Wikia o Starej Telewizji
Wybierz użytkownika  
Przeglądanie grup użytkownikaPrzeglądanie grup, do których należy użytkownik Wikia (tablica | edycje)

Należy do: bot-global, restricted-login, Fandom Staff, Fandom Utilities

Na stałe należy do: Automatycznie zatwierdzeni użytkownicy

Uprawnienia

W rejestrze nie znaleziono pozycji odpowiadających zapytaniu.