FANDOM


Program 1
8.35 „Domator" — Nasza poczui — Kuchnia domowa
8.50 „Domowe przedszkole"
9.15 Dziennik
9.25 DT — Dodatek gospodarczy
9.40 „Dom, który zbudował Swift" (2) —film prod. radzieckiej
13.30 TTR: Produkcja roślinna, sem. II — Hodowla roślin i nasiennictwo
14.00 TTR: Produkcja zwierzęca, sem. II — Powtórzenie wiadomości
15.10 „W szkole i w domu"
15.30 NURT: Młodzież współczesna — Filozofia szczęścia i cierpienia
16.00 Dziennik
16.05 „Mieszkać" — Wszechnica budowlana
16.25 Dla młodych widzów. „Adres Polska" — „Dziesięć wypraw do naj" (1) — film dok.
16.50 Dla dzieci: „Okienko Pankracego"
17.15 Telexpress
17.30 Studio wyborcze
18.00 „Czas przeszły dokonany" — pr. dok.
18.20 Studio Sport — Międzynarodowe mistrzostwa Polski w pięcioboju nowoczesnym kobiet — bieg
18.30 Program publ.
18.50 „10 minut"
19.00 Dobranoc „Przygody Gapulki"
19.10 „Monitor rządowy"
19.30 Dziennik
20.05 Telewizyjny Teatr Rozmaitości Aleksander Wampiłow „Historia z metrampażem", rez. Andrzej Rozhin, wyk.: Jan Matyjaszkiewicz, Anna Górnostaj, Marzena Trybała, Bogdan Ejmont, Marek Lewandowski, Emilian Kamiński
21.05 Studio wyborcze
21.20 „Spór o jutro — otwarte studio"
22.25 Dziennik
22.40 „Spór o jutro — otwarte studio" (c.d.)

Program 2
17.25 Program dnia
17.30 „Wzrockowa lista przebojów"
18.00 Telerama
18.30 Lokalne studio wyborcze
19.00 Magazyn „102"
19.30 „Dookoła świata" — „42 dni na rorowcu"
20.00 „Pejzaże mazurskie" — rep.
20.50 „Brawo' magazyn
21.30 Panorama dnia
21.40 „Skrzypek na dachu" — adaptacja filmowa musicalu brodwayowskiego, reż. Norman Jewison, wyk.: Chaim Topol, Norma Crane, Leonard Frey, Molly Picon, Paul Mann
0.35 Komentarz dnia

Program 1 (ZSRR)
4.30 120 minut — pr. inf. — muz.
6.35 „Rusałczane mielizny”, odc. 4
7.45 „Pory roku”: Czerwiec
13.35 „Lato Sachata” — film prod, turkmeńskiej dla dzieci
14.40 „Przekształcają ziemię" — film dok,
15.00 Śpiewa B. Nikołajew
15.35 „Bajki Aloszy”, „Diabełek nr 13”, „Łapka” — filmy anim.
16.00 „Nauka: teoria, eksperyment, praktyka” — pr. popularnonaukowy
16.45 Dziś na świecie
17.00 „Jak zostać człowiekiem?” — film anim. dla dorosłych
17.20 Kronika VI Międzynarodowego Konkursu Baletowego w Moskwie — wyniki I. etapu
17.50 „Opowieść o wskrzeszeniu”, cz. 1 — film dok. o rosyjskim myślicielu N. Fiodorowie
19.00 Dziennik „Wremia”
19.40 „Reflektor przebudowy” — pr. publ.
19.50 „Opowieść o wskrzeszeniu”, cz. 2
20.40 „To było... było... ”
21.00 „Spojrzenie” — młodzieżowy mag. publ.
22.45 „Granica państwowa” — film tv, odc. 2, „Spokojne lato 1921”
0.56 Wiadomości
1.01 „Piękna melodia”: J. Strauss

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.