Wikia o Starej Telewizji

Nie masz uprawnień do zablokowania temu użytkownikowi możliwości edycji z następującego powodu:

Wykonywanie tej operacji zostało ograniczone do użytkowników w jednej z grup: Administratorzy, Biurokraci, Fandom Staff, Helperzy, SOAP, Reprezentanci Wiki, Wiki Specjaliści, Globalni moderatorzy Dyskusji.