr610wa Anloł6w - reporta.ż 0.45 Zakończenie programu

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.