(Dodano nową stronę „Program 1<br />8.10 Historia - kI. VII<br />9.00 Historia - kl. lll lic.<br />9,30 ..Domator"<br />10.00 Dziennik<br />10.10 Dla II zmiany: "Cztery zero dla Tani" - rad...”)
 
Linia 1: Linia 1:
Program 1<br />8.10 Historia - kI. VII<br />9.00 Historia - kl. lll lic.<br />9,30 ..Domator"<br />10.00 Dziennik<br />10.10 Dla II zmiany: "Cztery zero dla Tani" - radziecki film fab.<br />12.00 Krajobrazy Polski - kl. IV<br />12.50 Genetyka kI. I-IV lic.<br />13.30 TV Technikum Rolnicze<br />14.00 TV Technikum Rolnicze<br />15.00 ..Militaria, obronność, nowoczesność"<br />15.30 W szkole i w domu<br />15.50 NURT (Informatyka)<br />16.20 Dziennik<br />16,25 Dla młodych widzów: Rambit" i "Piątek z Pankracym"<br />17.15 Teleexpress<br />17.30 Za kierownicą<br />17.50 ..Metronom" - mag, muzyczny<br />18.30 ..Losy": Janina Duda<br />18.50 Dla dzieci: dobranoc<br />19.00 Monitor Rządowy<br />19.30 Dziennik<br />20.00 "Gorzki romans" - film fab. (kostiumowy) prod. radzieckiej<br />22.20 ..Ostinatio determinare" - widowisko poetycko-muzyczne<br />22.40 Dziennik<br />23.05 "Getto Boogie" - dok. film RFN
+
Program 1<br />8.10 Historia - kI. VII<br />9.00 Historia - kl. III lic.<br />9.30 "Domator"<br />9.35 Domowe przedszkole<br />10.00 DT - wiadomości<br />10.10 Dla II zmiany: "Cztery zero dla Tani" - radziecki film fab.<br />12.00 Krajobrazy Polski - kl. IV<br />12.50 Genetyka kl. I-IV lic.<br />13.30 TV Technikum Rolnicze<br />14.00 TV Technikum Rolnicze<br />15.00 "Militaria, obronność, nowoczesność"<br />15.30 W szkole i w domu<br />15.50 NURT (Informatyka)<br />16.20 Program dnia DT - wiadomości<br />16.25 Dla młodych widzów: Rambit" i "Piątek z Pankracym"<br />17.15 Teleexpress<br />17.30 Za kierownicą<br />17.50 "Metronom" - mag, muzyczny<br />18.30 "Losy": Janina Duda<br />18.50 Dla dzieci: Dobranoc<br />19.00 Monitor Rządowy<br />19.30 Dziennik<br />20.00 "Gorzki romans" - film fab. (kostiumowy) prod. radzieckiej<br />22.20 "Ostinatio determinare" - widowisko poetycko-muzyczne<br />22.40 DT - komentarze<br />23.05 "Getto Boogie" - dok. film RFN
   
Program 2<br />16.55 Program dnia<br />17,00 J. angielski - I. 30<br />17.30 Jak uprawiać sport: SOS - toniemy<br />18.00 KRONIKA (Szczecin, Koszalin, Słupsk i Piła)<br />18.30 Literatura i ekran: "Świetność Saksonii i chwała Prus" - odc. V hist. filmu seryjnego (wg. prozy J. I. Kraszewskiego) prod. NRD<br />19.30 Galerie świata: "Arcydzieła Galerii Drezdeńskiej" - odc. VIII dok. filmu NRD<br />20.00 Wywiad z nieobecnym: Marlena Dietrich<br />20.30 "Prymas Stefan Wyszyński" - dok. film TVP<br />21.00 Zamek Królewski w Warszawie<br />21.30 Panorama dnia<br />21.40 "Brawo"<br />22.20 Filmy z Alainem Delonem: Monsieur Klein" - franc. film fab.<br />0.20 "Stan krytyczny"<br />0.55 Wiadomości
+
Program 2<br />16.55 Program dnia<br />17.00 J. angielski - I. 30<br />17.30 Jak uprawiać sport: SOS - toniemy<br />18.00 KRONIKA (Szczecin, Koszalin, Słupsk i Piła)<br />18.30 Literatura i ekran: "Świetność Saksonii i chwała Prus" - odc. V hist. filmu seryjnego (wg. prozy J. I. Kraszewskiego) prod. NRD<br />19.30 Galerie świata: "Arcydzieła Galerii Drezdeńskiej" - odc. VIII dok. filmu NRD<br />20.00 Wywiad z nieobecnym: Marlena Dietrich<br />20.30 "Prymas Stefan Wyszyński" - dok. film TVP<br />21.00 Zamek Królewski w Warszawie<br />21.30 Panorama dnia<br />21.40 "Brawo"<br />22.20 Filmy z Alainem Delonem: Monsieur Klein" - franc. film fab.<br />0.20 "Stan krytyczny"<br />0.55 Wieczorne wiadomości
   
 
TSI<br />15.25 Giro d'Italia: Roccaraso - San Giorgio del Sanno<br />16.00 Ippica da Lucerna: CSIO Premio delle Nazioni (2) (DRS)<br />16.50 Telegiornale<br />16.55 Rivediamoli insieme<br />17.45 Speciale gioventù<br />18.45 Telegiornale<br />19.00 Il Quotidiano<br />20.00 Telegiornale<br />20.30 Centro Informazione<br />21.35 Moonlighting: Il furto... del numeri telefonici<br />22.30 Prossimamente Cinema<br />22.40 Telegiornale<br />22.50 Il grande sonno
 
TSI<br />15.25 Giro d'Italia: Roccaraso - San Giorgio del Sanno<br />16.00 Ippica da Lucerna: CSIO Premio delle Nazioni (2) (DRS)<br />16.50 Telegiornale<br />16.55 Rivediamoli insieme<br />17.45 Speciale gioventù<br />18.45 Telegiornale<br />19.00 Il Quotidiano<br />20.00 Telegiornale<br />20.30 Centro Informazione<br />21.35 Moonlighting: Il furto... del numeri telefonici<br />22.30 Prossimamente Cinema<br />22.40 Telegiornale<br />22.50 Il grande sonno

Wersja z 18:43, 9 sty 2018

Program 1
8.10 Historia - kI. VII
9.00 Historia - kl. III lic.
9.30 "Domator"
9.35 Domowe przedszkole
10.00 DT - wiadomości
10.10 Dla II zmiany: "Cztery zero dla Tani" - radziecki film fab.
12.00 Krajobrazy Polski - kl. IV
12.50 Genetyka kl. I-IV lic.
13.30 TV Technikum Rolnicze
14.00 TV Technikum Rolnicze
15.00 "Militaria, obronność, nowoczesność"
15.30 W szkole i w domu
15.50 NURT (Informatyka)
16.20 Program dnia DT - wiadomości
16.25 Dla młodych widzów: Rambit" i "Piątek z Pankracym"
17.15 Teleexpress
17.30 Za kierownicą
17.50 "Metronom" - mag, muzyczny
18.30 "Losy": Janina Duda
18.50 Dla dzieci: Dobranoc
19.00 Monitor Rządowy
19.30 Dziennik
20.00 "Gorzki romans" - film fab. (kostiumowy) prod. radzieckiej
22.20 "Ostinatio determinare" - widowisko poetycko-muzyczne
22.40 DT - komentarze
23.05 "Getto Boogie" - dok. film RFN

Program 2
16.55 Program dnia
17.00 J. angielski - I. 30
17.30 Jak uprawiać sport: SOS - toniemy
18.00 KRONIKA (Szczecin, Koszalin, Słupsk i Piła)
18.30 Literatura i ekran: "Świetność Saksonii i chwała Prus" - odc. V hist. filmu seryjnego (wg. prozy J. I. Kraszewskiego) prod. NRD
19.30 Galerie świata: "Arcydzieła Galerii Drezdeńskiej" - odc. VIII dok. filmu NRD
20.00 Wywiad z nieobecnym: Marlena Dietrich
20.30 "Prymas Stefan Wyszyński" - dok. film TVP
21.00 Zamek Królewski w Warszawie
21.30 Panorama dnia
21.40 "Brawo"
22.20 Filmy z Alainem Delonem: Monsieur Klein" - franc. film fab.
0.20 "Stan krytyczny"
0.55 Wieczorne wiadomości

TSI
15.25 Giro d'Italia: Roccaraso - San Giorgio del Sanno
16.00 Ippica da Lucerna: CSIO Premio delle Nazioni (2) (DRS)
16.50 Telegiornale
16.55 Rivediamoli insieme
17.45 Speciale gioventù
18.45 Telegiornale
19.00 Il Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centro Informazione
21.35 Moonlighting: Il furto... del numeri telefonici
22.30 Prossimamente Cinema
22.40 Telegiornale
22.50 Il grande sonno

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.