FANDOM


Program 1
7.40 Ekspres gospodarczy
8.00 Dzień dobry
9.00 Wiadomości poranne
9.10 Teleferie: telelato
9.40 Kino Teleferii: "Tajemniczy duch" - odc. 4 serialu NRD
10.10 "Boso do łóżka" - odc. 7 (ostatni) serialu obyczajowego NRD
16.45 Program dnia
16.50 Piłkarska kadra czeka
17.15 Teleexpress
17.30 Raport
18.00 "Dynastia" - odc. 15 serialu USA
18.45 10 minut
19.00 Kino Teleferii: "Smurfy"
19.30 Wiadomości
20.05 "Zawodowiec" - film fab. (sensacyjny) prod. francuskiej z 1981 roku, reż. Georges Lautner: w roli głównej: Jean Paul Belmondo
21.45 Weekend w Jedynce
21.55 W kinie i na kasecie (aktualności)
22.15 Wiadomości wieczorne
22.30 "Dynastia" - powtórz. odc. 15 serialu USA
23.15 Jutro w programie

Program 2
Telewizja śniadaniowa:
7.55 Panorama dnia
8.10 "Ulica Sezamkowa" - dla dzieci
9.10 "Santa Barbara" - odc. 12 serialu USA
10.00 CNN - Headline News
10.15 Magazyn telewizji śniadaniowej
14.00 Sport: Puchar Davisa w tenisie, Polska - Norwegia
15.00 Powitanie
15.40 Ekspres gospodarczy (powtórz.)
16.00 Zwierzęta wokół nas: "Podaj łapę"
16.30 Wzrockowa lista przebojów Marka Niedźwieckiego
17.00 "Pierwsza noc" - odc. 4 filmu obyczaj. TVP z serii "Alternatywy 4", reż. Stanisław Bareja
18.00 Kronika
18.30 Program regionalny ze Szczecina
21.30 Panorama dnia
21.45 "Crime story" odc. serialu kryminalnego USA
22.35 Legendy filmu: Steve McQueen
23.35 Komentarz dnia

TP Katowice
14.00-18.00 Retransmisja programów satelitarnych - ,,CNN"
18.00 ,,Aktualności"
18.25 ,,Reklama"
18.30 ,,Gol" - magazyn sportowy w opr. A. Zydorowicza
18.45 ,,Muzyczna 15" W. Zamorskiego
19.00 ,,Gdy zabraknie domu" - rep. D. Podlodowskiej z Opiekuńczego Pogotowia Dziecięcego
19.30 ,,Koncerty z półki" - Antoni Wit prezentuje utwór Henryka M. Góreckiego pt. ,,Beatus vir"
20.05 ,,Sherlock Holmes" - serial filmowy - odc. pt. ,,Siedzący cel"
20.35 ,,Żywoty instrumentów" - Flet" - Górnośląska Telewizja Regionalna wznawia cykl wielokrotnie nagrodzonych programów muzycznych Janusza Cegiełły
21.30-22.00 Retransmisja programów satelitarnych - ,,CNN"

BBC1
6.00 Pages from Ceefax
6.30 BBC Breakfast News
8.55 Regional News and Weather
9.00 News
9.05 But First This....
10.55 Five to Eleven
11.00 News
11.30 60 Glorious Years
12.00 News
12.55 Regional News and Weather
13.00 One O'Clock News
13.30 Neighbours
13.50 Golf: the Open
16.00 Lifeline
16.10 Children's BBC
17.35 Neighbours
18.00 Six O'Clock News
18.30 Regional news magazines
19.00 Wogan
19.30 Secrets of the Phantom Caverns
21.00 Nine O'Clock News
21.30 The Paradise Club
22.20 Omnibus
0.00 Shoot the Moon
2.00 Weather
2.05 Closedown

BBC2
6.45 Open University
8.00 News
8.15 Westminster
9.00 Mastermind 1986
9.30 Golf: the Open
10.10 Cricket and Golf
13.20 Greenclaws
13.35 International One-Day Cricket
14.00 News
14.05 Cricket and Golf
15.50 News and Weather
19.30 First Night of the Proms
21.00 Gardeners' World
21.30 Homelands
22.20 Uncertainties
22.30 Newsnight
23.15 What the Papers Say
23.30 Weatherview
23.35 Golf: the Open
0.15 International One-Day Cricket
1.05 Closedown

Channel 4
6.00 Noah's Ark
6.20 Business Daily
6.30 The Channel Four Daily
9.25 The Art of Landscape
11.00 As It Happens
12.00 The Parliament Programme
12.30 Business Daily
13.00 Sesame Street
14.00 The Manager
14.30 Film: Four Clowns
16.15 Movie Museum
16.30 Countdown
17.00 I Love Lucy
17.30 Mother and Son
18.00 This Is Life
18.30 Tour de France. Stage 19
19.00 News
19.50 Book Choice
20.00 Brookside
20.30 The Encircled Sea
20.55 International Athletics
22.00 Cheers
22.30 Roseanne
23.00 Film: Terror of Mechagodzilla
0.35 Twilight Zone
1.05 Tour de France
1.35 This is Life
2.00 Closedown

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA , o ile nie zaznaczono inaczej.