FANDOM


(Dodawanie kategorii)
(Bez TVP Sport ;()
Linia 1: Linia 1:
TVP 1<br />
+
TVP 1<br />06:00 Warto kochać - odc. 29; serial TVP<br />06:45 Smaki polskie; magazyn kulinarny<br />06:55 Dzień dobry w sobotę; program poradnikowy<br />07:30 Rok w ogrodzie<br />08:00 Wiadomości<br />08:10 Pogoda<br />08:15 Studio 5-10-15 - studio<br />08:30 Byli sobie odkrywcy - odc. 26 W stronę gwiazd (Vers les Etoiles); serial animowany kraj prod.Francja (1997)<br />09:00 Ziarno ; magazyn<br />09:25 Studio 5-10-15 - studio<br />09:45 Kadra 2012; magazyn<br />10:00 89 PLUS - MŁODOŚĆ PASJA SKAUTING - Latanie; magazyn<br />10:20 Studio 5-10-15 - studio<br />10:35 Kogutto - odc. 16; magazyn muzyczny<br />11:00 Siedmiu wspaniałych II - Wendeta, odc. 4 (Magnificent Seven II, ep. 5, Vendetta); serial przygodowy kraj prod.USA (1999)<br />11:50 Kuchnia z Okrasą - Po trochu o grochu<br />12:15 Zwierzęta świata - Satoyama - tajemnicza wodna kraina cz. 2 (Satoyama - Japan's Secret Watergarden) - txt str.777; film dokumentalny kraj prod.Japonia (2004)<br />12:45 Budzimy do życia - odc. 3; felieton<br />13:00 Wiadomości<br />13:10 Przed Eurowizją - [odc. 2]<br />13:25 Od przedszkola do Opola - Robert Rozmus<br />14:00 Kochana mamusia (Mothertime); film fabularny kraj prod.Wielka Brytania (1997)<br />15:50 Sekrety Rodzinne - odc. 2; talk-show<br />16:40 ZAP - szybki magazyn popkulturalny; magazyn<br />17:00 Teleexpress<br />17:20 Moda na Modę<br />17:35 Sąsiedzi - Tajemnicza historia; serial komediowy TVP<br />18:05 27. Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry - Grzegorz Halama-Oklasky; widowisko rozrywkowe<br />18:30 Dwie strony medalu - odc. 41 - txt str.777; serial TVP<br />19:00 Wieczorynka - Przygody Myszki Miki i Kaczora Donalda - odc. 1 (Adventures of Mickey and Donald / Land a Paw ep. 1); serial animowany kraj prod.USA (1982)<br />19:30 Wiadomości<br />19:50 Sport<br />20:05 Pogoda<br />20:15 Hit na sobotę - Lista Schindlera (Schindler's List) - txt str.777; dramat kraj prod.USA, Polska (1993)<br />23:40 Męska rzecz... - Mam na imię Modesty (My Name Is Modesty); film akcji kraj prod.USA (2003)<br />01:00 Kino nocnych marków - Prawo i bezprawie 3 - odc.16 (Law & Order, Special Victims Unit ser.3, ep.17, Popular); serial kryminalny kraj prod.USA (2001)<br />01:45 Kino nocnych marków - Prawo i bezprawie 3 - odc.17 (Law & Order, Special Victims Unit ser.3, ep.16, Surveillance); serial kryminalny kraj prod.USA (2001)<br />02:30 Zakończenie dnia
06:00 Warto kocha� - odc. 29; serial TVP; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12<br />
 
06:45 Smaki polskie; magazyn kulinarny; Bez ogranicze� wiekowych<br />
 
06:55 Dzie� dobry w sobot�; program poradnikowy; Bez ogranicze� wiekowych<br />
 
07:30 Rok w ogrodzie; Bez ogranicze� wiekowych<br />
 
08:00 Wiadomo�ci<br />
 
08:10 Pogoda<br />
 
08:15 Studio 5-10-15 - studio; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych<br />
 
08:30 Byli sobie odkrywcy - odc. 26 W stron� gwiazd (Vers les Etoiles); serial animowany kraj prod.Francja (1997); Dla ma�oletnich od lat 7<br />
 
09:00 Ziarno ; magazyn; Bez ogranicze� wiekowych<br />
 
09:25 Studio 5-10-15 - studio; Bez ogranicze� wiekowych<br />
 
09:45 Kadra 2012; magazyn; Bez ogranicze� wiekowych<br />
 
10:00 89 PLUS - M�ODO�� PASJA SKAUTING - Latanie; magazyn; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12<br />
 
10:20 Studio 5-10-15 - studio; Bez ogranicze� wiekowych<br />
 
10:35 Kogutto - odc. 16; magazyn muzyczny; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12<br />
 
11:00 Siedmiu wspania�ych II - Wendeta, odc. 4 (Magnificent Seven II, ep. 5, Vendetta); serial przygodowy kraj prod.USA (1999); STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12<br />
 
11:50 Kuchnia z Okras� - Po trochu o grochu; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych<br />
 
12:15 Zwierz�ta �wiata - Satoyama - tajemnicza wodna kraina cz. 2 (Satoyama - Japan's Secret Watergarden) - txt str.777; film dokumentalny kraj prod.Japonia (2004); STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12<br />
 
12:45 Budzimy do �ycia - odc. 3; felieton; 16:9, Bez ogranicze� wiekowych<br />
 
13:00 Wiadomo�ci<br />
 
13:10 Przed Eurowizj� - [odc. 2]; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych<br />
 
13:25 Od przedszkola do Opola - Robert Rozmus; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych<br />
 
14:00 Kochana mamusia (Mothertime); film fabularny kraj prod.Wielka Brytania (1997); Dla ma�oletnich od lat 12<br />
 
15:50 Sekrety Rodzinne - odc. 2; talk-show; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12<br />
 
16:40 ZAP - szybki magazyn popkulturalny; magazyn; Dla ma�oletnich od lat 12<br />
 
17:00 Teleexpress - txt str.777<br />
 
17:20 Moda na Mod�; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 7<br />
 
17:35 S�siedzi - Tajemnicza historia; serial komediowy TVP; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12<br />
 
18:05 27. Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry - Grzegorz Halama-Oklasky; widowisko rozrywkowe; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12<br />
 
18:30 Dwie strony medalu - odc. 41 - txt str.777; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12<br />
 
19:00 Wieczorynka - Przygody Myszki Miki i Kaczora Donalda - odc. 1 (Adventures of Mickey and Donald / Land a Paw ep. 1); serial animowany kraj prod.USA (1982); Bez ogranicze� wiekowych<br />
 
19:30 Wiadomo�ci<br />
 
19:50 Sport<br />
 
20:05 Pogoda<br />
 
20:15 Hit na sobot� - Lista Schindlera (Schindler's List) - txt str.777; dramat kraj prod.USA, Polska (1993); STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12<br />
 
23:40 M�ska rzecz... - Mam na imi� Modesty (My Name Is Modesty); film akcji kraj prod.USA (2003); STEREO, Dla ma�oletnich od lat 16<br />
 
01:00 Kino nocnych mark�w - Prawo i bezprawie 3 - odc.16 (Law & Order, Special Victims Unit ser.3, ep.17, Popular); serial kryminalny kraj prod.USA (2001); STEREO, Dozwolone od lat 18<br />
 
01:45 Kino nocnych mark�w - Prawo i bezprawie 3 - odc.17 (Law & Order, Special Victims Unit ser.3, ep.16, Surveillance); serial kryminalny kraj prod.USA (2001); STEREO, Dozwolone od lat 18<br />
 
02:30 Zako�czenie dnia
 
   
TVP 2<br />
+
TVP 2<br />06:15 Dla niesłyszących - Echa Panoramy<br />06:45 Dwójka Dzieciom - Dziwne przygody Koziołka Matołka - odc. 8 Przygoda na szosie<br />06:55 Spróbujmy razem; magazyn dla niepełnosprawnych<br />07:25 Magazyn Ligi Mistrzów<br />07:55 M jak miłość - odc. 486; serial TVP<br />08:45 Śniadanie z Dwójką<br />08:50 Śniadanie z Dwójką - w tym Panorama: 9.45, 10.35 i Pogoda: 9.15,10.10,10.40<br />10:35 Sylvester Stallone - prawdziwy mężczyzna (Portrait Stallone - biography - Sylvester Stallone) - txt str.777  54'; film dokumentalny kraj prod.USA (2005)<br />11:35 Na dobre i na złe - odc. 290 Nie wszystko da się kupić; serial TVP<br />12:30 Egzamin z życia - odc. 74; serial TVP<br />13:20 Niesforne aniołki seria II - odc. 17 (Little angels); cykl dokumentalny kraj prod.Wielka Brytania (2005)<br />14:00 Familiada -  odc.1393 - txt str.777; teleturniej<br />14:30 Złotopolscy - odc. 851 Rozwód jak w banku; telenowela TVP<br />15:05 Smaczne Go! ; magazyn kulinarny<br />15:55 Święta wojna - (262) Bercia Dworniok<br />16:25 Codzienna 2 m. 3 - odc. 46; serial komediowy TVP<br />16:55 Wielki Poker - odc. 5; teleturniej<br />17:50 Przebojowe Polki - prezentacje - (6)<br />17:55 Flesz Panorama<br />18:00 Program lokalny<br />18:25 Starter - magazyn aktualności<br />18:45 Panorama<br />19:00 Pogoda<br />19:10 Europa da się lubić - Europa modna<br />20:00 Przebojowe Polki - (6); widowisko rozrywkowe<br />21:00 Mocne Kino - To ja złodziej; film fabularny<br />22:45 Słowo na niedzielę<br />22:55 Panorama<br />23:15 Pogoda<br />23:20 Sport Telegram<br />23:30 Sidła miłości (Body of evidence)  92'; thriller kraj prod.USA (1993)<br />01:05 Zakończenie dnia
06:15 Dla nies�ysz�cych - Echa Panoramy; STEREO<br />
 
06:45 Dw�jka Dzieciom - Dziwne przygody Kozio�ka Mato�ka - odc. 8 Przygoda na szosie; Bez ogranicze� wiekowych<br />
 
06:55 Spr�bujmy razem; magazyn dla niepe�nosprawnych; Dla ma�oletnich od lat 7<br />
 
07:25 Magazyn Ligi Mistrz�w; Bez ogranicze� wiekowych<br />
 
07:55 M jak mi�o�� - odc. 486; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12<br />
 
08:45 �niadanie z Dw�jk�; Bez ogranicze� wiekowych<br />
 
08:50 �niadanie z Dw�jk� - w tym Panorama: 9.45, 10.35 i Pogoda: 9.15,10.10,10.40; Bez ogranicze� wiekowych<br />
 
10:35 Sylvester Stallone - prawdziwy m�czyzna (Portrait Stallone - biography - Sylvester Stallone) - txt str.777  54'; film dokumentalny kraj prod.USA (2005); Dla ma�oletnich od lat 12<br />
 
11:35 Na dobre i na z�e - odc. 290 Nie wszystko da si� kupi�; serial TVP; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12<br />
 
12:30 Egzamin z �ycia - odc. 74; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12<br />
 
13:20 Niesforne anio�ki seria II - odc. 17 (Little angels); cykl dokumentalny kraj prod.Wielka Brytania (2005); STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12<br />
 
14:00 Familiada -  odc.1393 - txt str.777; teleturniej; Bez ogranicze� wiekowych<br />
 
14:30 Z�otopolscy - odc. 851 Rozw�d jak w banku; telenowela TVP; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12<br />
 
15:05 Smaczne Go! ; magazyn kulinarny; STEREO, 16:9, Bez ogranicze� wiekowych<br />
 
15:55 �wi�ta wojna - (262) Bercia Dworniok; Dla ma�oletnich od lat 12<br />
 
16:25 Codzienna 2 m. 3 - odc. 46; serial komediowy TVP; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12<br />
 
16:55 Wielki Poker - odc. 5; teleturniej; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12<br />
 
17:50 Przebojowe Polki - prezentacje - (6); STEREO, 16:9, Bez ogranicze� wiekowych<br />
 
17:55 Flesz Panorama; STEREO<br />
 
18:00 Program lokalny<br />
 
18:25 Starter - magazyn aktualno�ci; Dla ma�oletnich od lat 12<br />
 
18:45 Panorama; STEREO<br />
 
19:00 Pogoda; STEREO<br />
 
19:10 Europa da si� lubi� - Europa modna ; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych<br />
 
20:00 Przebojowe Polki - (6); widowisko rozrywkowe; STEREO, 16:9, Bez ogranicze� wiekowych<br />
 
21:00 Mocne Kino - To ja z�odziej; film fabularny; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 16<br />
 
22:45 S�owo na niedziel� ; Bez ogranicze� wiekowych<br />
 
22:55 Panorama; STEREO<br />
 
23:15 Pogoda; STEREO<br />
 
23:20 Sport Telegram<br />
 
23:30 Sid�a mi�o�ci (Body of evidence)  92'; thriller kraj prod.USA (1993); re�.:Uli Edel; wyk.: Madonna, Willem Dafoe, Joe Mantegna; STEREO, 16:9, Dozwolone od lat 18<br />
 
01:05 Zako�czenie dnia
 
   
TVP 3<br />
+
TVP 3 Regionalna<br />06:40 Zdrowie na Żywo; magazyn medyczny; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />07:05 Kowalski i Schmidt; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />07:30 Kurier; STEREO<br />07:40 Pogoda; STEREO<br />07:45 OTV - PASMO LOKALNE<br />08:30 Kurier; STEREO<br />08:40 Pogoda; STEREO<br />08:45 OTV - PASMO LOKALNE<br />09:00 Auto - Skaner; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />09:30 Kurier; STEREO<br />09:45 Pogoda; STEREO<br />09:50 Serwis sportowy; STEREO<br />09:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />10:00 Było, nie minęło; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />10:30 Kurier; STEREO<br />10:45 Pogoda; STEREO<br />10:50 Serwis sportowy; STEREO<br />10:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />11:00 Zdrowie na Żywo; magazyn medyczny; Dla małoletnich od lat 12<br />11:30 Kurier; STEREO<br />11:45 Pogoda; STEREO<br />11:49 Serwis sportowy; STEREO<br />11:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />12:00 Świat - magazyn międzynarodowy; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />12:30 Kurier; STEREO<br />12:45 Pogoda; STEREO<br />12:50 Serwis sportowy; STEREO<br />12:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />13:00 Uwierz w dokument - odc. 66; film dokumentalny; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />13:30 Kurier; STEREO<br />13:45 Pogoda; STEREO<br />13:47 Serwis sportowy; STEREO<br />13:50 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />13:55 Auto - Skaner; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />14:20 Kamera Kuriera; STEREO<br />14:30 Kurier; STEREO<br />14:45 Pogoda; STEREO<br />14:50 Serwis sportowy; STEREO<br />14:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />15:00 Zdrowie na Żywo; magazyn medyczny; Dla małoletnich od lat 12<br />15:30 Kurier; STEREO<br />15:45 Pogoda; STEREO<br />15:50 Serwis sportowy; STEREO<br />15:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />16:00 Europa; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />16:30 Kurier; STEREO<br />16:40 Pogoda; STEREO<br />16:45 OTV - PASMO LOKALNE<br />17:15 Studio Wschód; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />17:30 Kurier; STEREO<br />17:34 Studio Wschód; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />17:55 Pogoda; STEREO<br />18:00 OTV - PASMO LOKALNE<br />20:00 30 minut ekstra; magazyn; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />20:30 Kurier; STEREO<br />20:45 Pogoda; STEREO<br />20:50 Studio Świat - .; cykl reportaży; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />21:30 Kurier; STEREO<br />21:40 Pogoda; STEREO<br />21:45 OTV - PASMO LOKALNE<br />22:30 Kurier; STEREO<br />22:50 Pogoda; STEREO<br />22:55 Sportowy Wieczór; STEREO<br />23:20 Studio Wschód; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />23:35 Studio Wschód; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />23:55 Europa; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />00:20 30 minut ekstra; magazyn; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />00:45 Studio Świat - .; cykl reportaży; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />01:20 Kurier; STEREO<br />01:40 Pogoda; STEREO<br />01:44 Zakończenie dnia
06:40 Zdrowie na �ywo; magazyn medyczny; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12<br />
 
07:05 Kowalski i Schmidt; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12<br />
 
07:30 Kurier; STEREO<br />
 
07:40 Pogoda; STEREO<br />
 
07:45 OTV - PASMO LOKALNE<br />
 
08:30 Kurier; STEREO<br />
 
08:40 Pogoda; STEREO<br />
 
08:45 OTV - PASMO LOKALNE<br />
 
09:00 Auto - Skaner; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych<br />
 
09:30 Kurier; STEREO<br />
 
09:45 Pogoda; STEREO<br />
 
09:50 Serwis sportowy; STEREO<br />
 
09:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych<br />
 
10:00 By�o, nie min�o; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12<br />
 
10:30 Kurier; STEREO<br />
 
10:45 Pogoda; STEREO<br />
 
10:50 Serwis sportowy; STEREO<br />
 
10:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych<br />
 
11:00 Zdrowie na �ywo; magazyn medyczny; Dla ma�oletnich od lat 12<br />
 
11:30 Kurier; STEREO<br />
 
11:45 Pogoda; STEREO<br />
 
11:49 Serwis sportowy; STEREO<br />
 
11:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych<br />
 
12:00 �wiat - magazyn mi�dzynarodowy; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12<br />
 
12:30 Kurier; STEREO<br />
 
12:45 Pogoda; STEREO<br />
 
12:50 Serwis sportowy; STEREO<br />
 
12:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych<br />
 
13:00 Uwierz w dokument - odc. 66; film dokumentalny; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12<br />
 
13:30 Kurier; STEREO<br />
 
13:45 Pogoda; STEREO<br />
 
13:47 Serwis sportowy; STEREO<br />
 
13:50 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych<br />
 
13:55 Auto - Skaner; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych<br />
 
14:20 Kamera Kuriera; STEREO<br />
 
14:30 Kurier; STEREO<br />
 
14:45 Pogoda; STEREO<br />
 
14:50 Serwis sportowy; STEREO<br />
 
14:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych<br />
 
15:00 Zdrowie na �ywo; magazyn medyczny; Dla ma�oletnich od lat 12<br />
 
15:30 Kurier; STEREO<br />
 
15:45 Pogoda; STEREO<br />
 
15:50 Serwis sportowy; STEREO<br />
 
15:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych<br />
 
16:00 Europa; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych<br />
 
16:30 Kurier; STEREO<br />
 
16:40 Pogoda; STEREO<br />
 
16:45 OTV - PASMO LOKALNE<br />
 
17:15 Studio Wsch�d; magazyn; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych<br />
 
17:30 Kurier; STEREO<br />
 
17:34 Studio Wsch�d; magazyn; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych<br />
 
17:55 Pogoda; STEREO<br />
 
18:00 OTV - PASMO LOKALNE<br />
 
20:00 30 minut ekstra; magazyn; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12<br />
 
20:30 Kurier; STEREO<br />
 
20:45 Pogoda; STEREO<br />
 
20:50 Studio �wiat - .; cykl reporta�y; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych<br />
 
21:30 Kurier; STEREO<br />
 
21:40 Pogoda; STEREO<br />
 
21:45 OTV - PASMO LOKALNE<br />
 
22:30 Kurier; STEREO<br />
 
22:50 Pogoda; STEREO<br />
 
22:55 Sportowy Wiecz�r; STEREO<br />
 
23:20 Studio Wsch�d; magazyn; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych<br />
 
23:35 Studio Wsch�d; magazyn; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych<br />
 
23:55 Europa; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych<br />
 
00:20 30 minut ekstra; magazyn; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12<br />
 
00:45 Studio �wiat - .; cykl reporta�y; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych<br />
 
01:20 Kurier; STEREO<br />
 
01:40 Pogoda; STEREO<br />
 
01:44 Zako�czenie dnia
 
   
TVP Polonia<br />
+
TVP 3 Warszawa<br />06:40 Zdrowie na Żywo; magazyn medyczny; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />07:05 Kowalski i Schmidt; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />07:30 Kurier; STEREO<br />07:40 Pogoda; STEREO<br />07:45 Telewizyjny Kurier Warszawski godz.; STEREO<br />07:55 Pogoda dla Warszawy i Mazowsza; STEREO<br />07:55 Qltura - QLTURA 14.; magazyn; STEREO, Dla małoletnich od lat 7<br />08:25 Pogoda dla Warszawy i Mazowsza; STEREO<br />08:30 Kurier; STEREO<br />08:40 Pogoda; STEREO<br />08:45 Z archiwum Kuriera - Kronika warszawska; Dla małoletnich od lat 7<br />09:00 Auto - Skaner; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />09:30 Kurier; STEREO<br />09:45 Pogoda; STEREO<br />09:50 Serwis sportowy; STEREO<br />09:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />10:00 Było, nie minęło; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />10:30 Kurier; STEREO<br />10:45 Pogoda; STEREO<br />10:50 Serwis sportowy; STEREO<br />10:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />11:00 Zdrowie na Żywo; magazyn medyczny; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />11:30 Kurier; STEREO<br />11:45 Pogoda; STEREO<br />11:49 Serwis sportowy; STEREO<br />11:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />12:00 Świat - magazyn międzynarodowy; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />12:30 Kurier; STEREO<br />12:45 Pogoda; STEREO<br />12:50 Serwis sportowy; STEREO<br />12:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />13:00 Uwierz w dokument - odc. 66; film dokumentalny; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />13:30 Kurier; STEREO<br />13:45 Pogoda; STEREO<br />13:47 Serwis sportowy; STEREO<br />13:50 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />13:55 Auto - Skaner; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />14:20 Kamera Kuriera; STEREO<br />14:30 Kurier; STEREO<br />14:45 Pogoda; STEREO<br />14:50 Serwis sportowy; STEREO<br />14:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />15:00 Zdrowie na Żywo; magazyn medyczny; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />15:30 Kurier; STEREO<br />15:45 Pogoda; STEREO<br />15:50 Serwis sportowy; STEREO<br />15:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />16:00 Europa; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />16:30 Kurier; STEREO<br />16:40 Pogoda; STEREO<br />16:45 Wiadomości Kuriera; STEREO<br />16:50 Pogoda dla Warszawy i Mazowsza<br />16:50 Wywiad Kuriera - Wywiad Kuriera - 13.04.2007 godz.; STEREO, Dla małoletnich od lat 7<br />16:55 Studio reportażu - Pamięć jest życiem; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />17:15 Studio Wschód; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />17:30 Kurier; STEREO<br />17:34 Studio Wschód; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />17:55 Pogoda; STEREO<br />18:00 Telewizyjny Kurier Warszawski godz.; STEREO<br />18:10 Raport na gorąco; STEREO<br />18:10 Pogoda dla Warszawy i Mazowsza; STEREO<br />18:15 Telewizyjny Kurier Mazowiecki; STEREO<br />18:20 Wiadomości sportowe - (14.04.2007 - 1; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />18:25 W wielkim świecie - W wielkim świecie - odc. 108; STEREO, Dla małoletnich od lat 7<br />18:45 Miasto w komie - Miasto w komie 1, prem. 11.04.; magazyn; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />18:55 Qltura - QLTURA 14.; magazyn; STEREO, Dla małoletnich od lat 7<br />19:25 Studio reportażu - Spowiedź chuligana; STEREO, Dla małoletnich od lat 7<br />19:35 Trójka w kosmosie - KABARETOWA SCENA PRZYJACIÓŁ; program rozrywkowy; STEREO, Dla małoletnich od lat 7<br />20:00 30 minut ekstra; magazyn; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />20:30 Kurier; STEREO<br />20:45 Pogoda; STEREO<br />20:50 Studio Świat - .; cykl reportaży; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />21:30 Kurier; STEREO<br />21:40 Pogoda; STEREO<br />21:45 Kurier Warszawy i Mazowsza; STEREO<br />21:55 Raport na gorąco; STEREO<br />22:00 Wiadomości sportowe - (14.04.2007 - 2; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />22:05 Pogoda dla Warszawy i Mazowsza<br />22:05 Kuźnia talentów - Kuźnia talentów prem. 13.; magazyn; STEREO, Dla małoletnich od lat 7<br />22:30 Kurier; STEREO<br />22:50 Pogoda; STEREO<br />22:55 Sportowy Wieczór; STEREO<br />23:20 Studio Wschód; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />23:35 Studio Wschód; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />23:55 Europa; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />00:20 30 minut ekstra; magazyn; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />00:45 Studio Świat - .; cykl reportaży; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />01:20 Kurier; STEREO<br />01:40 Pogoda; STEREO<br />01:45 Zakończenie dnia
06:00 Plebania - odc. 659; telenowela TVP; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12<br />
+
06:20 Plebania - odc. 660; telenowela TVP; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12<br />
+
TV Polonia<br />06:00 Plebania - odc. 659; telenowela TVP; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />06:20 Plebania - odc. 660; telenowela TVP; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />06:45 Plebania - odc. 661; telenowela TVP; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />07:10 Plebania - odc. 662; telenowela TVP; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />07:35 Król Biebrzy; reportaż; Bez ograniczeń wiekowych<br />08:00 Dla niesłyszących - Echa Panoramy; STEREO<br />08:35 Święta wojna - The Kurczaks (246); Dla małoletnich od lat 12<br />09:00 Mówi się .... ; Bez ograniczeń wiekowych<br />09:20 Słoneczna włócznia - odc. 4 - Fenomen; serial kraj prod.Polska (2000); STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />09:45 Polacy na Syberii - Nieprzewidywalna Kamczatka; cykl dokumentalny; Dla małoletnich od lat 12<br />10:15 Z daleka, a z bliska; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />11:00 Dziękujemy za solidarność - Anna Estreicher; felieton; STEREO, Dla małoletnich od lat 7<br />11:10 Dwie strony medalu - odc. 36; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12<br />11:30 Dwie strony medalu - odc. 37; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12<br />11:55 Polska z bocznej drogi - Dobronosze; Bez ograniczeń wiekowych<br />12:05 Podróże kulinarne Roberta Makłowicza - Złoty smak (193); 16:9, Bez ograniczeń wiekowych<br />12:30 Codzienna 2 m. 3 - odc. 12; serial komediowy TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12<br />13:00 Wiadomości<br />13:10 Na dobre i na złe - odc. 279 Młoda starość; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12<br />14:00 Salon kresowy - W służbie Eskulapa, Marsa i Temidy; cykl dokumentalny; Dla małoletnich od lat 12<br />14:15 Dzika Polska - Królestwo; serial dokumentalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />14:40 Made in Poland; teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych<br />15:05 Duże dzieci - 22; talk-show; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />15:45 Polska z bocznej drogi - Wizyta Starszej Pani; Bez ograniczeń wiekowych<br />16:00 Śniadanie na podwieczorek; Bez ograniczeń wiekowych<br />17:00 Teleexpress<br />17:15 Nie tylko o ...; Bez ograniczeń wiekowych<br />17:20 Ojczyzna polszczyzna - Prószków - Pruszków - Łobez; program prof.Jana Miodka; Bez ograniczeń wiekowych<br />17:35 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />17:55 Serbołużyczanką jestem...; reportaż; Dla małoletnich od lat 7<br />18:25 M jak miłość - odc. 441; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12<br />19:15 Dobranocka - Baśnie i bajki polskie - O kowalu i diable; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />19:30 Wiadomości<br />19:50 Sport<br />20:05 Pogoda<br />20:10 Dolina Issy; film fabularny; Dla małoletnich od lat 12<br />21:50 Przebojowe Polki - (5); widowisko rozrywkowe; STEREO, 16:9, Bez ograniczeń wiekowych<br />22:40 Dubidu - odc. 23; quiz muzyczny; Bez ograniczeń wiekowych<br />23:35 Śniadanie na podwieczorek; Bez ograniczeń wiekowych<br />00:30 M jak miłość - odc. 441; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12<br />01:15 Dobranocka za oceanem - Baśnie i bajki polskie - O kowalu i diable; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />01:30 Wiadomości<br />01:50 Sport<br />02:00 Dolina Issy; film fabularny; Dla małoletnich od lat 12<br />03:40 Dzika Polska - Królestwo; serial dokumentalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />04:05 Codzienna 2 m. 3 - odc. 12; serial komediowy TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12<br />04:30 Serbołużyczanką jestem...; reportaż; Dla małoletnich od lat 7<br />05:00 Dwie strony medalu - odc. 36; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12<br />05:25 Dwie strony medalu - odc. 37; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12<br />05:45 Dziękujemy za solidarność - Anna Estreicher; felieton; STEREO, Dla małoletnich od lat 7<br />06:00 Zakończenie dnia
06:45 Plebania - odc. 661; telenowela TVP; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12<br />
+
07:10 Plebania - odc. 662; telenowela TVP; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 12<br />
+
TVP Kultura<br />09:05 Halka - Stanisław Moniuszko  128'; reż.:Maria Fołtyn; wyk.:T. Zacharczuk, W. Kuzmienko; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />11:15 Klasyka filmowa - Dzisiejsze czasy (Modern Times); film fabularny kraj prod.USA (1936); Bez ograniczeń wiekowych<br />12:40 Kino krótkich filmów - Dim  10'; film animowany; reż.:Marek Skrobecki; Bez ograniczeń wiekowych<br />12:55 Kino krótkich filmów - Media; film animowany; Bez ograniczeń wiekowych<br />13:00 Studio Kultura - Rozmowy; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />13:30 Głosy naszych czasów - Ian Bostridge (Voices of Our Time - Ian Bostridge); koncert kraj prod.Wielka Brytania (2000); STEREO, 16:9, Bez ograniczeń wiekowych<br />14:20 Galeria malarstwa polskiego - W Altanie - Aleksandra Gierymskiego; Bez ograniczeń wiekowych<br />14:40 Kino krótkich filmów - Bykowi chwała  13'; film dokumentalny; reż.:Andrzej Papuziński; Dla małoletnich od lat 12<br />15:00 Kino lektur szkolnych - Cham  80' kraj prod.Polska (1979); reż.:Laco Adamik; wyk.:Piotr Szczepanik, Monika Niemczyk, Barbara Rachwalska, Helena Kowalczykowa, Halina Wyrodek, Franciszek Trzeciak, Jan Pietrzak, Bogdan Bentyn, Marian Dziędziel, Grześ Gawryluk; Dla małoletnich od lat 12<br />16:20 Przeżyjmy to jeszcze raz - rock w Opolu; Bez ograniczeń wiekowych<br />17:00 Korzenie kultury - Uczta w kulturze cz. 1; Bez ograniczeń wiekowych<br />17:10 Korzenie Kultury - reportaż - Babette i inni; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />17:35 Korzenie kultury - Uczta w kulturze cz. 2; Bez ograniczeń wiekowych<br />18:10 Uczta Babette (Babette's feast)  103'; film fabularny kraj prod.Dania (1987); reż.:Gabriel Axel; wyk.:Asta Esper Hagen Andersen, Stéphane Audran; Dla małoletnich od lat 12<br />20:05 Studio Kultura - Informacje; STEREO<br />20:30 Panorama kina światowego - Bogini rocznik '67 (The goddess of 1967)  114'; film fabularny kraj prod.Australia (2000); reż.:Clara Law; wyk.:Elise McCredie, Nicholas Hope, Rikiya Kurokawa, Rose Byrne, Tina Bursill, Dominic Condon, Tim McGarry, John Boxer; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 16<br />22:25 Trzeci punkt widzenia; program publicystyczny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />22:50 Studio Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. S. Moniuszki - 1; Bez ograniczeń wiekowych<br />23:20 Więcej niż fikcja - Najsłodszy dźwięk (The Sweetest Sound)  54'; film dokumentalny kraj prod.USA (2001); reż.:Alan Berliner; STEREO, Dla małoletnich od lat 12<br />00:15 Strefa - Izrael  - live; koncert; Bez ograniczeń wiekowych<br />01:00 Studio Kultura - Informacje; STEREO<br />01:20 Kino nocne - Julien Donkey - Boy (Julien Donkey - Boy)  95'; dramat obyczajowy kraj prod.USA (1999); reż.:Harmony Korine; wyk.:Ewen Bremner, Chloë Sevigny, Werner Herzog, Evan Neumann, Joyce Korine; STEREO, Dla małoletnich od lat 16<br />03:00 Shadows - Kenny Werner & Oleś Trio; koncert; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych<br />03:35 Zakończenie programu
07:35 Kr�l Biebrzy; reporta�; Bez ogranicze� wiekowych<br />
 
08:00 Dla nies�ysz�cych - Echa Panoramy; STEREO<br />
 
08:35 �wi�ta wojna - The Kurczaks (246); Dla ma�oletnich od lat 12<br />
 
09:00 M�wi si� .... ; Bez ogranicze� wiekowych<br />
 
09:20 S�oneczna w��cznia - odc. 4 - Fenomen; serial kraj prod.Polska (2000); STEREO, Bez ogranicze� wiekowych<br />
 
09:45 Polacy na Syberii - Nieprzewidywalna Kamczatka; cykl dokumentalny; Dla ma�oletnich od lat 12<br />
 
10:15 Z daleka, a z bliska; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych<br />
 
11:00 Dzi�kujemy za solidarno�� - Anna Estreicher; felieton; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 7<br />
 
11:10 Dwie strony medalu - odc. 36; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12<br />
 
11:30 Dwie strony medalu - odc. 37; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12<br />
 
11:55 Polska z bocznej drogi - Dobronosze; Bez ogranicze� wiekowych<br />
 
12:05 Podr�e kulinarne Roberta Mak�owicza - Z�oty smak (193); 16:9, Bez ogranicze� wiekowych<br />
 
12:30 Codzienna 2 m. 3 - odc. 12; serial komediowy TVP; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12<br />
 
13:00 Wiadomo�ci<br />
 
13:10 Na dobre i na z�e - odc. 279 M�oda staro��; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12<br />
 
14:00 Salon kresowy - W s�u�bie Eskulapa, Marsa i Temidy; cykl dokumentalny; Dla ma�oletnich od lat 12<br />
 
14:15 Dzika Polska - Kr�lestwo; serial dokumentalny; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych<br />
 
14:40 Made in Poland; teleturniej; Bez ogranicze� wiekowych<br />
 
15:05 Du�e dzieci - 22; talk-show; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych<br />
 
15:45 Polska z bocznej drogi - Wizyta Starszej Pani; Bez ogranicze� wiekowych<br />
 
16:00 �niadanie na podwieczorek; Bez ogranicze� wiekowych<br />
 
17:00 Teleexpress<br />
 
17:15 Nie tylko o ...; Bez ogranicze� wiekowych<br />
 
17:20 Ojczyzna polszczyzna - Pr�szk�w - Pruszk�w - �obez; program prof.Jana Miodka; Bez ogranicze� wiekowych<br />
 
17:35 Pami�taj o mnie; koncert �ycze�; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych<br />
 
17:55 Serbo�u�yczank� jestem...; reporta�; Dla ma�oletnich od lat 7<br />
 
18:25 M jak mi�o�� - odc. 441; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12<br />
 
19:15 Dobranocka - Ba�nie i bajki polskie - O kowalu i diable; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych<br />
 
19:30 Wiadomo�ci<br />
 
19:50 Sport<br />
 
20:05 Pogoda<br />
 
20:10 Dolina Issy; film fabularny; Dla ma�oletnich od lat 12<br />
 
21:50 Przebojowe Polki - (5); widowisko rozrywkowe; STEREO, 16:9, Bez ogranicze� wiekowych<br />
 
22:40 Dubidu - odc. 23; quiz muzyczny; Bez ogranicze� wiekowych<br />
 
23:35 �niadanie na podwieczorek; Bez ogranicze� wiekowych<br />
 
00:30 M jak mi�o�� - odc. 441; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12<br />
 
01:15 Dobranocka za oceanem - Ba�nie i bajki polskie - O kowalu i diable; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych<br />
 
01:30 Wiadomo�ci<br />
 
01:50 Sport<br />
 
02:00 Dolina Issy; film fabularny; Dla ma�oletnich od lat 12<br />
 
03:40 Dzika Polska - Kr�lestwo; serial dokumentalny; STEREO, Bez ogranicze� wiekowych<br />
 
04:05 Codzienna 2 m. 3 - odc. 12; serial komediowy TVP; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12<br />
 
04:30 Serbo�u�yczank� jestem...; reporta�; Dla ma�oletnich od lat 7<br />
 
05:00 Dwie strony medalu - odc. 36; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12<br />
 
05:25 Dwie strony medalu - odc. 37; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla ma�oletnich od lat 12<br />
 
05:45 Dzi�kujemy za solidarno�� - Anna Estreicher; felieton; STEREO, Dla ma�oletnich od lat 7<br />
 
06:00 Zako�czenie dnia
 
 
[[Kategoria:Ramówki TVP 1 z 2007 roku]]
 
[[Kategoria:Ramówki TVP 1 z 2007 roku]]
 
[[Kategoria:Ramówki TVP 2 z 2007 roku]]
 
[[Kategoria:Ramówki TVP 2 z 2007 roku]]
 
[[Kategoria:Ramówki TVP 3 Regionalna z 2007 roku]]
 
[[Kategoria:Ramówki TVP 3 Regionalna z 2007 roku]]
 
[[Kategoria:Ramówki TV Polonia z 2007 roku]]
 
[[Kategoria:Ramówki TV Polonia z 2007 roku]]
  +
[[Kategoria:Ramówki TVP 3 Warszawa z 2007 roku]]
  +
[[Kategoria:Ramówki TVP Kultura z 2007 roku]]

Wersja z 13:43, sie 25, 2017

TVP 1
06:00 Warto kochać - odc. 29; serial TVP
06:45 Smaki polskie; magazyn kulinarny
06:55 Dzień dobry w sobotę; program poradnikowy
07:30 Rok w ogrodzie
08:00 Wiadomości
08:10 Pogoda
08:15 Studio 5-10-15 - studio
08:30 Byli sobie odkrywcy - odc. 26 W stronę gwiazd (Vers les Etoiles); serial animowany kraj prod.Francja (1997)
09:00 Ziarno ; magazyn
09:25 Studio 5-10-15 - studio
09:45 Kadra 2012; magazyn
10:00 89 PLUS - MŁODOŚĆ PASJA SKAUTING - Latanie; magazyn
10:20 Studio 5-10-15 - studio
10:35 Kogutto - odc. 16; magazyn muzyczny
11:00 Siedmiu wspaniałych II - Wendeta, odc. 4 (Magnificent Seven II, ep. 5, Vendetta); serial przygodowy kraj prod.USA (1999)
11:50 Kuchnia z Okrasą - Po trochu o grochu
12:15 Zwierzęta świata - Satoyama - tajemnicza wodna kraina cz. 2 (Satoyama - Japan's Secret Watergarden) - txt str.777; film dokumentalny kraj prod.Japonia (2004)
12:45 Budzimy do życia - odc. 3; felieton
13:00 Wiadomości
13:10 Przed Eurowizją - [odc. 2]
13:25 Od przedszkola do Opola - Robert Rozmus
14:00 Kochana mamusia (Mothertime); film fabularny kraj prod.Wielka Brytania (1997)
15:50 Sekrety Rodzinne - odc. 2; talk-show
16:40 ZAP - szybki magazyn popkulturalny; magazyn
17:00 Teleexpress
17:20 Moda na Modę
17:35 Sąsiedzi - Tajemnicza historia; serial komediowy TVP
18:05 27. Lidzbarskie Wieczory Humoru i Satyry - Grzegorz Halama-Oklasky; widowisko rozrywkowe
18:30 Dwie strony medalu - odc. 41 - txt str.777; serial TVP
19:00 Wieczorynka - Przygody Myszki Miki i Kaczora Donalda - odc. 1 (Adventures of Mickey and Donald / Land a Paw ep. 1); serial animowany kraj prod.USA (1982)
19:30 Wiadomości
19:50 Sport
20:05 Pogoda
20:15 Hit na sobotę - Lista Schindlera (Schindler's List) - txt str.777; dramat kraj prod.USA, Polska (1993)
23:40 Męska rzecz... - Mam na imię Modesty (My Name Is Modesty); film akcji kraj prod.USA (2003)
01:00 Kino nocnych marków - Prawo i bezprawie 3 - odc.16 (Law & Order, Special Victims Unit ser.3, ep.17, Popular); serial kryminalny kraj prod.USA (2001)
01:45 Kino nocnych marków - Prawo i bezprawie 3 - odc.17 (Law & Order, Special Victims Unit ser.3, ep.16, Surveillance); serial kryminalny kraj prod.USA (2001)
02:30 Zakończenie dnia

TVP 2
06:15 Dla niesłyszących - Echa Panoramy
06:45 Dwójka Dzieciom - Dziwne przygody Koziołka Matołka - odc. 8 Przygoda na szosie
06:55 Spróbujmy razem; magazyn dla niepełnosprawnych
07:25 Magazyn Ligi Mistrzów
07:55 M jak miłość - odc. 486; serial TVP
08:45 Śniadanie z Dwójką
08:50 Śniadanie z Dwójką - w tym Panorama: 9.45, 10.35 i Pogoda: 9.15,10.10,10.40
10:35 Sylvester Stallone - prawdziwy mężczyzna (Portrait Stallone - biography - Sylvester Stallone) - txt str.777  54'; film dokumentalny kraj prod.USA (2005)
11:35 Na dobre i na złe - odc. 290 Nie wszystko da się kupić; serial TVP
12:30 Egzamin z życia - odc. 74; serial TVP
13:20 Niesforne aniołki seria II - odc. 17 (Little angels); cykl dokumentalny kraj prod.Wielka Brytania (2005)
14:00 Familiada -  odc.1393 - txt str.777; teleturniej
14:30 Złotopolscy - odc. 851 Rozwód jak w banku; telenowela TVP
15:05 Smaczne Go! ; magazyn kulinarny
15:55 Święta wojna - (262) Bercia Dworniok
16:25 Codzienna 2 m. 3 - odc. 46; serial komediowy TVP
16:55 Wielki Poker - odc. 5; teleturniej
17:50 Przebojowe Polki - prezentacje - (6)
17:55 Flesz Panorama
18:00 Program lokalny
18:25 Starter - magazyn aktualności
18:45 Panorama
19:00 Pogoda
19:10 Europa da się lubić - Europa modna
20:00 Przebojowe Polki - (6); widowisko rozrywkowe
21:00 Mocne Kino - To ja złodziej; film fabularny
22:45 Słowo na niedzielę
22:55 Panorama
23:15 Pogoda
23:20 Sport Telegram
23:30 Sidła miłości (Body of evidence)  92'; thriller kraj prod.USA (1993)
01:05 Zakończenie dnia

TVP 3 Regionalna
06:40 Zdrowie na Żywo; magazyn medyczny; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
07:05 Kowalski i Schmidt; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
07:30 Kurier; STEREO
07:40 Pogoda; STEREO
07:45 OTV - PASMO LOKALNE
08:30 Kurier; STEREO
08:40 Pogoda; STEREO
08:45 OTV - PASMO LOKALNE
09:00 Auto - Skaner; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
09:30 Kurier; STEREO
09:45 Pogoda; STEREO
09:50 Serwis sportowy; STEREO
09:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
10:00 Było, nie minęło; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
10:30 Kurier; STEREO
10:45 Pogoda; STEREO
10:50 Serwis sportowy; STEREO
10:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
11:00 Zdrowie na Żywo; magazyn medyczny; Dla małoletnich od lat 12
11:30 Kurier; STEREO
11:45 Pogoda; STEREO
11:49 Serwis sportowy; STEREO
11:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
12:00 Świat - magazyn międzynarodowy; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
12:30 Kurier; STEREO
12:45 Pogoda; STEREO
12:50 Serwis sportowy; STEREO
12:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
13:00 Uwierz w dokument - odc. 66; film dokumentalny; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
13:30 Kurier; STEREO
13:45 Pogoda; STEREO
13:47 Serwis sportowy; STEREO
13:50 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
13:55 Auto - Skaner; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
14:20 Kamera Kuriera; STEREO
14:30 Kurier; STEREO
14:45 Pogoda; STEREO
14:50 Serwis sportowy; STEREO
14:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
15:00 Zdrowie na Żywo; magazyn medyczny; Dla małoletnich od lat 12
15:30 Kurier; STEREO
15:45 Pogoda; STEREO
15:50 Serwis sportowy; STEREO
15:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
16:00 Europa; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
16:30 Kurier; STEREO
16:40 Pogoda; STEREO
16:45 OTV - PASMO LOKALNE
17:15 Studio Wschód; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
17:30 Kurier; STEREO
17:34 Studio Wschód; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
17:55 Pogoda; STEREO
18:00 OTV - PASMO LOKALNE
20:00 30 minut ekstra; magazyn; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
20:30 Kurier; STEREO
20:45 Pogoda; STEREO
20:50 Studio Świat - .; cykl reportaży; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
21:30 Kurier; STEREO
21:40 Pogoda; STEREO
21:45 OTV - PASMO LOKALNE
22:30 Kurier; STEREO
22:50 Pogoda; STEREO
22:55 Sportowy Wieczór; STEREO
23:20 Studio Wschód; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
23:35 Studio Wschód; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
23:55 Europa; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
00:20 30 minut ekstra; magazyn; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
00:45 Studio Świat - .; cykl reportaży; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
01:20 Kurier; STEREO
01:40 Pogoda; STEREO
01:44 Zakończenie dnia

TVP 3 Warszawa
06:40 Zdrowie na Żywo; magazyn medyczny; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
07:05 Kowalski i Schmidt; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
07:30 Kurier; STEREO
07:40 Pogoda; STEREO
07:45 Telewizyjny Kurier Warszawski godz.; STEREO
07:55 Pogoda dla Warszawy i Mazowsza; STEREO
07:55 Qltura - QLTURA 14.; magazyn; STEREO, Dla małoletnich od lat 7
08:25 Pogoda dla Warszawy i Mazowsza; STEREO
08:30 Kurier; STEREO
08:40 Pogoda; STEREO
08:45 Z archiwum Kuriera - Kronika warszawska; Dla małoletnich od lat 7
09:00 Auto - Skaner; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
09:30 Kurier; STEREO
09:45 Pogoda; STEREO
09:50 Serwis sportowy; STEREO
09:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
10:00 Było, nie minęło; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
10:30 Kurier; STEREO
10:45 Pogoda; STEREO
10:50 Serwis sportowy; STEREO
10:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
11:00 Zdrowie na Żywo; magazyn medyczny; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
11:30 Kurier; STEREO
11:45 Pogoda; STEREO
11:49 Serwis sportowy; STEREO
11:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
12:00 Świat - magazyn międzynarodowy; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
12:30 Kurier; STEREO
12:45 Pogoda; STEREO
12:50 Serwis sportowy; STEREO
12:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
13:00 Uwierz w dokument - odc. 66; film dokumentalny; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
13:30 Kurier; STEREO
13:45 Pogoda; STEREO
13:47 Serwis sportowy; STEREO
13:50 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
13:55 Auto - Skaner; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
14:20 Kamera Kuriera; STEREO
14:30 Kurier; STEREO
14:45 Pogoda; STEREO
14:50 Serwis sportowy; STEREO
14:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
15:00 Zdrowie na Żywo; magazyn medyczny; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
15:30 Kurier; STEREO
15:45 Pogoda; STEREO
15:50 Serwis sportowy; STEREO
15:55 Serwis Kulturalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
16:00 Europa; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
16:30 Kurier; STEREO
16:40 Pogoda; STEREO
16:45 Wiadomości Kuriera; STEREO
16:50 Pogoda dla Warszawy i Mazowsza
16:50 Wywiad Kuriera - Wywiad Kuriera - 13.04.2007 godz.; STEREO, Dla małoletnich od lat 7
16:55 Studio reportażu - Pamięć jest życiem; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
17:15 Studio Wschód; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
17:30 Kurier; STEREO
17:34 Studio Wschód; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
17:55 Pogoda; STEREO
18:00 Telewizyjny Kurier Warszawski godz.; STEREO
18:10 Raport na gorąco; STEREO
18:10 Pogoda dla Warszawy i Mazowsza; STEREO
18:15 Telewizyjny Kurier Mazowiecki; STEREO
18:20 Wiadomości sportowe - (14.04.2007 - 1; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
18:25 W wielkim świecie - W wielkim świecie - odc. 108; STEREO, Dla małoletnich od lat 7
18:45 Miasto w komie - Miasto w komie 1, prem. 11.04.; magazyn; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
18:55 Qltura - QLTURA 14.; magazyn; STEREO, Dla małoletnich od lat 7
19:25 Studio reportażu - Spowiedź chuligana; STEREO, Dla małoletnich od lat 7
19:35 Trójka w kosmosie - KABARETOWA SCENA PRZYJACIÓŁ; program rozrywkowy; STEREO, Dla małoletnich od lat 7
20:00 30 minut ekstra; magazyn; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
20:30 Kurier; STEREO
20:45 Pogoda; STEREO
20:50 Studio Świat - .; cykl reportaży; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
21:30 Kurier; STEREO
21:40 Pogoda; STEREO
21:45 Kurier Warszawy i Mazowsza; STEREO
21:55 Raport na gorąco; STEREO
22:00 Wiadomości sportowe - (14.04.2007 - 2; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
22:05 Pogoda dla Warszawy i Mazowsza
22:05 Kuźnia talentów - Kuźnia talentów prem. 13.; magazyn; STEREO, Dla małoletnich od lat 7
22:30 Kurier; STEREO
22:50 Pogoda; STEREO
22:55 Sportowy Wieczór; STEREO
23:20 Studio Wschód; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
23:35 Studio Wschód; magazyn; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
23:55 Europa; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
00:20 30 minut ekstra; magazyn; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
00:45 Studio Świat - .; cykl reportaży; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
01:20 Kurier; STEREO
01:40 Pogoda; STEREO
01:45 Zakończenie dnia

TV Polonia
06:00 Plebania - odc. 659; telenowela TVP; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
06:20 Plebania - odc. 660; telenowela TVP; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
06:45 Plebania - odc. 661; telenowela TVP; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
07:10 Plebania - odc. 662; telenowela TVP; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
07:35 Król Biebrzy; reportaż; Bez ograniczeń wiekowych
08:00 Dla niesłyszących - Echa Panoramy; STEREO
08:35 Święta wojna - The Kurczaks (246); Dla małoletnich od lat 12
09:00 Mówi się .... ; Bez ograniczeń wiekowych
09:20 Słoneczna włócznia - odc. 4 - Fenomen; serial kraj prod.Polska (2000); STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
09:45 Polacy na Syberii - Nieprzewidywalna Kamczatka; cykl dokumentalny; Dla małoletnich od lat 12
10:15 Z daleka, a z bliska; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
11:00 Dziękujemy za solidarność - Anna Estreicher; felieton; STEREO, Dla małoletnich od lat 7
11:10 Dwie strony medalu - odc. 36; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12
11:30 Dwie strony medalu - odc. 37; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12
11:55 Polska z bocznej drogi - Dobronosze; Bez ograniczeń wiekowych
12:05 Podróże kulinarne Roberta Makłowicza - Złoty smak (193); 16:9, Bez ograniczeń wiekowych
12:30 Codzienna 2 m. 3 - odc. 12; serial komediowy TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12
13:00 Wiadomości
13:10 Na dobre i na złe - odc. 279 Młoda starość; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12
14:00 Salon kresowy - W służbie Eskulapa, Marsa i Temidy; cykl dokumentalny; Dla małoletnich od lat 12
14:15 Dzika Polska - Królestwo; serial dokumentalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
14:40 Made in Poland; teleturniej; Bez ograniczeń wiekowych
15:05 Duże dzieci - 22; talk-show; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
15:45 Polska z bocznej drogi - Wizyta Starszej Pani; Bez ograniczeń wiekowych
16:00 Śniadanie na podwieczorek; Bez ograniczeń wiekowych
17:00 Teleexpress
17:15 Nie tylko o ...; Bez ograniczeń wiekowych
17:20 Ojczyzna polszczyzna - Prószków - Pruszków - Łobez; program prof.Jana Miodka; Bez ograniczeń wiekowych
17:35 Pamiętaj o mnie; koncert życzeń; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
17:55 Serbołużyczanką jestem...; reportaż; Dla małoletnich od lat 7
18:25 M jak miłość - odc. 441; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12
19:15 Dobranocka - Baśnie i bajki polskie - O kowalu i diable; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
19:30 Wiadomości
19:50 Sport
20:05 Pogoda
20:10 Dolina Issy; film fabularny; Dla małoletnich od lat 12
21:50 Przebojowe Polki - (5); widowisko rozrywkowe; STEREO, 16:9, Bez ograniczeń wiekowych
22:40 Dubidu - odc. 23; quiz muzyczny; Bez ograniczeń wiekowych
23:35 Śniadanie na podwieczorek; Bez ograniczeń wiekowych
00:30 M jak miłość - odc. 441; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12
01:15 Dobranocka za oceanem - Baśnie i bajki polskie - O kowalu i diable; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
01:30 Wiadomości
01:50 Sport
02:00 Dolina Issy; film fabularny; Dla małoletnich od lat 12
03:40 Dzika Polska - Królestwo; serial dokumentalny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
04:05 Codzienna 2 m. 3 - odc. 12; serial komediowy TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12
04:30 Serbołużyczanką jestem...; reportaż; Dla małoletnich od lat 7
05:00 Dwie strony medalu - odc. 36; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12
05:25 Dwie strony medalu - odc. 37; serial TVP; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 12
05:45 Dziękujemy za solidarność - Anna Estreicher; felieton; STEREO, Dla małoletnich od lat 7
06:00 Zakończenie dnia

TVP Kultura
09:05 Halka - Stanisław Moniuszko  128'; reż.:Maria Fołtyn; wyk.:T. Zacharczuk, W. Kuzmienko; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
11:15 Klasyka filmowa - Dzisiejsze czasy (Modern Times); film fabularny kraj prod.USA (1936); Bez ograniczeń wiekowych
12:40 Kino krótkich filmów - Dim  10'; film animowany; reż.:Marek Skrobecki; Bez ograniczeń wiekowych
12:55 Kino krótkich filmów - Media; film animowany; Bez ograniczeń wiekowych
13:00 Studio Kultura - Rozmowy; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
13:30 Głosy naszych czasów - Ian Bostridge (Voices of Our Time - Ian Bostridge); koncert kraj prod.Wielka Brytania (2000); STEREO, 16:9, Bez ograniczeń wiekowych
14:20 Galeria malarstwa polskiego - W Altanie - Aleksandra Gierymskiego; Bez ograniczeń wiekowych
14:40 Kino krótkich filmów - Bykowi chwała  13'; film dokumentalny; reż.:Andrzej Papuziński; Dla małoletnich od lat 12
15:00 Kino lektur szkolnych - Cham  80' kraj prod.Polska (1979); reż.:Laco Adamik; wyk.:Piotr Szczepanik, Monika Niemczyk, Barbara Rachwalska, Helena Kowalczykowa, Halina Wyrodek, Franciszek Trzeciak, Jan Pietrzak, Bogdan Bentyn, Marian Dziędziel, Grześ Gawryluk; Dla małoletnich od lat 12
16:20 Przeżyjmy to jeszcze raz - rock w Opolu; Bez ograniczeń wiekowych
17:00 Korzenie kultury - Uczta w kulturze cz. 1; Bez ograniczeń wiekowych
17:10 Korzenie Kultury - reportaż - Babette i inni; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
17:35 Korzenie kultury - Uczta w kulturze cz. 2; Bez ograniczeń wiekowych
18:10 Uczta Babette (Babette's feast)  103'; film fabularny kraj prod.Dania (1987); reż.:Gabriel Axel; wyk.:Asta Esper Hagen Andersen, Stéphane Audran; Dla małoletnich od lat 12
20:05 Studio Kultura - Informacje; STEREO
20:30 Panorama kina światowego - Bogini rocznik '67 (The goddess of 1967)  114'; film fabularny kraj prod.Australia (2000); reż.:Clara Law; wyk.:Elise McCredie, Nicholas Hope, Rikiya Kurokawa, Rose Byrne, Tina Bursill, Dominic Condon, Tim McGarry, John Boxer; STEREO, 16:9, Dla małoletnich od lat 16
22:25 Trzeci punkt widzenia; program publicystyczny; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
22:50 Studio Międzynarodowego Konkursu Wokalnego im. S. Moniuszki - 1; Bez ograniczeń wiekowych
23:20 Więcej niż fikcja - Najsłodszy dźwięk (The Sweetest Sound)  54'; film dokumentalny kraj prod.USA (2001); reż.:Alan Berliner; STEREO, Dla małoletnich od lat 12
00:15 Strefa - Izrael  - live; koncert; Bez ograniczeń wiekowych
01:00 Studio Kultura - Informacje; STEREO
01:20 Kino nocne - Julien Donkey - Boy (Julien Donkey - Boy)  95'; dramat obyczajowy kraj prod.USA (1999); reż.:Harmony Korine; wyk.:Ewen Bremner, Chloë Sevigny, Werner Herzog, Evan Neumann, Joyce Korine; STEREO, Dla małoletnich od lat 16
03:00 Shadows - Kenny Werner & Oleś Trio; koncert; STEREO, Bez ograniczeń wiekowych
03:35 Zakończenie programu

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.