TP1
7.40 Ekspress gospodarczy
8.00 "Dzień dobry"
9.00 Wiadomości poranne
9.10 Teleferie - "Telelato"
10.10 Kino Teleferii: "Legendy świata' - "Plejady" - serial prod. kanadyjskiej
10.35 "Bylo nas sześcioro" (6-ost.) - "Sesja" - serial prod. czechosłowackiej
15.55 Program dnia
16.00 Uroczysta msza święta przed pomnikiem Poległych Stoczniowców
17.30 Teleekspress
17.55 Studio Sport - Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce Split '90
19.00 Kino Teleferii: "Wiewiórcze opowieści"
19.30 Wiadomości
20.00 Studio Sport - Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce Split '90
20.30 Koncert "Solidarności" w Operze Leśnej
22.30 Wiadomości wieczorne
22.45 "Weekend w Jedynce"
22.55 Studio Sport

TP2
7.55 - 11.00 Telewizja śniadaniowa
7.55 Powitanie
8.00 Program dnia
8.05 Panorama dnia
8.10 "Ulica sezamkowa' - program dla dzieci
9.10 "Santa Barbara" (36) - serial prod. USA
10.00 CNN - Headline News (wersja orginalna)
10.15 Magazyn telewizji śniadaniowej
15.00 Powitanie
15.20 Ekspress gospodarczy
15.40 "Zwierzęta wokół nas"
16.10 "Wzrockowa lista przebojów Marka Niedźwieckiego"
16.40 "Alternatywy 4" (9) - "Upadek" serial TP
18.00 - 21.30 Program regionalny
21.30 Panorama dnia
21.45 "Crime story" (9) - serial prod. USA
22.30 Rozmowy "Alethei" - ksiądz prof. Józef Tischner (29)
23.10 Komentarz dnia

Telewizja Gdańsk
18.00 PANORAMA
18.30 Dla młodych widzów: „Nasze podwórko"
19.00 Tele - „Tygodnik Gdański"
19.15 Najdłuższa droga do Virtuti Militari
19.30 Chłopskie drogi
19.40 PAT donosił znad Bałyku
20.00 „7.30 na antenie"
20.15 Muzyka rozrywkowa
20.20 Droga do Europy
20.35 Pomniki
21.00 Prywatyzacja po polsku
21.10 Warszawa nocą
21.30 Zakończenie programu regionalnego

BBC1
6.00 Pages from Ceefax
6.30 BBC Breakfast News
8.25 Regional News and Weather
9.00 News
9.05 But First This... Defenders of the Earth
9.25 Hartbeat
10.00 News
10.30 Playdays
10.55 Five to Eleven
11.00 News
11.55 The O Zone
12.00 News
12.55 Regional News and Weather
13.00 One O'Clock News
13.30 Neighbours
13.50 Clothes Show Classics
14.20 Let's Dance
16.10 Paw Paws
16.35 Gentle Ben
17.00 Newsround
17.35 Neighbours
18.00 Six O'Clock News
18.30 Regional news magazines
19.00 Wogan
19.35 Miracles
21.00 Nine O'Clock News
21.30 The Paradise Club
22.20 European Athletics Championships
23.00 Omnibus at the Proms
0.15 The Return of Count Yoga
1.50 Weather

BBC2
6.45 Open University
9.00 Mastermind 1980
9.35 Look, Stranger
10.00 European Athletics Championships
10.40 FILM: Laurel and Hardy's Laughing 20s
12.05 Holiday Outings
12.30 Spirit of Carnival
13.20 Greenclaws
13.35 Paint
14.00 News
15.00 News
15.50 News and Weather Regional News and Weather
16.00 European Athletics Championships
20.15 What the Papers Shay
20.30 Gardeners' World
21.00 Naked Wideo
21.30 Acting
22.30 Newsnight
23.15 Weatherview
23.20 Edinburgh Nights

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-SA, o ile nie zaznaczono inaczej.