Polsat

6.00 Nowy dzień z Polsat News 7.45 Co nowego u Scooby'ego? - serial anim. 8.20 Miliony Bailleya - kome- dia produkcji Kanada (2005) 10.15 Ewa gotuje -. magazyn kulinarny 10.45 Boks: Gala w Chicago 11.45 Scooby i cyberpościg - film animowany pro- dukcji amerykańskiej (2001) 13.30 Don Chichot - film animowany pro- dukcji Hiszpania-Włochy (2007) 15.10 Nieprawdopodobne, a jednak - serial paradokumentalny 15.45 Pamięt- niki z wakacji 3 16.45 Dlaczego ja? 17.45 Trudne sprawy - serial paradoku- mentalny 18.50 Wydarzenia, Sport, Po- goda 19.30 Świat według Kiepskich - serial kom. 20.00 Disco pod żaglami - koncert 22.00 Aniołki Charliego: Za- wrotna szybkość - film sensacyjny produkcji USA (2003) 0.00 Droga bez powrotu 2 - horror produkcji USA (2007) 2.30 Tajemnice losu

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.